POLSKI ZWIĄZEK ŁOWIECKI

ZARZĄD OKRĘGOWY
W POZNANIU

61-707 Poznań
ul. Libelta 37
tel. 61 852-42-18
tel/fax 61 852-30-12

e-mail: zo.poznan@pzlow.pl

    Koła Łowieckie

    Strzelectwo

    Kynologia

    Akty prawne

    Druki do pobrania

    Linki

    NEMROD

    DOSTĘPNOŚĆ STRZELNICY

    Skład ZO PZŁ w Poznaniu

Aktualności
Program dla kół łowieckich Okręgu poznańskiego

Zarząd Okręgowy PZŁ w Poznaniu w załączniku udostępnia do wiadomości Program pt. "Zachowanie bioróżnorodności na terenie poznańskiego okręgu PZŁ poprzez ograniczenie liczebności lisa oraz obcych inwazyjnych gatunków tj. norka amerykańska, jenot, szop pracz"

Program_redukacja_drapienikw.pdf

Pokaz zastosowania łuku myśliwskiego
DSC_0759DSC_0806
DSC_0737DSC_0820DSC_0735
Zdjecia: ADP
DZIEŃ OCHRONY ŚRODOWISKA
https://www.pzlow.pl/5-czerwca-dzien-ochrony-srodowiska-mamy-dla-was-cos-ciekawego/
KONKURS Z OKAZJI DNIA DZIECKA

https://www.pzlow.pl/uwaga-konkurs-z-okazji-dnia-dziecka/

https://www.facebook.com/PZ%C5%81-Polski-Zwi%C4%85zek-%C5%81owiecki-223436214384778/

Wycena medalowa byków
ZO PZŁ informuje, że można odbierać wieńce byków po wycenie medalowej w godzinach otwarcia strzelnicy.
Dodatkowe terminy treningów strzeleckich

Zarząd Okręgowy PZŁ informuje, że dla kandydatów do PZŁ którzy mają zaległości w treningach strzeleckich zostały wyznaczone dodatkowe terminy szkoleń praktycznych na strzelnicy w Antoninku:

wtorek (02.06) godz. 15.00 - 18.00

piątek (05.06) godz. 15.00 - 18.00

wtorek (09.06) godz. 15.00 - 18.00

środa (10.06) godz. 15.00 - 18.00

Treningi w powższych terminach są płatne w wysokości 35 zł / 1 trening (3 konkurencje). Opłatę należy uregulować na miejscu, przed strzelaniem u Kierownika strzelnicy.

Laptopy dla szkół

Zarząd Okręgowy PZŁ w Poznaniu przekazał do szkół podstawowych w Sławnie, Łagiewnikach Kościelnych oraz Maniewie laptopy do nauki zdalnej dzieci.

Kolejne komputery trafią do szkół w najbliższych dniach.

 

 

LAPTOPY_2Laptopy_SP_Maniewo

Życzenia

Łowiecka ochoto, dniu łowów szczęśliwy

Hej! Serce jak złoto ma każdy myśliwy

I duszę radosną, jak młody gaj wiosną

I boską, beztroską pogodę...

Julian Ejsmont

 

Chcielibyśmy, by ten radosny nastrój z wiersza Juliana Ejsmonda mógł nam towarzyszyć przed świętami. Czas jest niestety podły, co więcej i ludzie tacy bywają mimo problemów z jakimi przychodzi nam się zmierzyć. Pamiętajcie zatem, że to, co leżało u podstaw naszego akcesu do grona myśliwych: umiłowanie polskiej przyrody, koleżeństwo, wzajemna życzliwość i wsparcie — to wartości nadal aktualne. Życzymy Wam byście je nosili w sobie, ale nade wszystko spotykali je jak najczęściej u innych. Ale głównie życzymy zdrowia, zdrowia, po wielokroć zdrowia.

Spokoju, wytrzymałości, typowej, łowieckiej cierpliwości. Niech Wam Święty Hubert błogosławi nie tylko w łowach.

 

Darz Bór!

ZO PZŁ w Poznaniu

Koniec kadencji zarządów kół a pandemia koronawirusa

W związku z utrzymującym się na terenie kraju zagrożeniem życia i zdrowia związanym z pandemią koronawirusa, Zarząd Główny Polskiego Związku Łowieckiego zaleca, aby w kołach łowieckich, w których dochodzi do upływu kadencji członków zarządu, osoby te dalej pełniły swoje funkcje w organach koła na czas utrzymującego się zagrożenia.

Osoby pozostają w strukturach organów na czas zagrożenia pomimo upływu kadencji.  Mogą podejmować działania nie przekraczające zwykłego zarządu i wykonywać sprawy związane z zabezpieczeniem przetrwania koła. Po ustąpieniu stanu nadzwyczajnego nowo wybrani członkowie organów będą mogli dokonać konwalidacji – potwierdzenia decyzji podejmowanych w dobie kryzysu.

Odstrzał sanitarny istotnym powodem do opuszczania domu

Do czasu zajęcia stanowiska rządu w sprawie możliwości wykonywania polowań i szacowania szkód łowieckich w związku z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 24.03.2020 r. , wobec ogromnej ilości pytań jakie do nas spływają informujemy, że odstrzał sanitarny, wspierający polskie rolnictwo, a zwłaszcza walkę z epidemią ASF, jest istotnym powodem do opuszczania domu.

Obowiązek taki nakłada na nas między innymi specustawa ASF, która została uchwalona w styczniu bieżącego roku.

Jednocześnie informujemy, że obowiązują nas restrykcyjne reguły kontaktów międzyludzkich. Szczególnie  o :

  • nieprzebywaniu w grupie powyżej dwóch osób,
  • bioasekuracji,
  • zalecamy korzystanie z elektronicznych książek ewidencyjnych pobytu w łowisku, które ograniczają możliwość kontaktu z wirusem poprzez ewentualne pozostawienie go w miejscu przebywania książki tradycyjnej.

Podstawa prawna

Prowadzenie odstrzałów sanitarnych zawiera się w pojęciu prowadzenia działań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa powszechnego w przyszłości w rozumieniu ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt.

Niewątpliwie art. 1 ust 3 lit. a tej ustawy określa zasady zwalczania chorób zakaźnych zwierząt, w tym chorób odzwierzęcych. W art. 2 pkt. 21 wprowadzono definicję chorób zakaźnych zwierząt, przez co rozumie się wywołane przez biologiczne czynniki chorobotwórcze choroby zwierząt, które ze względu na sposób powstania lub szerzenia się stanowią zagrożenie dla zdrowia zwierząt lub ludzi.. Zgodnie z art. 2 pkt. 21 lit. a chorobami odzwierzęcymi są choroby zakaźne zwierząt lub zakażenia, które w sposób naturalny mogą być pośrednio lub bezpośrednio przenoszone między zwierzętami a ludźmi. Natomiast w pkt. 21 b tego przepisu określone zostały odzwierzęce czynniki chorobotwórcze takie jak – bakteria, wirusy, pasożyty, grzyby lub inne czynniki biologiczne, mogące wywoływać choroby odzwierzęce.

Per analogiam:

  • wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 19 lipca 2013 roku, sygn. akt II OSK 656/12. Zgodnie z tezą tego wyroku „… Prowadzenie działań związanych z bezpieczeństwem powszechnym, należy postrzegać jako realizacja obowiązku państwa, które zgodnie z art. 5 Konstytucji RP zapewnia bezpieczeństwo obywateli …”,
  • wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 18 listopada 2011 roku, sygn. akt IV SA/Wa 1445/11.,

wskazały, że w pewnych sytuacjach takich jak prowadzenie akcji ratowniczej bądź podejmowanie działań mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa powszechnego, konieczne jest wysunięcie na plan pierwszy ochrony ludzi i ich mienia.

Jednocześnie informujemy, że w dniu jutrzejszym wydamy kolejne komunikaty dotyczące wykładni prawnej wykonywania procedury szacowania szkód oraz prowadzenia działalności gospodarczej przez koła łowieckie. Prosimy o częste śledzenie naszej strony internetowej.

    Kalendarz polowań

    Fazy księżyca

    Prognoza pogody

    Terminy zbioru upraw rolnych

    Wielkopolskie kryteria selekcji samców zwierzyny płowej obowiązuja od 2018 r

    Pogotowie postrzałkowe

    STAŻYŚCI

    Komisje oceny prawidłowości odstrzału samców zwierzyny płowej