POLSKI ZWIĄZEK ŁOWIECKI

ZARZĄD OKRĘGOWY
W POZNANIU

61-707 Poznań
ul. Libelta 37
tel. 61 852-42-18
tel/fax 61 852-30-12

e-mail: zo.poznan@pzlow.pl

    Organy i komisje

    Koła Łowieckie

    Strzelectwo

    Kynologia

    Akty prawne

    Druki do pobrania

    Linki

    NEMROD

Aktualności
Harmonogram kursu 2016/2017 na uprawnienia podstawowe do wykonywania polowania

Na kurs zapraszamy kandydatów, których rejestracja rozpoczęcia stażu przez Zarząd Okręgowy PZŁ nastąpiła do dnia 15 kwietnia 2016 roku (data z dzienniczka stażysty).

 

Kurs_16-17_PZLPOZNAN.doc
Kurs na uprawnienia selekcjonerskie do wykonywania polowania
Zarząd Okręgowy PZŁ w Poznaniu informuję, że w dniach 20 i 21 października br. (czwartek, piątek) odbędzie się kurs na uprawnienia selekcjonerskie do wykonywania polowania. Szkolenie zostanie przeprowadzone w sali konferencyjnej Wielkopolskiego Domu Łowieckiego w Poznaniu ul. Libelta 37, początek godz. 9.00.

Koszt kursu i egzaminu wynosi 470 zł. - wpłata wyłącznie przelewem na konto ZO PZŁ Poznań. (nr konta 10 1090 1359 0000 0000 3501 8449). W tytule przelewu należy wpisać: „kurs selekcjonerski".

Do egzaminu na uprawnienia selekcjonerskie do wykonywania polowania mogą przystąpić wyłącznie myśliwi, którzy posiadają uprawnienia podstawowe do wykonywania polowania co najmniej 3 lata.

 

Myśliwi zamieszkali na stałe na terenie innych Okręgów są zobowiązani dostarczyć zgodę macierzystego ZO PZŁ na odbycie szkolenia i zdawanie egzaminu w ZO PZŁ Poznań (uwzględniamy skierowanie drogą elektroniczną w systemie informatycznym PZŁ).

HUBERTUS OGÓLNOPOLSKI
Plakat-do-internetu
Studia

Poniżej zamiesczamy scan pisma z informacją o IV edycji studiów podyplomowych
"Gospodarka łowiecka ...", organizowanych na Wydziale Leśnym Uniwersytetu
Przyrodniczego w Poznaniu.
W załączeniu szczególowe informacje.

 

studia.pdf

 

s.podypl.GiOZ-_informacja.doc

Zawody klasy C
Wyniki w zakładce strzelectwo
Zasiedlenia kuropatwą w Kole Łowieckim nr 21 "Jawor" w Poznaniu
WP_20160823_003
Kurs na uprawnienia podstawowe do wykonywania polowania w sezonie łowieckim 2016/2017

Zarząd Okręgowy PZŁ w Poznaniu informuje, że w dniu 10 września br. (sobota) odbędzie się zebranie dla kandydatów do PZŁ inaugurujące kurs na uprawnienia podstawowe do wykonywania polowania w sezonie łowieckim 2016/2017.

Spotkanie organizacyjne rozpocznie się o godz. 1000 na strzelnicy myśliwskiej w Poznaniu-Antoninku (plac apelowy).

W tym dniu kursanci zapoznają się ze strzelnicą oraz z zasadami organizacji konkursu pracy psów myśliwskich.

Na kurs zapraszamy kandydatów, których rejestracja rozpoczęcia stażu przez Zarząd Okręgowy PZŁ nastąpiła do dnia 15 kwietnia 2016 roku (data z dzienniczka stażysty).

Ubezpieczenie OC Kół Łowieckich w sezonie 2016/2017
Zarząd Okręgowy przekazuje do wiadomości komunikat nr 2/2016 Zarządu Głównego PZŁ dot. ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej kół łowieckich (załącznik). Prosimy o zadeklarowanie do dnia 8 września br., w ZO PZŁ Poznań (kontakt telefoniczny, mailowy), który wariant ubezpieczenia został wybrany przez koło łowieckie.

Wzorem ubiegłego roku jeśli koło nie określi żadnego wariantu, Zarząd Okręgowy przyjmie, że został wybrany wariant ubezpieczenia jak w roku 2015. Komunikat_2_z2016.pdf    ulotka_OC_k_dla_zo_2017.docx

ASF

W związku z niepokojącą sytuacją związaną z afrykańskim pomorem świń (ASF) u dzików i świń poniżej zamieszczamy adres, pod którym są do pobrania materiały w tej sprawie.

https://www.wetgiw.gov.pl/700---712---asf-w-polsce

Zaświadczenia weterynaryjne
W biurze ZO PZŁ można odbierać zaświadczenia o odbytym "kursie weterynaryjnym"
    Kalendarz polowań

    Fazy księżyca

    Prognoza pogody

    Terminy zbioru upraw rolnych

    Kryteria selekcji samców zwierzyny płowej

    Pogotowie postrzałkowe

    STAŻYŚCI

    Komisje oceny prawidłowości odstrzału samców zwierzyny płowej