POLSKI ZWIĄZEK ŁOWIECKI

ZARZĄD OKRĘGOWY
W POZNANIU

61-707 Poznań
ul. Libelta 37
tel. 61 852-42-18
tel/fax 61 852-30-12

e-mail: zo.poznan@pzlow.pl

    Władze i Organy

    Koła Łowieckie

    Strzelectwo

    Kynologia

    Akty prawne

    Druki do pobrania

    Linki

    NEMROD

Aktualności
wynik ezgaminu testowego

Wzałączeniu lista osób które zaliczyły test w dniu 13.04.2015 r.

Osoby, które egzaminu nie zdały zapraszam do obejrzenia testów w sobote lub niedzielę o godz. 8,30

Egzamin poprawkowy odbędzie się w dniu 13 maja 2015 r o godz. 16,00 na tej samej sali. Koszt poprawki 150 zł - płatne przelewem na konto.

Przypominam, że na egzamin ustny w dniu 18 i 19 IV zapraszamy z opiekunami.

Egzamin strzelecki odbędzie sie w dniach 27 i 28 IV od godz. 13.00. W tych dniach będzie można na strzelnicy poddać się badaniom lekarskim wymaganym do uzyskania pozwolenia na broń.

Kurs "weterynaryjny" odbędzie sie w dniach 23 i 24 maja - koszt 120 zł - płatne przelewem na konto.

Puchar Lisiarza
Serdecznie zapraszamy w sobote 18 IV na zawody o Puchar Lisiarza, które odbędą się na strzelnicy w Poznaniu - Antoninku - regulamin w załączeniu
Puchar Międzynarodowych Targów Poznańskich

Zarząd Okręgowy PZŁ w Poznaniu zaprasza na zawody w strzelaniach myśliwskich o "Puchar Międzynarodowych Targów Poznańskich"

Zawody odbędą się w dniu 16.05.2015 r na strzelnicy myśliwskiej w Poznaniu - Antoninku w pełnym wieloboju myśliwskim, zgodnie z prawidłami strzelań. Zawody zaliczają sie do Wawrzynu Strzeleckiego.

Warunkiem uczestnictwa w zawodach jest wpłacenie wpisowego do dnia 12.05.2015 r na konto ZO PZŁ w Poznaniu nr 10 1090 1359 0000 0000 3501 8449. Wpisowe wynosi 130 zł od zawodnika. W tytule przelewu należy wpisać imię i nazwisko zawodnika oraz okręg. Liczba zawodników ograniczona jest do 132 osób - decyduje kolejność dokonanych wpłat. Osoby, które przyjadą bez wcześniejszej wpłaty nie będą dopuszczone do zawodów. Osobom, które dokonały zgłoszenia poprzez wpłatę wpisowego a na zawody nie przyjadą wpisowe nie będzie zwracane (za wyjątkiem osób, ktróre do dnia 12.05.2015 r zgłoszą nieobecność na zawodach).

Regulamin zawodów w załączeniu.

Kurs na uprawnienia selekcjonerskie

W dniach 9 i 10 kwietnia 2015 r odbędzie się kurs na uprawnienia selekcjonerskie. Szkolenie odbędzie się w Wielkopolskim Domu Łowieckim w Poznaniu ul. Libelta 37 - początek o godz. 9,00. Warunkiem uczestnictwa w kursie jest posiadanie od min. 3 lat uprawnień podstawowych do wykonywania polowania oraz dokonanie wpłaty w wysokości 470 zł na konto ZO PZŁ nr: 10 1090 1359 0000 0000 3501 8449. Myśliwi zamieszkali na terenie innych okregów winni uzyskać zgodę na odbycie kursu i zdawanie egzaminu w Poznaniu (skierowanie w systemie informatycznym PZŁ).

Kalendarz imprez strzeleckich
Dodano zawody w dniu 17 maja w Chodzieży
XII Międzynarodowe Targi Łowiectwa Strzelectwa i Rekreacji Hubertus Expo 2015
201514bAttachment-1
Dział dla dzieci na stronie internetowej PZŁ
baner_dla_dzieci_3
http://www.pzlow.pl/palio/html.run?_Instance=www&_PageID=12&_Lang=pl&_CheckSum=-1865952796
Doubezpieczenie
W załączeniu informacja o mozliwości doubezpieczenia myśliwych i stażystów oraz druki zgłoszenia szkody.
Skup skór drapieżników łownych
Zarząd Okręgowy PZŁ w Poznaniu wspólnie z Gospodarstwem Rolno-Hodowlanym Gąsiorek Sp. J. ogłasza skup skór drapieżników łownych w sezonie łowieckim 2014/2015. Skup będzie prowadzony do końca miesiąca lutego 2015 roku.

Tuszę drapieżnika łownego należy dostarczyć do jednego z trzech niżej wymienionych punków skupu:

1. Skórownia w Czerniejewie, ul. Szkolna 15. Tuszki drapieżników są przyjmowane w godzinach 9.00-10.00 i 15.00-16.00, 7 dni w tygodniu. Osoba odpowiedzialna za skup: Pan Sebastian Twardowski tel. 697 825 201.

2. Punkt skupu - Pałac Cykowo k. Ptaszkowa. Tuszki drapieżników są przyjmowane 7 dni w tygodniu, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym przyjazdu do punktu skupu. Osoba odpowiedzialna za skup: Kolega Romuald Dziechciarek tel. 723 776 700.

3. Punkt skupu – Niemierzewo 10. Tuszki drapieżników są przyjmowane całodobowo, 7 dni w tygodniu. Osoba odpowiedzialna za skup: Kolega Wojciech Fiksa tel. 604 258 419.

Przed przekazaniem tuszy drapieżnika do punktu skupu, okrywę włosową należy właściwie przygotować tj. usunąć zabrudzenia, ewentualnie wyczesać.

Po dostarczeniu tuszy drapieżnika do punktu skupu, myśliwy wypełnia i podpisuje umowę kupna sprzedaży skóry drapieżnika ze skupującym: Gospodarstwem Rolno - Hodowlanym Gąsiorek Sp. J.

W umowie należy podać następujące dane dot. właściciela skóry:

1. Imię i nazwisko

2. NIP lub PESEL

3. Data urodzenia

4. Adres zameldowania

5. Urząd Skarbowy właściwy dla właściciela skóry

Skupujący na podstawie podpisanej umowy wystawi i prześle do myśliwego PIT-8C, w terminie do końca lutego następnego roku podatkowego.

Myśliwy jest zobowiązany dokonać rozliczenia PIT-u 8C z właściwym Urzędem Skarbowym (podatek 19%).

Koszty związane z wyposażeniem chłodni w Cykowie i Niemierzewie w urządzenia mroźne oraz koszty biura rachunkowego, które rozliczy umowy kupna-sprzedaży skór i wystawi PIT 8C pokrywa Zarząd Okręgowy PZŁ w Poznaniu.

Koszty wynagrodzenia osób prowadzących punkty skupu w Cykowie i Niemierzewie, koszty energii elektrycznej oraz transportu tusz drapieżników do Skórowni w Czerniejewie sfinansują koła łowieckie, których członkowie dostarczą tusze drapieżników do punktów skupu w Czerniejewie, Cykowie i Niemierzewie.

Gospodarstwo Rolno-Hodowlane Gąsiorek Sp. J. ufunduje cenną nagrodę dla myśliwego, który sprzeda najwięcej skór w punktach skupu w Czerniejewie, Cykowie i Niemierzewie w sezonie łowieckim 2014/2015 (do końca lutego 2015 roku).

Ponadto Zarząd Okręgowy PZŁ w Poznaniu wzorem lat ubiegłych ogłasza konkurs o tytuł „Najlepszy Łowca Lisów w sezonie 2014/15". Dla myśliwych, którzy w bieżącym sezonie pozyskają największą liczbę lisów i jenotów przewidziano cenne nagrody i okolicznościowe dyplomy.

Harmonogram kursu na uprawmnienia podstawowe

Harmonogram kursu 2014/2015

na uprawnienia podstawowe do wykonywania polowania

 


    Kalendarz polowań

    Fazy księżyca

    Prognoza pogody

    Terminy zbioru upraw rolnych

    Kryteria selekcji samców zwierzyny płowej

    Pogotowie postrzałkowe