POLSKI ZWIĄZEK ŁOWIECKI

ZARZĄD OKRĘGOWY
W POZNANIU

61-707 Poznań
ul. Libelta 37
tel. 61 852-42-18
tel/fax 61 852-30-12

e-mail: zo.poznan@pzlow.pl

    Koła Łowieckie

    Strzelectwo

    Kynologia

    Akty prawne

    Druki do pobrania

    Linki

    NEMROD

    DOSTĘPNOŚĆ STRZELNICY

    Skład ZO PZŁ w Poznaniu

Aktualności
Ocena prawidłowości pozyskania byków

Zarząd Okręgowy PZŁ w Poznaniu informuje, że ocena prawidłowości pozyskania jeleni i danieli byków oraz muflonów odbędzie się w dniu 7 marca 2020 r (sobota) na strzelnicy w Poznaniu – Antoninku ul. Bałtycka 79. Wypełnione arkusze oceny (w załączeniu plik Excel) należy przesłać najlepiej w formie elektronicznej do dnia 4 marca br (środa) na adres: m.kolasinski@pzlow.pl lub k.lompert@pzlow.pl.

Ze względów organizacyjnych w celu skrócenia czasu oczekiwania na wyniki oceny prosimy aby myśliwi z kół łowieckich o numerach 1-52 przybyli w godzinach 1300 – 1700, natomiast myśliwych z kół o numerach 53 – 104 zapraszamy w godzinach 900 – 1300

Trofea przekazywane do oceny należy właściwie opisać na metryczce uwzględniając imię i nazwisko myśliwego, numer obwodu łowieckiego, datę pozyskania.

Posiedzenie Zarządu Okręgowego PZŁ w Poznaniu

W dniu 19.02.2020 r odbyło się posiedzenie ZO PZŁ w Poznaniu z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie posiedzenia i powitanie.

2. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia.

3. Informacja z bieżącej działalności biura.

4. Skreślenie z listy członków Zrzeszenia.

5. Zawieszenie w prawach i obowiązkach członka PZŁ.

6. Informacja w sprawie KŁ nr 101 „Bura Chata".

7. Pisma i sprawy różne.

8. Zakończenie posiedzenia.

  Ambulans

  Jednak mamy - udało się! Wspólnymi siłami damy radę wiecej!

  Kupiliśmy także pompy infuzyjne dla szpitala dzięcięcego w Poznaniu.

  Dziękujemy wszystkim myśliwym za wsparcie!!!

   

   

  DSCN0267

   


  20191203_120722
  SPOTKANIE MYŚLIWYCH NIESTOWARZYSZONYCH

  Koleżanki i Kolegów myśliwych okręgu poznańskiego – niestowarzyszonych z kołami łowieckimi, zapraszamy na kolejne spotkanie integracyjne, które odbędzie się 3 grudnia br. o godz. 17.00, w dużej sali Domu Łowieckiego w Poznaniu, przy ul. Libelta 37.

  Program spotkania:

  1. Wizerunek myśliwych w wybranych krajach? – prelekcja Kol. Michała Klimkiewicza (niestowarzyszony),

  2. Powołanie Klubu myśliwych niestowarzyszonych okręgu poznańskiego – zgodnie z nowym Statutem PZŁ, oraz wybór Zarządu Klubu,

  3. C. d. działań zmierzających do powołania koła łowieckiego zrzeszającego myśliwych niestowarzyszonych okręgu poznańskiego.

  Koleżanki i Kolegów zainteresowanych udziałem w spotkaniu prosimy o wysłanie potwierdzenia drogą elektroniczną na adres: niestowarzyszeni.poznan@gmail.com

  Darzbór,

  Zarząd Okręgowy PZŁ w Poznaniu

  Egzamin na uprawnienia selekcjonerskie do wykonywania polowania
  Zarząd Okręgowy PZŁ w Poznaniu informuje, że w dniu 9 grudnia br. (poniedziałek) o godz. 9.00 w WDŁ odbędzie się egzamin pisemny (test) i ustny na uprawnienia selekcjonerskie do wykonywania polowania.

  Osoby, które zaliczą egzamin testowy w tym samym dniu mogą przystąpić do egzaminu ustnego.

  Warunkiem dopuszczenia do egzaminu poprawkowego osób, które nie zaliczyły egzaminu ( testowego lub ustnego) w poprzednich terminach jest uiszczenie (przelew) opłaty w wysokości 150 zł co najmniej na 5 dni przed egzaminem.

  Składka

  Zarząd Okręgowy PZŁ w Poznaniu informuje, że składki członkowskie od myśliwych ustalone przez Naczelną Radę Łowiecką na rok 2020 wynoszą:

  - normalna 320 zł (plus ubezpieczenie 43 zł)     - razem 363 zł.

  - ulgowa 160 (plus ubezpieczenie 43 zł)            - razem 203 zł.

  Składka ulgowa, w wysokości 50 % składki normalnej przysługuje młodzieży uczącej się do 25 roku życia oraz członkom Zrzeszenia, którzy ukończyli 70 rok życia.

  - ulgowa 80 zł (plus ubezpieczenie 43 zł)         - razem 123 zł.

  Składka ulgowa w wysokości 25 % składki normalnej, przysługuje członkom Zrzeszenia którzy ukończyli 80 rok życia.

  Jednocześnie przypominamy, że zgodnie z § 124 ust. 6 Statutu PZŁ składkę członkowską uiszcza się w terminie do 31 grudnia we właściwym ze względu na miejsce zamieszkania myśliwego zarządzie okręgowym.
  KOMUNIKAT
  W dniu 28 października br. (poniedziałek) biuro Zarządu Okręgowego będzie czynne do godz. 9.30 w związku ze szkoleniem RODO dla pracowników biura.
  Polowanie OHZ Krzyżanowo
  Zarząd Okręgowy PZŁ w Poznaniu oferuje na atrakcyjnych warunkach finansowych polowanie na dziki i kozy w OHZ Krzyżanowo. Zainteresowanych prosimy o bezpośredni kontakt z biurem Zarządu Okręgowego.
  Posiedzenie Zarządu Okręgowego PZŁ w Poznaniu

  W dniu 15.10.2019 r odbyło się posiedzenie ZO PZŁ w Poznaniu z następującem porządkiem obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia i powitanie.

  2. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia.

  3. Informacja z bieżącej działalności biura.

  4. Podjęcie uchwały w sprawie nowej strony internetowej ZO.

  5. Skreślenie z listy członków Zrzeszenia.

  6. Rozpatrzenie uchwały nr 14/2019 NWZ KŁ 33 „Żbik" w sprawie ustalenia maksymalnej liczby członków koła.

  7. Podjęcie uchwały w sprawie zasad współpracy z Przedsiębiorstwem Rolno-Łowieckim Janusz Paul w OHZ Bieganowo.

  8. Podjęcie uchwały w sprawie wystąpienia o odznaczenie dla prof. Kazimierza Ilskiego.

  9. Zmiana adresu Koła Łowieckiego nr 20 „Dąbrowa".

  10. Pisma i sprawy różne.

  11. Zakończenie posiedzenia.

  ZAPROSZENIE


  Zarząd Okręgowy Polskiego Związku Łowieckiego w Poznaniu

  Muzeum Przyrodniczo – Łowieckie w Uzarzewie

  Odział Muzeum Narodowego Rolnictwa w Szreniawie

  wraz z Krzysztofem Kadlecem, Leszkiem Szewczykiem i Ryszardem Wagnerem,

  serdecznie zapraszają

  na Okręgową Mszę Św. Hubertowską

  oraz wernisaż wystawy

  Łowiectwo w różnych obszarach kultury i dziedzinach sztuki

  od XIX wieku do czasów współczesnych

  w dniu 20 października 2019 r

   

   

  PROGRAM

   

  1200 uroczysta Msza Św. Hubertowska – kościół p.w. Św. Michała Archanioła w Uzarzewie

  1300 wernisaż wystawy – Muzeum Przyrodniczo – Łowieckie w Uzarzewie

      Kalendarz polowań

      Fazy księżyca

      Prognoza pogody

      Terminy zbioru upraw rolnych

      Wielkopolskie kryteria selekcji samców zwierzyny płowej obowiązuja od 2018 r

      Pogotowie postrzałkowe

      STAŻYŚCI

      Komisje oceny prawidłowości odstrzału samców zwierzyny płowej