POLSKI ZWIĄZEK ŁOWIECKI

ZARZĄD OKRĘGOWY
W POZNANIU

61-707 Poznań
ul. Libelta 37
tel. 61 852-42-18
tel/fax 61 852-30-12

e-mail: zo.poznan@pzlow.pl

    Organy i komisje

    Koła Łowieckie

    Strzelectwo

    Kynologia

    Akty prawne

    Druki do pobrania

    Linki

    NEMROD

Aktualności
Wystawa

 

 

Dyrektor Muzeum Archidiecezjalnego w Poznaniu ks. kan. dr Wiesław Garczarek oraz

Rada i Zarząd Okręgowy PZŁ w Poznaniu zapraszają na wystawę

 

 

Święci Patroni Łowiectwa

w kolekcjonerskich zbiorach braci łowieckiej

zorganizowaną przez

Ryszarda Wagnera, Krzysztofa Kadleca i Andrzeja Głowackiego

wernisaż

15 listopada 2015 r. o godz. 15.00

Muzeum Archidiecezjalne w Poznaniu, ul. Lubrańskiego 1

 

Otwarcie wystawy poprzedzi msza święta w katedrze poznańskiej o godz. 14.00.

Wernisaż uświetnią

Zespół Sygnalistów Myśliwskich "Babrzysko" działający przy Zarządzie PZŁ w Poznaniu

Capella Zamku Rydzyńskiego - Reprezentacyjny Zespół Muzyki Myśliwskiej PZŁ

Organizatorzy:                                                Patronat honorowy:

                        

 

Msza Św. Hubertowska

Zarząd Okręgowy Polskiego Związku Łowieckiego w Poznaniu serdecznie zaprasza wszystkich myśliwych wraz z rodzinami na organizowaną w dniu 15.11.2015 r o godz. 1400 w katedrze poznańskiej tradycyjną msze św. hubertowską.

Bardzo prosimy koła o wystawienie pocztów sztandarowych.

Ponieważ jest to msza nie będąca w porządku mszy niedzielnych nie możemy liczyć na wypełnienie świątyni przez parafian stąd nasz apel o liczny udział myśliwych w liturgii. Wspaniałą oprawę muzyczną zapewni Reprezentacyjny Zespół Muzyki Myśliwskiej PZŁ.

Po mszy zapraszamy na wernisaż wystawy „Święci Patroni Łowiectwa w kolekcjonerskich zbiorach braci łowieckiej” do Muzeum Archidiecezjalnego w Poznaniu ul. Lubrańskiego 1.

Skup skór drapieżników łownych w sezonie łowieckim 2015/2016

Zarząd Okręgowy PZŁ w Poznaniu wspólnie z Gospodarstwem Rolno-Hodowlanym Gąsiorek Sp. J. ogłasza skup skór drapieżników łownych w sezonie łowieckim 2015/2016. Skup będzie prowadzony od 15 listopada 2015 roku do końca lutego 2016 roku.

Tuszę drapieżnika łownego należy dostarczyć do jednego z trzech niżej wymienionych punków skupu:

  1. Skórownia w Czerniejewie, ul. Szkolna 15. Tuszki drapieżników są przyjmowane w godzinach 9.00 - 10.00 i 15.00 - 16.00, 7 dni w tygodniu. Osoba odpowiedzialna za skup: Pan Sebastian Twardowski tel. 697 825 201.
  2. Punkt skupu - Pałac Cykowo k. Ptaszkowa. Tuszki drapieżników są przyjmowane 7 dni w tygodniu, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym przyjazdu do punktu skupu. Osoba odpowiedzialna za skup: Kolega Romuald Dziechciarek tel. 723 776 700.
  3. Punkt skupu – Niemierzewo 10. Tuszki drapieżników są przyjmowane całodobowo, 7 dni w tygodniu. Osoba odpowiedzialna za skup: Kolega Wojciech Fiksa tel. 604 258 419.

 

Przed przekazaniem tuszy drapieżnika do punktu skupu, okrywę włosową należy właściwie przygotować tj. usunąć zabrudzenia, ewentualnie wyczesać.

Po dostarczeniu tuszy drapieżnika do punktu skupu, myśliwy wypełnia i podpisuje umowę kupna ‑ sprzedaży skóry drapieżnika ze skupującym: Gospodarstwem Rolno - Hodowlanym Gąsiorek Sp. J.

W umowie należy podać następujące dane dot. właściciela skóry:

  1. Imię i nazwisko
  2. NIP lub PESEL
  3. Data urodzenia
  4. Adres zameldowania
  5. Urząd Skarbowy właściwy dla właściciela skóry

 

Skupujący na podstawie podpisanej umowy wystawi i prześle do myśliwego PIT-8C, w terminie do końca lutego następnego roku podatkowego.

Myśliwy jest zobowiązany dokonać rozliczenia PIT-u 8C z właściwym Urzędem Skarbowym (podatek).

Koszty związane z wyposażeniem chłodni w Cykowie i Niemierzewie w urządzenia mroźne oraz koszty biura rachunkowego, które rozliczy umowy kupna-sprzedaży skór i wystawi PIT ‑ 8C, wynagrodzenie osób prowadzących punkty skupu w Cykowie i Niemierzewie, koszty energii elektrycznej oraz transportu tusz drapieżników do Skórowni w Czerniejewie sfinansuje Zarząd Okręgowy PZŁ w Poznaniu.

Gospodarstwo Rolno-Hodowlane Gąsiorek Sp. J. ufunduje cenną nagrodę dla myśliwego, który sprzeda najwięcej skór w punktach skupu w Czerniejewie, Cykowie i Niemierzewie w sezonie łowieckim 2015/2016 (do końca lutego 2016 roku).

Ponadto Zarząd Okręgowy PZŁ w Poznaniu wzorem lat ubiegłych ogłasza konkurs o tytuł „Najlepszy Łowca Lisów w sezonie 2015/16”. Dla myśliwych, którzy w bieżącym sezonie pozyskają największą liczbę lisów i jenotów przewidziano cenne nagrody i okolicznościowe dyplomy.

Wyniki z XII Międzynarodowego Konkursu Pracy Retrieverów im. dr. Zdzisława Klejnotowskiego w klasie B i Prób Pracy Wyżłów

MKR_-_Czerniejewo_17.10._15.doc

prby_wyniki_-_Czerniejewo_18.10.15.doc

Egzamin na uprawnienia selekcjonerskie do wykonywania polowania

Zarząd Okręgowy PZŁ w Poznaniu informuje, że egzamin na uprawnienia selekcjonerskie do wykonywania polowania w dniu 21.10.2015 r. zaliczyły następujące osoby:

1 Bąkowski Grzegorz
2 Brylewski Jakub
3 Chwirot Marcin
4 Cidyło Mariusz
5 Downar-Dukowicz Maciej
6 Goliński Jan   popr.
7 Graczyk Zygmunt
8 Kaczmarek Artur
9 Kaczorowski Krzysztof
10 Kalisz Jakub   popr.
11 Kałużny Piotr
12 Kobierski Sławomir
13 Konarski Ireneusz
14 Kukulski Przemysław
15 Kukulski Tadeusz
16 Małek Waldemar
17 Mirek Andrzej
18 Napierała Hubert
19 Nowaczyk Wojciech
20 Nowakowski Filip
21 Piaskowski Henryk
22 Piechocki Maciej
23 Piszczyński Marcin
24 Putz Piotr
25 Radojewski Sławomir
26 Rogulski Zbigniew
27 Sobiech Mariusz
28 Starczak Tomasz
29 Stoiński Wojciech
30 Szyperski Michał
31 Wojciechowska Magdalena
32 Wojciechowski Piotr
33 Wyza Agata
Harmonogram oceny prawidłowości pozyskania sarn kozłów 2015/2016
Harmonogram_oceny_prawidowoci_pozyskania_sarn_kozw_2015-16.doc
Wyniki z XXVIII i XXIX Międzynarodowego Konkursu Pracy Norowców im. Stanisława Gachowskiego
MKN_-_Poznan_12.09._15.doc
MKN_-_Poznan_13.09._15.doc
Harmonogram kursu 2015/2016 na uprawnienia podstawowe do wykonywania polowania

Polski Związek Łowiecki

Zarząd Okręgowy

ul. Libelta 37, 61-707 Poznań

tel. 061 852 42 18 www.pzl.poznan.pl e-mail: zo.poznan@pzlow.pl

Kierownik kursu: Krzysztof Lompert, tel. 061 854 21 75, e-mail: k.lompert@pzlow.pl

Kierownik strzelnicy: Jerzy Zieliński, tel. 667 940 457

Konto ZO PZŁ Poznań: Bank Zachodni WBK S.A.: 10 1090 1359 0000 0000 3501 8449


Harmonogram kursu 2015/2016 na uprawnienia podstawowe do wykonywania polowania

 

3.10.2015 r     godz. 900 gr. I     WDŁ ul. Libelta 37                tradycje i zwyczaje łowieckie

                                        gr. II   strzelnica myśliwska      postępowanie z tuszą upolowanej zwierzyny; I trening strzelecki

4.10.2015 r     godz. 900 gr. I     strzelnica myśliwska     postępowanie z tuszą upolowanej zwierzyny; I trening strzelecki

                                        gr. II    WDŁ ul. Libelta 37                tradycje i zwyczaje łowieckie

 

17.10.2015 r   godz. 900 gr. I     WDŁ ul. Libelta 37                biologia gat. zwierzyny grubej

                                         gr. II   strzelnica myśliwska              II trening strzelecki

18.10.2015 r   godz. 900 gr. I     strzelnica myśliwska              II trening strzelecki

                                         gr. II    WDŁ ul. Libelta 37                biologia gat. zwierzyny grubej

 

24.10.2015 r   godz. 900 gr. I     WDŁ ul. Libelta 37                kynologia łowiecka

                                        gr. II   strzelnica myśliwska              III trening strzelecki

25.10.2015 r   godz. 900 gr. I     strzelnica myśliwska              III trening strzelecki

                                        gr. II    WDŁ ul. Libelta 37                kynologia łowiecka

 

23.01.2016 r   godz. 900 gr. I     WDŁ ul. Libelta 37                biologia gat. zw. drobnej

24.01.2016 r   godz. 900 gr. II    WDŁ ul. Libelta 37                biologia gat. zw. drobnej

 

20.02.2016 r   godz. 900 gr. I     WDŁ ul. Libelta 37                prawo łowieckie

21.02.2016 r   godz. 900 gr. II    WDŁ ul. Libelta 37                prawo łowieckie

 

5.03.2016 r     godz. 900 gr. I     WDŁ ul. Libelta 37                broń i amunicja myśliwska

6.03.2016 r     godz. 900 gr. II    WDŁ ul. Libelta 37                broń i amunicja myśliwska

 

19.03.2016 r   godz. 900 gr. I     WDŁ ul. Libelta 37                regulamin polowań, rodzaje polowań

20.03.2016 r   godz. 900 gr. II    WDŁ ul. Libelta 37                regulamin polowań, rodzaje polowań

 

2.04.2016 r     godz. 900 gr. I     strzelnica myśliwska              IV trening strzelecki

3.04.2016 r     godz. 900 gr. II    strzelnica myśliwska              IV trening strzelecki

 

 

9.04.2016 r     godz. 900 gr. I     strzelnica myśliwska              V trening strzelecki

10.04.2016 r   godz. 900 gr. II    strzelnica myśliwska              V trening strzelecki

 

 

 

Egzaminy odbędą się:

test                                          18.04.2016      godz. 1000 sala ………………

ustny                           gr. I     23.04.2016      godz. 900 WDŁ ul. Libelta 37

                                    gr. II    24.04.2016      godz. 900 WDŁ ul. Libelta 37

strzelecki                                18.05.2016      godz. 1300-1800 strzelnica

 

Egzamin poprawkowy:

test                  V. 2016           sala ………………

ustny               V. 2016           WDŁ ul. Libelta 37

strzelecki         V. 2016           strzelnica

 

II Egzamin poprawkowy:

test                  VI. 2016         sala ………………

ustny               VI. 2016         WDŁ ul. Libelta 37

strzelecki         VI. 2016         strzelnica

 

Szkolenie weterynaryjne                    V. 2016           godz. 900 sala kominkowa na strzelnicy gr. I

                                                           V. 2016           godz. 900 sala kominkowa na strzelnicy gr. II

 

 

Uroczyste zakończenie kursu                                                ……………………………….

 

W przypadku losowym odbycie treningu strzeleckiego może odbyć się w miesiącu marcu i kwietniu 2016r. w trybie indywidualnym (odpłatne), po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z Kierownikiem strzelnicy.

Wpłata I raty za kurs i egazmin wyłącznie na konto ZO PZŁ Poznań.


Wybory Królowej Polskiego Łowiectwa

Szanowni Państwo,

 w imieniu organizatorów kolejnej edycji konkursu "Wybory Królowej Polskiego Łowiectwa" zwracam się z prośbą o przekazanie wszystkim Dianom zrzeszonym w okręgu informacji o zbliżającym się konkursie.

Konkurs odbędzie się 3 października 2015 podczas trwania targów Hubertus Arena w Ostródzie.

O ile to możliwe prosimy o zamieszczenie informacji na tablicach ogłoszeń lub przekazanie bezpośrednio Dianom.

 

Poszukujemy najszlachetniejszej spośród Dian!

Liczy się miłość do przyrody, pasja i gotowość do promowania polskiego łowiectwa. Stawiamy na wewnętrzne piękno przejawiające się w robieniu tego, co się kocha.

Jeśli ten opis pasuje do Ciebie, nie zwlekaj! Zgłoś się już dziś.

Na zgłoszenia Dian czekamy do 9 września! Zgłoszenia można nadsyłać mailem na adres lowcza@regatta.pl

Na uczestniczki konkursu czekają atrakcyjne nagrody a na zwyciężczynię wspaniała korona.

 

Więcej szczegółów na profilu konkursu na facebooku  https://www.facebook.com/WyboryKrolowejPolskiegoLowiectwa?fref=ts

 

Pozdrawiam / Darz Bór

Piotr Gawin

tel. 793538906

Zawody klasy C
Wyniki - patrz strzelectwo
    Kalendarz polowań

    Fazy księżyca

    Prognoza pogody

    Terminy zbioru upraw rolnych

    Kryteria selekcji samców zwierzyny płowej

    Pogotowie postrzałkowe

    STAŻYŚCI

    Komisje oceny prawidłowości odstrzału samców zwierzyny płowej