POLSKI ZWIĄZEK ŁOWIECKI

ZARZĄD OKRĘGOWY
W POZNANIU

61-707 Poznań
ul. Libelta 37
tel. 61 852-42-18
tel/fax 61 852-30-12

e-mail: zo.poznan@pzlow.pl

    Koła Łowieckie

    Strzelectwo

    Kynologia

    Akty prawne

    Druki do pobrania

    Linki

    NEMROD

    DOSTĘPNOŚĆ STRZELNICY

    Skład ZO PZŁ w Poznaniu

Aktualności
Okręgowe Zawody w strzelaniach myśliwskich
Zarząd Okręgowy PZŁ w Poznaniu informuję, że Okręgowe Zawody w strzelaniach myśliwskich rozpoczynają się o godzinie 8:30 w sobotę, 10 lipca br. Wręczenie numerów startowych oraz potwierdzenie obecności w sekretariacie zawodów odbędzie się przed oficjalnym rozpoczęciem w godzinach 8:00-8:30. Harmonogram rozpoczęcia został umieszczony również w regulaminie zawodów. Bardzo prosimy o punktualne przybycie.
Darz Bór - Dasz Krew

Narodowe Centrum Krwi zwróciło się do Polskiego Związku Łowieckiego z prośbą, o zintensyfikowanie działań mających na celu zwiększenie aktywności w zakresie pozyskania krwi i jej składników dla ratowania pacjentów wymagających leczenia krwią i jej składnikami w związku ze zbliżającym się okresem wakacyjnym.

Zarząd Okręgowy Polskiego Związku Łowieckiego w Poznaniu zachęca myśliwych do udziału w akcji HONOROWEGO ODDANIA KRWI. Jako członkowie tak dużej organizacji jaką jest PZŁ, zdajemy sobie sprawę z potrzeby ratowania zdrowia i życia potrzebującym.

Akcja realizowana jest przy współpracy wszystkich Regionalnych Centrów Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa (RCKiK). Przed rejestracją w punktach krwiodawstwa należy podać informację, że krwiodawca będzie oddawać krew na hasło "Darz Bór - Dasz Krew".

obraz_1_darz_br_-_dasz_krew

UWAGA
W związku z Krajową Wystawą Psów Ras Myśliwskich w dniu 26 czerwca br. strzelnica w Antoninku będzie nieczynna.
DZIEŃ DZIECKA I SZPIKNIK
Ogólnopolska Ambasada Dziczyzny, Drużyna Szpiku, Lasy Państwowe oraz Zarząd Okręgowy PZŁ w Poznaniu serdecznie zapraszają na Dzień Dziecka i Szpiknik, które odbędą się 5 czerwca 2021 r. (sobota) od godz. 12.00, Restauracja "Lizawka", ul. Bałtycka 79 w Poznaniu.
UWAGA
W dniu 4 czerwca 2021 r.  (piątek) biuro Zarządu Okręgowego PZŁ będzie nieczynne.
OGŁOSZENIE

Zielona Góra, 26 maja 2021 r.

OGŁOSZENIE

O PRZETARGU PISEMNYM NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ WRAZ Z WŁASNOŚCIĄ BUDYNKÓW                       I BUDOWLI POŁOŻONEJ W ZIELONEJ GÓRZE PRZY UL. POZNAŃSKIEJ NR 15

POLSKI ZWIĄZEK ŁOWIECKI ZARZĄD OKRĘGOWY W ZIELONEJ GÓRZE

ul. Poznańska 13, 65 -137 Zielona Góra

NIP: 526-030-04-63, REGON: 00074227900450

Tel.: 68 327 23 70, 68 324 83 48

Faks: 68 324 83 48,

e-mail: zo.zielonagora@pzlow.pl

 

ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, będącej własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskiego Związku Łowieckiego w Warszawie, położonej      w Zielonej Górze przy ul. Poznańskiej 15, obręb 10, nr ewidencyjny działki 468 o powierzchni 61 755 m², dla której Sąd Rejonowy w Zielonej Górze prowadzi księgę wieczystą KW Nr ZG1 E /00052664/7 wraz                   z budynkami i budowlami stanowiącymi własność Polskiego Związku Łowieckiego, znajdującymi się na nieruchomości. Nieruchomość jest oddana w użytkowanie wieczyste do dnia 2.09.2093 r. na cele sportowo-rekreacyjne (strzelnica sportowa) niezwiązane z prowadzeniem działalności zarobkowej. Nieruchomość wolna jest od ograniczonych praw rzeczowych, ciężarów i obciążeń. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego tereny zabudowy usługowej.

 

Cena wywoławcza netto nieruchomości wynosi: 12 000 000 zł (dwanaście milionów złotych).

Wysokość podatku VAT, która będzie doliczona do ceny, zostanie określona po otrzymaniu od Krajowej Informacji Skarbowej interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego (jeżeli będzie należny).

Polski Związek Łowiecki Zarząd Okręgowy w Zielonej Górze wystąpił do Krajowej Informacji Skarbowej                   z wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego, dotyczącej sprzedaży nieruchomości.

Wadium wynosi: 5 % ceny wywoławczej nieruchomości tzn. 600 000 zł (sześćset tysięcy złotych).

Minimalne postąpienie wynosi: 50 000 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych).

Oględzin nieruchomości można dokonać po wcześniejszym uzgodnieniu terminu pod numerem telefonu: 68 327 23 70.

Pełną treść ogłoszenia o przetargu oraz REGULAMIN SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ WRAZ Z WŁASNOŚCIĄ BUDYNKÓW I BUDOWLI POŁOŻONEJ W ZIELONEJ GÓRZE PRZY UL. POZNAŃSKIEJ NR 15 zamieszczono na stronie internetowej Zarządu Okręgowego PZŁ w Zielonej Górze: www.zielonagora.pzlow.pl.

Zarząd Okręgowy Polskiego Związku Łowieckiego w Zielonej Górze zastrzega sobie prawo odstąpienia od przeprowadzenia przetargu lub jego unieważnienia bez podania przyczyny i ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.

NEKROLOG

Smorawinski_A._foto

Z żalem informujemy, że w sobotę, 24 kwietnia zmarł Kolega Adam Smorawiński. Przedsiębiorca, wybitny sportowiec, a dla naszego środowiska – kolega myśliwy. Członek Honorowy Polskiego Związku Łowieckiego, posiadacz Honorowego Żetonu Zasługi "Złom" – najwyższego polskiego odznaczenia łowieckiego, były prezes Okręgowej Rady Łowieckiej PZŁ w Poznaniu, Polskiego Klubu Safari, Wielkopolskiego Klubu Myśliwych. Posiadacz imponującej kolekcji trofeów myśliwskich z 6 kontynentów, którą przekazał w latach 2004-2010 Muzeum Przyrodniczo-Łowieckiemu w Uzarzewie, budując dla niej z własnych środków pawilony wystawiennicze.

Odszedł życzliwy człowiek, pełen humoru kolega, prawy myśliwy.

Niech mu knieja, którą tak kochał – wiecznie szumi...

 

Zarząd Okręgowy PZŁ                                           Prezydium

     w Poznaniu                          Okręgowego Zjazdu Delegatów PZŁ w Poznaniu

UWAGA
Od 20.04.br. strzelnica w Antoninku jest czynna.
Harmonogram przekazywania do oceny trofeów jeleni i danieli byków

Harmonogram przekazywania do oceny trofeów jeleni i danieli byków pozyskanych

w łowieckim roku gospodarczym 2020/2021 – ZO PZŁ Poznań

Lp.

Nadleśnictwo

Termin dostarczenia trofeów

Godziny

Miejsce dostarczenia trofeów

1

Babki

4-6.05

7.00-15.00

siedziba N-ctwa

2

Czerniejewo

19.04, 26.04

7.00-14.00

siedziba N-ctwa

3

Gniezno

13-14.05

8.00-14.00

siedziba N-ctwa

4

Grodzisk

12.04, 14-15.04

7.00-15.00

siedziba N-ctwa

5

Jarocin

28-30.04

7.00-15.00

Szkółka Jarocin

6

Konstantynowo

22-23.04, 26-27.04

7.00-15.00

siedziba N-ctwa

7

Kościan

26-28.04

7.00-15.00

siedziba N-ctwa

8

Łopuchówko

5-7.05

7.00-15.00

siedziba N-ctwa

9

Oborniki

29.05

9.00-14.00

Strzelnica Dąbrówka

10

Piaski

12-14.04

7.00-15.00

Szkółka leśna w Miranowie

11

Pniewy

5-6.05

7.00-15.00

siedziba N-ctwa

12

Sieraków

26-28.04

7.00-15.00

siedziba N-ctwa

13

Wronki

12-16.04

9.00-14.00

Domek Myśliwski KŁ „Błonie” Chojno-Błota

14

Wolsztyn

19.04

8.00-14.00

siedziba N-ctwa

 

W związku z sytuacją epidemiczną w kraju ocena prawidłowości odstrzału jeleni i danieli byków oraz muflonów pozyskanych w sezonie 2020/2021 w Okręgu poznańskim odbędzie się podobnie jak ocena odstrzału sarn kozłów w nadleśnictwach lub w innych miejscach wskazanych przez nadleśnictwo.

Ocenę bez udziału myśliwych przeprowadzi Komisja ds. oceny prawidłowości pozyskania jeleni i danieli byków oraz muflonów.

Wykaz pozyskanych jeleni i danieli byków w poszczególnych obwodach łowieckich należy przekazać do właściwego nadleśnictwa mailowo lub w wersji papierowej w dniu dostarczenia trofeów.

Trofea należy opisać podając: imię i nazwisko myśliwego, datę odstrzału, numer obwodu łowieckiego.

Zarząd Okręgowy PZŁ w Poznaniu w uzgodnieniu z pracownikami nadleśnictw rekomenduje, aby wszystkie trofea z koła łowieckiego były dostarczone do wyżej wskazanego miejsca przez 2-3 myśliwych zaopatrzonych w maseczki.

W przypadku pytań należy kontaktować się bezpośrednio z pracownikiem ds. łowiectwa z właściwego nadleśnictwa.

Kurs na uprawnienia selekcjonerskie do wykonywania polowania

Zarząd Okręgowy PZŁ w Poznaniu informuje, że w dniach 19 i 20 kwietnia br. o godz. 9.00 odbędzie się kurs na uprawnienia selekcjonerskie do wykonywania polowania.

W związku z sytuacją epidemiczną w kraju szkolenie zostanie przeprowadzone w trybie zdalnym (on-line) przy wykorzystaniu platformy ZOOM.

Koszt kursu, egzaminu i materiałów szkoleniowych wynosi 400 zł. - wpłata wyłącznie przelewem na konto ZO PZŁ Poznań co najmniej na 5 dni przed szkoleniem. Wpłata jest jednocześnie potwierdzeniem zgłoszenia na kurs (nr konta 10 1090 1359 0000 0000 3501 8449). W tytule przelewu należy wpisać: „kurs selekcjonerski".

Do egzaminu na uprawnienia selekcjonerskie do wykonywania polowania mogą przystąpić wyłącznie myśliwi, którzy posiadają uprawnienia podstawowe do wykonywania polowania co najmniej 3 lata.

Myśliwi zamieszkali na stałe na terenie innych Okręgów są zobowiązani dostarczyć zgodę macierzystego ZO PZŁ na odbycie szkolenia i zdawanie egzaminu w ZO PZŁ Poznań (uwzględniamy skierowanie drogą elektroniczną w systemie informatycznym PZŁ).

 

Osoby, które zapisały się na kurs (uiściły wpłatę) są zobowiązane do podania aktualnego adresu e-mail (k.lompert@pzlow.pl lub tel. 61 854 21 75), na który w dniu 16.04.br. (piątek) zostanie przesłany link aktywacyjny do szkolenia.

Materiały dla uczestników kursu będzie można odebrać w biurze ZO od poniedziałku do piątku w godz. 7.15 - 15.15 od dnia 21.04.2021 r. (środa). Egzamin odbędzie się w siedzibie ZO PZŁ na dotychczasowych zasadach. Termin egzaminu zostanie podany w terminie późniejszym.

    Kalendarz polowań

    Fazy księżyca

    Prognoza pogody

    Terminy zbioru upraw rolnych

    Wielkopolskie kryteria selekcji samców zwierzyny płowej obowiązuja od 2018 r

    Pogotowie postrzałkowe

    STAŻYŚCI

    Komisje oceny prawidłowości odstrzału samców zwierzyny płowej