POLSKI ZWIĄZEK ŁOWIECKI

ZARZĄD OKRĘGOWY
W POZNANIU

61-707 Poznań
ul. Libelta 37
tel. 61 852-42-18
tel/fax 61 852-30-12

e-mail: zo.poznan@pzlow.pl

    Organy i komisje

    Koła Łowieckie

    Strzelectwo

    Kynologia

    Akty prawne

    Druki do pobrania

    Linki

    NEMROD

Aktualności
Warsztaty metodyczne pt. "O bioróżnorodności dla przyszłości- czyli jak uczyć, że sarna nie jest żoną jelenia"

Nawiązując do korespondencji przesłanej do kół łowieckich w sprawie warsztatów metodycznych pt. "O bioróżnorodności dla przyszłości- czyli jak uczyć, że sarna nie jest żoną jelenia", Zarząd Okręgowy PZŁ w Poznaniu udostępnia formaularze zgłoszeniowe i oświadczenia dot. warsztatów.

Formularze-zgoszeniowe-na-warsztaty-metodyczne1.docx

Targi Myślistwa i Strzelectwa KNIEJE - Poznań,12-14 lutego 2016

W dniach 12-14 lutego 2016 roku, w nowoczesnych halach Międzynarodowych Targów Poznańskich odbędzie się druga edycja targów KNIEJE, które dedykowane są w całości szerokiej tematyce łowieckiej.

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowymi informacjami dot. targów.

http://www.knieje.pl/pl/

Oferta Sanatorium „Chemik” w Ciechocinku

Zarząd Okręgowy PZŁ w Poznaniu przekazuje do wiadomości specjalną ofertę Sanatorium „Chemik” w Ciechocinku skierowaną do członków Polskiego Związku Łowieckiego ważną do końca miesiąca kwietnia br.

Sanatorium_Chemik.docx

Petycja

Koleżanki i Koledzy!

„W ostatnim czasie media bardzo często podejmują temat ustawy "Prawo Łowieckie", która powinna być jak najszybciej procedowana w Polskim Parlamencie, by zabezpieczyć przyszłość polskiej przyrody, polskiego łowiectwa, ale przede wszystkim by wykonać wyrok Trybunału Konstytucyjnego. Niestety wiele grup interesu, postanowiło wzniecić w Polsce całą masę negatywnych emocji pokazując nieprawdziwy obraz polskiego łowiectwa. Wykorzystując pomówienia, oraz grę na ludzkich emocjach, starają się pokazać społeczeństwu negatywny obraz myśliwego.”

Nie możemy pozostać obojętni, dlatego zachęcamy wszystkich myśliwych oraz sympatyków łowiectwa do podpisania petycji w obronie polskiego łowiectwa, utworzonej przez Magazyn Łowiecki Darz Bór.

Działajmy wspólnie i pokażmy siłę polskich myśliwych.

Petycja jest dostępna do 31 stycznia 2016r, po tej dacie zostanie wydrukowana i przesłana do Pani Premier oraz Posłów RP.

Z myśliwskim pozdrowieniem Darz Bór!

http://www.petycjeonline.com/myliwy_to_nie_morderca_przyrody_to_nie_szkodnik

Składka

Składkę na PZŁ na 2016 r należy opłacić przelewem na konto ZO PZŁ w Poznaniu

 

KONTO nr:

10 1090 1359 0000 0000 3501 8449

Targi Hubertus Expo
Skup skór drapieżników łownych w sezonie łowieckim 2015/2016

Zarząd Okręgowy PZŁ w Poznaniu wspólnie z Gospodarstwem Rolno-Hodowlanym Gąsiorek Sp. J. ogłasza skup skór drapieżników łownych w sezonie łowieckim 2015/2016. Skup będzie prowadzony od 15 listopada 2015 roku do końca lutego 2016 roku.

Tuszę drapieżnika łownego należy dostarczyć do jednego z trzech niżej wymienionych punków skupu:

  1. Skórownia w Czerniejewie, ul. Szkolna 15. Tuszki drapieżników są przyjmowane w godzinach 9.00 - 10.00 i 15.00 - 16.00, 7 dni w tygodniu. Osoba odpowiedzialna za skup: Pan Sebastian Twardowski tel. 697 825 201.
  2. Punkt skupu - Pałac Cykowo k. Ptaszkowa. Tuszki drapieżników są przyjmowane 7 dni w tygodniu, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym przyjazdu do punktu skupu. Osoba odpowiedzialna za skup: Kolega Romuald Dziechciarek tel. 723 776 700.
  3. Punkt skupu – Niemierzewo 10. Tuszki drapieżników są przyjmowane całodobowo, 7 dni w tygodniu. Osoba odpowiedzialna za skup: Kolega Wojciech Fiksa tel. 604 258 419.

 

Przed przekazaniem tuszy drapieżnika do punktu skupu, okrywę włosową należy właściwie przygotować tj. usunąć zabrudzenia, ewentualnie wyczesać.

Po dostarczeniu tuszy drapieżnika do punktu skupu, myśliwy wypełnia i podpisuje umowę kupna ‑ sprzedaży skóry drapieżnika ze skupującym: Gospodarstwem Rolno - Hodowlanym Gąsiorek Sp. J.

W umowie należy podać następujące dane dot. właściciela skóry:

  1. Imię i nazwisko
  2. NIP lub PESEL
  3. Data urodzenia
  4. Adres zameldowania
  5. Urząd Skarbowy właściwy dla właściciela skóry

 

Skupujący na podstawie podpisanej umowy wystawi i prześle do myśliwego PIT-8C, w terminie do końca lutego następnego roku podatkowego.

Myśliwy jest zobowiązany dokonać rozliczenia PIT-u 8C z właściwym Urzędem Skarbowym (podatek).

Koszty związane z wyposażeniem chłodni w Cykowie i Niemierzewie w urządzenia mroźne oraz koszty biura rachunkowego, które rozliczy umowy kupna-sprzedaży skór i wystawi PIT ‑ 8C, wynagrodzenie osób prowadzących punkty skupu w Cykowie i Niemierzewie, koszty energii elektrycznej oraz transportu tusz drapieżników do Skórowni w Czerniejewie sfinansuje Zarząd Okręgowy PZŁ w Poznaniu.

Gospodarstwo Rolno-Hodowlane Gąsiorek Sp. J. ufunduje cenną nagrodę dla myśliwego, który sprzeda najwięcej skór w punktach skupu w Czerniejewie, Cykowie i Niemierzewie w sezonie łowieckim 2015/2016 (do końca lutego 2016 roku).

Ponadto Zarząd Okręgowy PZŁ w Poznaniu wzorem lat ubiegłych ogłasza konkurs o tytuł „Najlepszy Łowca Lisów w sezonie 2015/16”. Dla myśliwych, którzy w bieżącym sezonie pozyskają największą liczbę lisów i jenotów przewidziano cenne nagrody i okolicznościowe dyplomy.

Harmonogram kursu 2015/2016 na uprawnienia podstawowe do wykonywania polowania

Polski Związek Łowiecki

Zarząd Okręgowy

ul. Libelta 37, 61-707 Poznań

tel. 061 852 42 18 www.pzl.poznan.pl e-mail: zo.poznan@pzlow.pl

Kierownik kursu: Krzysztof Lompert, tel. 061 854 21 75, e-mail: k.lompert@pzlow.pl

Kierownik strzelnicy: Jerzy Zieliński, tel. 667 940 457

Konto ZO PZŁ Poznań: Bank Zachodni WBK S.A.: 10 1090 1359 0000 0000 3501 8449


Harmonogram kursu 2015/2016 na uprawnienia podstawowe do wykonywania polowania

 

3.10.2015 r     godz. 900 gr. I     WDŁ ul. Libelta 37                tradycje i zwyczaje łowieckie

                                        gr. II   strzelnica myśliwska      postępowanie z tuszą upolowanej zwierzyny; I trening strzelecki

4.10.2015 r     godz. 900 gr. I     strzelnica myśliwska     postępowanie z tuszą upolowanej zwierzyny; I trening strzelecki

                                        gr. II    WDŁ ul. Libelta 37                tradycje i zwyczaje łowieckie

 

17.10.2015 r   godz. 900 gr. I     WDŁ ul. Libelta 37                biologia gat. zwierzyny grubej

                                         gr. II   strzelnica myśliwska              II trening strzelecki

18.10.2015 r   godz. 900 gr. I     strzelnica myśliwska              II trening strzelecki

                                         gr. II    WDŁ ul. Libelta 37                biologia gat. zwierzyny grubej

 

24.10.2015 r   godz. 900 gr. I     WDŁ ul. Libelta 37                kynologia łowiecka

                                        gr. II   strzelnica myśliwska              III trening strzelecki

25.10.2015 r   godz. 900 gr. I     strzelnica myśliwska              III trening strzelecki

                                        gr. II    WDŁ ul. Libelta 37                kynologia łowiecka

 

23.01.2016 r   godz. 900 gr. I     WDŁ ul. Libelta 37                biologia gat. zw. drobnej

24.01.2016 r   godz. 900 gr. II    WDŁ ul. Libelta 37                biologia gat. zw. drobnej

 

20.02.2016 r   godz. 900 gr. I     WDŁ ul. Libelta 37                prawo łowieckie

21.02.2016 r   godz. 900 gr. II    WDŁ ul. Libelta 37                prawo łowieckie

 

5.03.2016 r     godz. 900 gr. I     WDŁ ul. Libelta 37                broń i amunicja myśliwska

6.03.2016 r     godz. 900 gr. II    WDŁ ul. Libelta 37                broń i amunicja myśliwska

 

19.03.2016 r   godz. 900 gr. I     WDŁ ul. Libelta 37                regulamin polowań, rodzaje polowań

20.03.2016 r   godz. 900 gr. II    WDŁ ul. Libelta 37                regulamin polowań, rodzaje polowań

 

2.04.2016 r     godz. 900 gr. I     strzelnica myśliwska              IV trening strzelecki

3.04.2016 r     godz. 900 gr. II    strzelnica myśliwska              IV trening strzelecki

 

 

9.04.2016 r     godz. 900 gr. I     strzelnica myśliwska              V trening strzelecki

10.04.2016 r   godz. 900 gr. II    strzelnica myśliwska              V trening strzelecki

 

 

 

Egzaminy odbędą się:

test                                          18.04.2016      godz. 1000 sala ………………

ustny                           gr. I     23.04.2016      godz. 900 WDŁ ul. Libelta 37

                                    gr. II    24.04.2016      godz. 900 WDŁ ul. Libelta 37

strzelecki                                18.05.2016      godz. 1300-1800 strzelnica

 

Egzamin poprawkowy:

test                  V. 2016           sala ………………

ustny               V. 2016           WDŁ ul. Libelta 37

strzelecki         V. 2016           strzelnica

 

II Egzamin poprawkowy:

test                  VI. 2016         sala ………………

ustny               VI. 2016         WDŁ ul. Libelta 37

strzelecki         VI. 2016         strzelnica

 

Szkolenie weterynaryjne                    V. 2016           godz. 900 sala kominkowa na strzelnicy gr. I

                                                           V. 2016           godz. 900 sala kominkowa na strzelnicy gr. II

 

 

Uroczyste zakończenie kursu                                                ……………………………….

 

W przypadku losowym odbycie treningu strzeleckiego może odbyć się w miesiącu marcu i kwietniu 2016r. w trybie indywidualnym (odpłatne), po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z Kierownikiem strzelnicy.

Wpłata I raty za kurs i egazmin wyłącznie na konto ZO PZŁ Poznań.


Zawody klasy C
Wyniki - patrz strzelectwo
Pozyskanie dzików
W związku z koniecznością przygotowania zestawienia dla ministra koordynatora działań służb, inspekcji i organizacji społecznych zaangażowanych w działania mające na celu złagodzenie skutków społecznych i ekonomicznych występowania ASF prosimy łowczych kół o informację dotyczącą wykonania pozyskania dzików w poszczególnych obwodach łowieckich w okresie od 1 IV do 31 VII. Informacje – najlepiej pocztą e-mail - prosimy przekazać do biura ZO PZŁ w Poznaniu do dnia 31 sierpnia br.
    Kalendarz polowań

    Fazy księżyca

    Prognoza pogody

    Terminy zbioru upraw rolnych

    Kryteria selekcji samców zwierzyny płowej

    Pogotowie postrzałkowe

    STAŻYŚCI

    Komisje oceny prawidłowości odstrzału samców zwierzyny płowej