POLSKI ZWIĄZEK ŁOWIECKI

ZARZĄD OKRĘGOWY
W POZNANIU

61-707 Poznań
ul. Libelta 37
tel. 61 852-42-18
tel/fax 61 852-30-12

e-mail: zo.poznan@pzlow.pl

    Organy i komisje

    Koła Łowieckie

    Strzelectwo

    Kynologia

    Akty prawne

    Druki do pobrania

    Linki

    NEMROD

Aktualności
Ocena

Ocena prawidłowości pozyskania byków jeleni i danieli oraz muflonów odbędzie się w dniu 11 marca 2017 r (sobota) na strzelnicy w Poznaniu - Antoninku ul. Bałtycka 79. Ze względów organizacyjnych, aby uniknąć dużych kolejek, prosimy aby myśliwi z kół o numerach od 1 do 50 przybyli w godzinach 900 -1300 natomiast Kolegów z kół o numerach wyższych niż 50 zapraszamy w godzinach 1300 – 1700.

Kalendarz imprez strzeleckich 2017
Zobacz - strzelectwo
Okres polowań na dziki lochy
Zarząd Okręgowy PZŁ w Poznaniu zamieszcza informację w sprawie aktualnego okresu polowań na dziki lochy (w załaczeniu) Pismo_Ministra_rodowiska_w_sprawie_okresu_ochronnego_na_lochy.pdf
Konsultacje społeczne w sprawie wniosku o derogację na użycie środka ochrony roslin Dimilin 480 SC
Skan_20170117_2.png Skan_20170117.png Skan_20170117_3.png Skan_20170117_4.png Skan_20170117_5.png
Doubezpieczenie

Doubezpieczenie dla stażystów

w ryzyku

Następstw Nieszczęśliwych Wypadków

W 2017 roku stażyści PZŁ mają możliwość dobrowolnego zwiększenia obecnej sumy ubezpieczenia z 40 000 PLN na 105 000 PLN

Zwiększenie kwoty ubezpieczenia o 65 000 zł

za dodatkową, roczną składkę od stażysty - 85 zł

 

Okres obowiązywania: okres odbywania stażu (12 miesięcy).

 

Każdy stażysta podejmuje indywidualnie decyzję czy chce podnieść sumę ubezpieczenia.

 

Stażyści chcący skorzystać z tej możliwości powinny zgłosić i opłacić zadeklarowaną składkę w macierzystym zarządzie okręgowym PZŁ.

Jest to produkt ubezpieczeniowy stworzony specjalnie dla stażystów Polskiego Związku Łowieckiego zainteresowanych podniesieniem kwoty ochrony podczas odbywania stażu w łowisku.

Umożliwia on za niską składkę doubezpieczenie w takim samym zakresie jak podstawowe ubezpieczenie NNW.

 

Wszystkie pytania odnośnie ubezpieczeń mogą Państwo kierować na adres e-mail: l.plaza@pzlow.pl
Gęsi
Zapraszamy do odwiedzania strony-bloga dot. gęsi ale nie tylko. Strona powstała przy współpracy z Fundacją Ochrony Głuszca.

http://answers4ansers.pl
Bal
Bal_Mysliwski_w_Paacu_Wsowo
Wytyczne Głównego Lekarza Weterynarii dla myśliwych
wytyczne_dla_myliwych_-_polowanie_na_ptactwo_owne.pdf
Dar poznańskich myśliwych

Być myśliwym to znaczy być dumnym z tego kim się jest,” Noblesse oblige” to znaczy szlachectwo zobowiązuje. My myśliwi jesteśmy częścią społeczeństwa i dlatego nie są nam obojętne problemy jakie występują obok nas.

Z inicjatywy członków Rady Okręgowej PZŁ w Poznaniu został zakupiony z dobrowolnych wpłat wniesionych przez myśliwych, ambulans sanitarny do przewozu chorych dzieci.

Dnia 6 grudnia w dzień św Mikołaja do szpitala im. św Józefa w Poznaniu przyjechał zaprzęg ciągniony przez jelenia a w nim Mikołaj w asyście Elfów i sygnalistów myśliwskich .

Zamiast sań jeleń przyciągnął opisany symbolami łowieckimi ambulans marki Ford , którym mali pacjenci będą przewożeni na badania lekarskie.

Klucze do samochodu oraz list intencyjny zostały uroczyście przekazane na ręce pani dyrektor szpitala a św Mikołaj z prezentami przeszedł po oddziałach i wręczył dzieciom prezenty.

Tego typu akcje w wykonaniu myśliwych nie są pierwszymi. W ubiegłym roku z zebranych pieniędzy podczas Dożynek wielkopolskich została zakupiona pompa infuzyjna do podawania leków i przekazana do Kliniki Uniwersyteckiej gdzie leczone są dzieci chore na nowotwory.


DSC_0350DSC_0325
Warsztaty

ZG PZŁ oraz Klub Dian informują, że w dniach 9-11 grudnia br. w Ośrodku Szkoleniowo- Rekreacyjnym w Kochcicach odbędą się Świąteczne warsztaty łowieckie dla kobiet „Diana po polowaniu.

Celem spotkania, poza integracją polujących kobiet, jest umożliwienie Dianom zdobycie wiedzy i umiejętności, które pomogą im w łowach oraz pozwolą rozwijać zainteresowania związane z łowiectwem.

W programie między innymi warsztaty łowieckiego decoupage, warsztaty robienia przypinek oraz biżuterii z piór, skór itp, warsztaty edukacyjne i kulinarne, zawody strzeleckie na długie dystanse, wykłady i dyskusje na temat roli kobiety w kształtowaniu wizerunku myśliwego, warsztaty preparowania trofeów i przygotowania skór do wyprawiania wspólne śpiewy i biesiadowanie z atrakcjami dla Dian!

Do udziału w warsztatach mogą zgłaszać się Koleżanki posiadające uprawnienia do wykonywania polowania oraz stażystki. Ilość miejsc jest ograniczona, a o przyjęciu decydować będzie kolejność zgłoszeń nadesłanych na formularzach stanowiących załącznik 1.

Koleżanki mogą zgłaszać udział indywidualnie (koszt 350zł) przesyłając skan uzupełnionego oraz podpisanego formularza na adres mailowy hannakozieja@gmail.com lub za pośrednictwem zarządu okręgowego PZŁ

Zgłoszenia uczestniczki może dokonać koło łowieckie na warunkach ustalonych pomiędzy nimi. Ponadto Koleżanki, które są członkami Klubu Dian PZŁ obowiązuje ulga w kwocie 30 zł zarówno przy zgłoszeniach indywidualnych jak i za pośrednictwem zarządów okręgowych PZŁ.

W/w opłata pokrywa koszty noclegu, wyżywienia oraz udziału w imprezach towarzyszących.

Każda uczestniczka w ramach udziału w imprezie ma prawo uczestniczyć we wszystkich zajęciach, dodatkowych zapisów wymaga jedynie uczestnictwo w strzelaniu dalekodystansowym (200 m) do metalowych makiet - wpisowe na zawody wynosi 15 zł co pokrywa koszty między innymi związane z wejściem na strzelnice.

Amunicję oraz broń zapewnia organizator strzelania firma Swarovski Optik.

Udział w zawodach należy zadeklarować w formularzu zgłoszeniowym.

Termin zgłoszeń upływa 2 grudnia br.

Termin może ulec skróceniu w przypadku, gdy zostanie przekroczona zaplanowana liczba 60 miejsc.

    Kalendarz polowań

    Fazy księżyca

    Prognoza pogody

    Terminy zbioru upraw rolnych

    Kryteria selekcji samców zwierzyny płowej

    Pogotowie postrzałkowe

    STAŻYŚCI

    Komisje oceny prawidłowości odstrzału samców zwierzyny płowej