POLSKI ZWIĄZEK ŁOWIECKI

ZARZĄD OKRĘGOWY
W POZNANIU

61-707 Poznań
ul. Libelta 37
tel. 61 852-42-18
tel/fax 61 852-30-12

e-mail: zo.poznan@pzlow.pl

    Organy i komisje

    Koła Łowieckie

    Strzelectwo

    Kynologia

    Akty prawne

    Druki do pobrania

    Linki

    NEMROD

Aktualności
Zaświadczenia weterynaryjne
W biurze ZO PZŁ można odbierać zaświadczenia o odbytym "kursie weterynaryjnym"
Memoriał Edwarda Woźnego
Wyniki - zobacz strzelectwo
Parkurowy Puchar Pyrlandii

REGULAMIN

ZAWODÓW „MYŚLIWSKIE STRZELANIE PARKUROWE”

 

 

  1. Zawody odbędą się na strzelnicy w Poznaniu - Antoninku w dniu 3.07.2016 r. Początek zawodów godz. 1300.
  2. Strzelania odbędą się:
  • w dwóch seriach parkurowych:

- pierwsza do 25 rzutek pojedynczych z pięciu stanowisk,

- druga do 25 rzutek – trzy pojedyncze i jeden dublet z pięciu stanowisk.

3.   Pojedyncze rzutki i dublety są pokazywane strzelcom tylko raz pierwszej grupie strzelającej.

4.   W skład grupy wchodzi 6 strzelców.

5.   Strzelcy w grupie podchodzą do stanowiska w kolejności ustalonej na tablicy wyników.

6.   Wszelkie zmiany broni lub jej części (czoki, lufy) są zabronione w trakcie trwania serii.

7.   Naważka śrutu w amunicji nie może być większa niż 28 gram.

8.   Punktacja:

rzutek trafiony            – 1 pkt,

rzutek nietrafiony       – 0 pkt.

  1. Prowadzona będzie wyłącznie klasyfikacja indywidualna. W przypadku uzyskania równej liczby punktów o zajętym miejscu decydować będzie dogrywka do pięciu dubletów, takich samych dla każdego zawodnika, z pięciu stanowisk. Jeżeli pierwsza seria nie wyłoni zwycięzcy w następnej serii zawodnicy strzelają „do pierwszego pudła”.
  2. Nagrody: 50 % wpłaty zawodników przeznaczona zostanie na nagrody za trzy pierwsze miejsca w następującej proporcji:

Za zajęcie miejsca

I               50 %

II              30%

II              20 %.

11. Koszt uczestnictwa w zawodach wynosi 60 zł – płatne bezpośrednio przed zawodami.

Wyniki Zawodów Okręgowych
Zobacz - strzelectwo
Memoriał Edwarda Woźnego
Serdecznie zapraszamy na zawody w strzelaniach myśliwskich Memoriał Edwarda Woźnego , który zostanie rozegrany na strzelnicy w Krtutli k. Wolsztyna w dniu 9 lipca 2016 r. Poniżej regulamin zawodów.
Informacje dla kandydatów do PZŁ

Zgodnie ze Statutem Zrzeszenia, osoba ubiegająca się o przyjęcie do PZŁ składa deklarację członkowską, oraz wpłaca wpisowe i składkę (kwota wpisowego regulowana jest uchwałą Naczelnej Rady Łowieckiej) zarządowi okręgowemu właściwemu dla miejsca stałego zamieszkania . Deklaracja zostanie wydrukowana na miejscu, w biurze ZO. Wysokość wpisowego i składki wynosi obecnie: 1315 zł w przypadku składki pełnej (960 zł wpisowe i 355 zł składka z ubezpieczeniem) lub 1155 zł w przypadku składki ulgowej, która przysługuje młodzieży uczącej się do 25 roku życia (960 zł wpisowe i 195 zł składka ulgowa z ubezpieczeniem).

Kwotę wpisowego i składki należy wpłacić przelewem na konto ZO PZŁ przed przybyciem do biura Zarządu. Na miejscu należy uregulować gotówką opłatę za druk legitymacji PZŁ w wysokości 10 zł.

Ponadto należy dostarczyć zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego (dostepne w sądzie okręgowym) i 1 zdjęcie dowodowe.

Przynależnośc do PZŁ należy uzyskać w terminie 5 lat bowiem w przeciwnym wypadku po 5 latach wygasają uprawnienia do wykonywania polowania.

Pismo Ministra Środowiska
pismo_M_w_sprawie_nowelizacji_ustawy.pdf
Puchar Blaser'a - wyniki wielobój Diany
W załączeniu wyniki klasyfikacji Dian - Puchar Blaser'a - wielobój 29.05.2016
Puchar Blaser'a - wyniki
W załączeniu wyniki - wielobój - niedziela 29.05.2016 r
Puchar Blaser'a - wyniki
W załączeniu wyniki- PARKUR -  sobota 28.05.2016 r
    Kalendarz polowań

    Fazy księżyca

    Prognoza pogody

    Terminy zbioru upraw rolnych

    Kryteria selekcji samców zwierzyny płowej

    Pogotowie postrzałkowe

    STAŻYŚCI

    Komisje oceny prawidłowości odstrzału samców zwierzyny płowej