POLSKI ZWIĄZEK ŁOWIECKI

ZARZĄD OKRĘGOWY
W POZNANIU

61-707 Poznań
ul. Libelta 37
tel. 61 852-42-18
tel/fax 61 852-30-12

e-mail: zo.poznan@pzlow.pl

    Organy i komisje

    Koła Łowieckie

    Strzelectwo

    Kynologia

    Akty prawne

    Druki do pobrania

    Linki

    NEMROD

Aktualności
Kalendarz imprez strzeleckich 2017
Zobacz - strzelectwo
Okres polowań na dziki lochy
Zarząd Okręgowy PZŁ w Poznaniu zamieszcza informację w sprawie aktualnego okresu polowań na dziki lochy (w załaczeniu) Pismo_Ministra_rodowiska_w_sprawie_okresu_ochronnego_na_lochy.pdf
Konsultacje społeczne w sprawie wniosku o derogację na użycie środka ochrony roslin Dimilin 480 SC
Skan_20170117_2.png Skan_20170117.png Skan_20170117_3.png Skan_20170117_4.png Skan_20170117_5.png
Doubezpieczenie

Doubezpieczenie dla stażystów

w ryzyku

Następstw Nieszczęśliwych Wypadków

W 2017 roku stażyści PZŁ mają możliwość dobrowolnego zwiększenia obecnej sumy ubezpieczenia z 40 000 PLN na 105 000 PLN

Zwiększenie kwoty ubezpieczenia o 65 000 zł

za dodatkową, roczną składkę od stażysty - 85 zł

 

Okres obowiązywania: okres odbywania stażu (12 miesięcy).

 

Każdy stażysta podejmuje indywidualnie decyzję czy chce podnieść sumę ubezpieczenia.

 

Stażyści chcący skorzystać z tej możliwości powinny zgłosić i opłacić zadeklarowaną składkę w macierzystym zarządzie okręgowym PZŁ.

Jest to produkt ubezpieczeniowy stworzony specjalnie dla stażystów Polskiego Związku Łowieckiego zainteresowanych podniesieniem kwoty ochrony podczas odbywania stażu w łowisku.

Umożliwia on za niską składkę doubezpieczenie w takim samym zakresie jak podstawowe ubezpieczenie NNW.

 

Wszystkie pytania odnośnie ubezpieczeń mogą Państwo kierować na adres e-mail: l.plaza@pzlow.pl
Gęsi
Zapraszamy do odwiedzania strony-bloga dot. gęsi ale nie tylko. Strona powstała przy współpracy z Fundacją Ochrony Głuszca.

http://answers4ansers.pl
Bal
Bal_Mysliwski_w_Paacu_Wsowo
Wytyczne Głównego Lekarza Weterynarii dla myśliwych
wytyczne_dla_myliwych_-_polowanie_na_ptactwo_owne.pdf
Dar poznańskich myśliwych

Być myśliwym to znaczy być dumnym z tego kim się jest,” Noblesse oblige” to znaczy szlachectwo zobowiązuje. My myśliwi jesteśmy częścią społeczeństwa i dlatego nie są nam obojętne problemy jakie występują obok nas.

Z inicjatywy członków Rady Okręgowej PZŁ w Poznaniu został zakupiony z dobrowolnych wpłat wniesionych przez myśliwych, ambulans sanitarny do przewozu chorych dzieci.

Dnia 6 grudnia w dzień św Mikołaja do szpitala im. św Józefa w Poznaniu przyjechał zaprzęg ciągniony przez jelenia a w nim Mikołaj w asyście Elfów i sygnalistów myśliwskich .

Zamiast sań jeleń przyciągnął opisany symbolami łowieckimi ambulans marki Ford , którym mali pacjenci będą przewożeni na badania lekarskie.

Klucze do samochodu oraz list intencyjny zostały uroczyście przekazane na ręce pani dyrektor szpitala a św Mikołaj z prezentami przeszedł po oddziałach i wręczył dzieciom prezenty.

Tego typu akcje w wykonaniu myśliwych nie są pierwszymi. W ubiegłym roku z zebranych pieniędzy podczas Dożynek wielkopolskich została zakupiona pompa infuzyjna do podawania leków i przekazana do Kliniki Uniwersyteckiej gdzie leczone są dzieci chore na nowotwory.


DSC_0350DSC_0325
Warsztaty

ZG PZŁ oraz Klub Dian informują, że w dniach 9-11 grudnia br. w Ośrodku Szkoleniowo- Rekreacyjnym w Kochcicach odbędą się Świąteczne warsztaty łowieckie dla kobiet „Diana po polowaniu.

Celem spotkania, poza integracją polujących kobiet, jest umożliwienie Dianom zdobycie wiedzy i umiejętności, które pomogą im w łowach oraz pozwolą rozwijać zainteresowania związane z łowiectwem.

W programie między innymi warsztaty łowieckiego decoupage, warsztaty robienia przypinek oraz biżuterii z piór, skór itp, warsztaty edukacyjne i kulinarne, zawody strzeleckie na długie dystanse, wykłady i dyskusje na temat roli kobiety w kształtowaniu wizerunku myśliwego, warsztaty preparowania trofeów i przygotowania skór do wyprawiania wspólne śpiewy i biesiadowanie z atrakcjami dla Dian!

Do udziału w warsztatach mogą zgłaszać się Koleżanki posiadające uprawnienia do wykonywania polowania oraz stażystki. Ilość miejsc jest ograniczona, a o przyjęciu decydować będzie kolejność zgłoszeń nadesłanych na formularzach stanowiących załącznik 1.

Koleżanki mogą zgłaszać udział indywidualnie (koszt 350zł) przesyłając skan uzupełnionego oraz podpisanego formularza na adres mailowy hannakozieja@gmail.com lub za pośrednictwem zarządu okręgowego PZŁ

Zgłoszenia uczestniczki może dokonać koło łowieckie na warunkach ustalonych pomiędzy nimi. Ponadto Koleżanki, które są członkami Klubu Dian PZŁ obowiązuje ulga w kwocie 30 zł zarówno przy zgłoszeniach indywidualnych jak i za pośrednictwem zarządów okręgowych PZŁ.

W/w opłata pokrywa koszty noclegu, wyżywienia oraz udziału w imprezach towarzyszących.

Każda uczestniczka w ramach udziału w imprezie ma prawo uczestniczyć we wszystkich zajęciach, dodatkowych zapisów wymaga jedynie uczestnictwo w strzelaniu dalekodystansowym (200 m) do metalowych makiet - wpisowe na zawody wynosi 15 zł co pokrywa koszty między innymi związane z wejściem na strzelnice.

Amunicję oraz broń zapewnia organizator strzelania firma Swarovski Optik.

Udział w zawodach należy zadeklarować w formularzu zgłoszeniowym.

Termin zgłoszeń upływa 2 grudnia br.

Termin może ulec skróceniu w przypadku, gdy zostanie przekroczona zaplanowana liczba 60 miejsc.

Konferencja
plakat_konfer
    Kalendarz polowań

    Fazy księżyca

    Prognoza pogody

    Terminy zbioru upraw rolnych

    Kryteria selekcji samców zwierzyny płowej

    Pogotowie postrzałkowe

    STAŻYŚCI

    Komisje oceny prawidłowości odstrzału samców zwierzyny płowej