POLSKI ZWIĄZEK ŁOWIECKI

ZARZĄD OKRĘGOWY
W POZNANIU

61-707 Poznań
ul. Libelta 37
tel. 61 852-42-18
tel/fax 61 852-30-12

e-mail: zo.poznan@pzlow.pl

    Organy i komisje

    Koła Łowieckie

    Strzelectwo

    Kynologia

    Akty prawne

    Druki do pobrania

    Linki

    NEMROD

Aktualności
HUBERTUS OGÓLNOPOLSKI
Plakat-do-internetu
Stgudia

Poniżej zamiesczamy scan pisma z informacją o IV edycji studiów podyplomowych
"Gospodarka łowiecka ...", organizowanych na Wydziale Leśnym Uniwersytetu
Przyrodniczego w Poznaniu.
W załączeniu szczególowe informacje.

 

studia.pdf

 

s.podypl.GiOZ-_informacja.doc

Zawody klasy C

Zarząd Okręgowy PZŁ zaprasza wszystkich myśliwych ze stażem do 5 lat na zawody w strzelaniach mysliwskich, które odbeda się 17 IX 2016 r na strzelnicy myśliwskiej w Poznaniu. Zawody rozegrane zostana w 50% wieloboju myśliwskiego. Koszty organizacji zawodów pokrywa ZO PZŁ. Zawodnik (ewentualnie koło łowieckie) zabezpiecza jedynie na własny koszt amunicję. Prosimy o zgłaszanie udziału w zawodach w biurze ZO PZŁ do dnia 14 IX.

Poniżej regulamin zawodów.

 

Zasiedlenia kuropatwą w Kole Łowieckim nr 21 "Jawor" w Poznaniu
WP_20160823_003
Kurs na uprawnienia podstawowe do wykonywania polowania w sezonie łowieckim 2016/2017

Zarząd Okręgowy PZŁ w Poznaniu informuje, że w dniu 10 września br. (sobota) odbędzie się zebranie dla kandydatów do PZŁ inaugurujące kurs na uprawnienia podstawowe do wykonywania polowania w sezonie łowieckim 2016/2017.

Spotkanie organizacyjne rozpocznie się o godz. 1000 na strzelnicy myśliwskiej w Poznaniu-Antoninku (plac apelowy).

W tym dniu kursanci zapoznają się ze strzelnicą oraz z zasadami organizacji konkursu pracy psów myśliwskich.

Na kurs zapraszamy kandydatów, których rejestracja rozpoczęcia stażu przez Zarząd Okręgowy PZŁ nastąpiła do dnia 15 kwietnia 2016 roku (data z dzienniczka stażysty).

Ubezpieczenie OC Kół Łowieckich w sezonie 2016/2017
Zarząd Okręgowy przekazuje do wiadomości komunikat nr 2/2016 Zarządu Głównego PZŁ dot. ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej kół łowieckich (załącznik). Prosimy o zadeklarowanie do dnia 8 września br., w ZO PZŁ Poznań (kontakt telefoniczny, mailowy), który wariant ubezpieczenia został wybrany przez koło łowieckie.

Wzorem ubiegłego roku jeśli koło nie określi żadnego wariantu, Zarząd Okręgowy przyjmie, że został wybrany wariant ubezpieczenia jak w roku 2015. Komunikat_2_z2016.pdf    ulotka_OC_k_dla_zo_2017.docx

ASF

W związku z niepokojącą sytuacją związaną z afrykańskim pomorem świń (ASF) u dzików i świń poniżej zamieszczamy adres, pod którym są do pobrania materiały w tej sprawie.

https://www.wetgiw.gov.pl/700---712---asf-w-polsce

Zaświadczenia weterynaryjne
W biurze ZO PZŁ można odbierać zaświadczenia o odbytym "kursie weterynaryjnym"
Memoriał Edwarda Woźnego
Wyniki - zobacz strzelectwo
Parkurowy Puchar Pyrlandii

REGULAMIN

ZAWODÓW „MYŚLIWSKIE STRZELANIE PARKUROWE”

 

 

  1. Zawody odbędą się na strzelnicy w Poznaniu - Antoninku w dniu 3.07.2016 r. Początek zawodów godz. 1300.
  2. Strzelania odbędą się:
  • w dwóch seriach parkurowych:

- pierwsza do 25 rzutek pojedynczych z pięciu stanowisk,

- druga do 25 rzutek – trzy pojedyncze i jeden dublet z pięciu stanowisk.

3.   Pojedyncze rzutki i dublety są pokazywane strzelcom tylko raz pierwszej grupie strzelającej.

4.   W skład grupy wchodzi 6 strzelców.

5.   Strzelcy w grupie podchodzą do stanowiska w kolejności ustalonej na tablicy wyników.

6.   Wszelkie zmiany broni lub jej części (czoki, lufy) są zabronione w trakcie trwania serii.

7.   Naważka śrutu w amunicji nie może być większa niż 28 gram.

8.   Punktacja:

rzutek trafiony            – 1 pkt,

rzutek nietrafiony       – 0 pkt.

  1. Prowadzona będzie wyłącznie klasyfikacja indywidualna. W przypadku uzyskania równej liczby punktów o zajętym miejscu decydować będzie dogrywka do pięciu dubletów, takich samych dla każdego zawodnika, z pięciu stanowisk. Jeżeli pierwsza seria nie wyłoni zwycięzcy w następnej serii zawodnicy strzelają „do pierwszego pudła”.
  2. Nagrody: 50 % wpłaty zawodników przeznaczona zostanie na nagrody za trzy pierwsze miejsca w następującej proporcji:

Za zajęcie miejsca

I               50 %

II              30%

II              20 %.

11. Koszt uczestnictwa w zawodach wynosi 60 zł – płatne bezpośrednio przed zawodami.

    Kalendarz polowań

    Fazy księżyca

    Prognoza pogody

    Terminy zbioru upraw rolnych

    Kryteria selekcji samców zwierzyny płowej

    Pogotowie postrzałkowe

    STAŻYŚCI

    Komisje oceny prawidłowości odstrzału samców zwierzyny płowej