POLSKI ZWIĄZEK ŁOWIECKI

ZARZĄD OKRĘGOWY
W POZNANIU

61-707 Poznań
ul. Libelta 37
tel. 61 852-42-18
tel/fax 61 852-30-12

e-mail: zo.poznan@pzlow.pl

    Koła Łowieckie

    Strzelectwo

    Kynologia

    Akty prawne

    Druki do pobrania

    Linki

    NEMROD

    DOSTĘPNOŚĆ STRZELNICY

Aktualności
Ocena prawidłowości pozyskania byków

Zarząd Okręgowy PZŁ w Poznaniu informuje, że ocena prawidłowości pozyskania jeleni i danieli byków oraz muflonów odbędzie się w dniu 9 marca 2019 r (sobota) na strzelnicy w Poznaniu – Antoninku ul. Bałtycka 79.

Ze względów organizacyjnych w celu skrócenia czasu oczekiwania na wyniki oceny prosimy aby myśliwi z kół łowieckich o numerach 1-52 przybyli w godzinach 900 – 1300, natomiast myśliwych z kół o numerach 53 – 104 zapraszamy w godzinach 1300 – 1700.

Trofea przekazywane do oceny należy właściwie opisać na metryczce uwzględniając imię i nazwisko myśliwego, numer obwodu łowieckiego, datę pozyskania.

Inwentaryzacja

W dniach 2-3 marca 2019 r w obwodach łowieckich na terenie RDLP w Poznaniu zostanie przeprowadzona inwentaryzacja zwierzyny. Zarząd Okręgowy prosi o bezpośredni kontakt z nadleśnictwami w tej sprawie. Zwracamy uwagę na zapis art. 8a ust 3 ustawy Prawo łowieckie, zgodnie z którym dzierżawca albo zarządca obwodu łowieckiego zawiadamia właściwą izbę rolniczą o miejscu i terminie sporządzenia inwentaryzacji zwierzyny. Niestawiennictwo przedstawiciela właściwej izby rolniczej nie wstrzymuje sporządzenia inwentaryzacji.

Polowanie zbiorowe dla myśliwych niestowarzyszonych Okręgu poznańskiego
Koleżanki i Koledzy, w kończącym się sezonie łowieckim proponujemy udział w łowach na dziki i drapieżniki, które zaplanowano na 30 stycznia br. (środa), w OHZ Bieganowo koło Wrześni, zbiórka w Bieganowie o godz. 8.00. Dokładne miejsce spotkania podamy zainteresowanym w terminie późniejszym.

Koszt udziału w polowaniu, wraz z posiłkiem w połowie dnia, to 100 zł.

Zgłoszenia przyjmuje biuro ZO pod numerem telefonu 061 852 30 12 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres zo.poznan@pzlow.pl

Liczba miejsc ograniczona, stąd o możliwości uczestnictwa decydowała będzie kolejność zgłoszeń.

W przypadku większego zainteresowania tą propozycją, zorganizujemy podobne polowanie w przyszłym roku łowieckim, w pierwszej kolejności dla Koleżanek i Kolegów, którzy nie mogli uczestniczyć w tegorocznych łowach.

 

Zarząd Okręgowy PZŁ w Poznaniu

 

Lista myśliwych na ww. polowanie została zamknięta.

Pismo Ministerstwa Środowiska i oświadczenie ZG PZŁ w sprawie odstrzału dzików

Pismo_M_do_PZ_i_DGLP_skan.pdf

Owiadczenie_Zarzdu_Gwnego_Polskiego_Zwizku_owieckiego.pdf

Międzynarodowe Targi Łowiectwa, Strzelectwa i Rekreacji HUBERTUS EXPO 2019

expo-www-2

 

Międzynarodowe Targi Łowiectwa, Strzelectwa i Rekreacji HUBERTUS EXPO 2019 odbędą się w dniach 29-31 marca 2019 r. w Centrum Targowo - Konferencyjnym Global EXPO, ul. Modlińska 6d, 03-216 Warszawa.

Szczegółowe informacje dotyczące organizacji i przyjmowania zgłoszeń pojawią się w najbliższym czasie na stronie www.hubertusexpo.pl

ANKIETA DOT. STRZELNICY MYŚLIWSKIEJ W POZNANIU - ANTONINKU
https://docs.google.com/forms/d/1MRGK34SuWjLwEo0dNJ5mpHA8OT0YNAHmghSwbwRu140/edit?usp=sharing
Składka PZŁ 2019

Zarząd Okręgowy PZŁ w Poznaniu informuje, że Zgodnie z uchwałą nr 52/2014 r NRŁ z dnia 24 kwietnia 2014 oraz 23/2016 z 14 września 2016 r wysokość składki członkowskiej na rok 2019 pozostaje bez zmian i wynosi 320 zł. Z kolei zwiększeniu o 6 zł ulega kwota składki ubezpieczenia. Uwarunkowane jest to faktem zwiększenia zakresu odpowiedzialności NNW w zakresie uszkodzeń ciała wynikających z niekontrolowanego lotu pocisku tzw. rykoszetu oraz kosztów leczenia z tytułu boreliozy, gdzie gwarantowana kwota odpowiedzialności ustalona została na 10 tys. zł. Zatem łączna kwota składki na 2019 r wynosi

  1. składka normalna 320 zł plus ubezpieczenie 43 zł – razem 363 zł
  2. składka ulgowa 160 zł plus ubezpieczenie 43 zł – razem 203 zł

Składka ulgowa przysługuje członkom PZŁ, którzy ukończyli 70 lat do dnia 31 grudnia 2018 r oraz uczącej się młodzieży, która nie ukończyła 25 lat do dnia 31 grudnia 2018 r.

Jednocześnie przypominamy, że zgodnie z § 181 Statutu PZŁ składkę członkowską uiszcza się w terminie do 31 grudnia we właściwym ze względu na miejsce zamieszkania myśliwego zarządzie okręgowym. Składkę należy wpłacić na konto Zarządu Okręgowego:

Bank Zachodni WBK S.A. III O/P-ń         10 1090 1359 0000 0000 3501 8449

Członkowie kół opłacaja składkę za pośrednictwem koła.

Nowe zasady szacowania szkód łowieckich

Zarząd Okręgowy PZŁ w Poznaniu informuję, że w dniu 8 sierpnia 2018 roku, w Dzienniku Ustaw pod poz. 1507, ukazał się tekst ustawy o zmianie ustawy prawo łowieckie oraz niektórych innych ustaw, z dnia 15 czerwca 2018 roku.

 Zmiany dotyczą nowego podejścia do problematyki szacowania szkód w uprawach i płodach rolnych.

Nowe przepisy zgodnie z art. 5 tejże ustawy będą obowiązywać od dnia 23 sierpnia 2018 roku.

Tekst ustawy poniżej.

 Ustawa_-_Prawo_owieckie_nowelizacja_z_15_czerwca_2018_roku.pdf

Druk załacznika do ŁOW-1

Zal_do_LOW_2018.doc

Darz Bór - Dasz Krew
Zarząd Okręgowy Polskiego Związku Łowieckiego w Poznaniu serdecznie zaprasza do udziału w akcji HONOROWEGO ODDANIA KRWI. Jako członkowie tak dużej organizacji jaką jest PZŁ, zdajemy sobie sprawę z potrzeby ratowania zdrowia i życia potrzebującym.

Akcja realizowana jest przy współpracy wszystkich Regionalnych Centrów Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa (RCKiK).

Poniżej zamieszczamy link, pod którym znajdują się wszystkie szczegóły (pod artykułem).

https://www.pzlow.pl/index.php/aktualnosci/446-darz-bor-dasz-krew-2