POLSKI ZWIĄZEK ŁOWIECKI

ZARZĄD OKRĘGOWY
W POZNANIU

61-707 Poznań
ul. Libelta 37
tel. 61 852-42-18
tel/fax 61 852-30-12

e-mail: zo.poznan@pzlow.pl

    Organy i komisje

    Koła Łowieckie

    Strzelectwo

    Kynologia

    Akty prawne

    Druki do pobrania

    Linki

    NEMROD

Aktualności
Warsztaty

ZG PZŁ oraz Klub Dian informują, że w dniach 9-11 grudnia br. w Ośrodku Szkoleniowo- Rekreacyjnym w Kochcicach odbędą się Świąteczne warsztaty łowieckie dla kobiet „Diana po polowaniu.

Celem spotkania, poza integracją polujących kobiet, jest umożliwienie Dianom zdobycie wiedzy i umiejętności, które pomogą im w łowach oraz pozwolą rozwijać zainteresowania związane z łowiectwem.

W programie między innymi warsztaty łowieckiego decoupage, warsztaty robienia przypinek oraz biżuterii z piór, skór itp, warsztaty edukacyjne i kulinarne, zawody strzeleckie na długie dystanse, wykłady i dyskusje na temat roli kobiety w kształtowaniu wizerunku myśliwego, warsztaty preparowania trofeów i przygotowania skór do wyprawiania wspólne śpiewy i biesiadowanie z atrakcjami dla Dian!

Do udziału w warsztatach mogą zgłaszać się Koleżanki posiadające uprawnienia do wykonywania polowania oraz stażystki. Ilość miejsc jest ograniczona, a o przyjęciu decydować będzie kolejność zgłoszeń nadesłanych na formularzach stanowiących załącznik 1.

Koleżanki mogą zgłaszać udział indywidualnie (koszt 350zł) przesyłając skan uzupełnionego oraz podpisanego formularza na adres mailowy hannakozieja@gmail.com lub za pośrednictwem zarządu okręgowego PZŁ

Zgłoszenia uczestniczki może dokonać koło łowieckie na warunkach ustalonych pomiędzy nimi. Ponadto Koleżanki, które są członkami Klubu Dian PZŁ obowiązuje ulga w kwocie 30 zł zarówno przy zgłoszeniach indywidualnych jak i za pośrednictwem zarządów okręgowych PZŁ.

W/w opłata pokrywa koszty noclegu, wyżywienia oraz udziału w imprezach towarzyszących.

Każda uczestniczka w ramach udziału w imprezie ma prawo uczestniczyć we wszystkich zajęciach, dodatkowych zapisów wymaga jedynie uczestnictwo w strzelaniu dalekodystansowym (200 m) do metalowych makiet - wpisowe na zawody wynosi 15 zł co pokrywa koszty między innymi związane z wejściem na strzelnice.

Amunicję oraz broń zapewnia organizator strzelania firma Swarovski Optik.

Udział w zawodach należy zadeklarować w formularzu zgłoszeniowym.

Termin zgłoszeń upływa 2 grudnia br.

Termin może ulec skróceniu w przypadku, gdy zostanie przekroczona zaplanowana liczba 60 miejsc.

Konferencja
plakat_konfer
Harmonogram kursu 2016/2017 na uprawnienia podstawowe do wykonywania polowania

Na kurs zapraszamy kandydatów, których rejestracja rozpoczęcia stażu przez Zarząd Okręgowy PZŁ nastąpiła do dnia 15 kwietnia 2016 roku (data z dzienniczka stażysty).

 

Kurs_16-17_PZLPOZNAN.doc
Studia

Poniżej zamiesczamy scan pisma z informacją o IV edycji studiów podyplomowych
"Gospodarka łowiecka ...", organizowanych na Wydziale Leśnym Uniwersytetu
Przyrodniczego w Poznaniu.
W załączeniu szczególowe informacje.

 

studia.pdf

 

s.podypl.GiOZ-_informacja.doc

Ubezpieczenie OC Kół Łowieckich w sezonie 2016/2017
Zarząd Okręgowy przekazuje do wiadomości komunikat nr 2/2016 Zarządu Głównego PZŁ dot. ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej kół łowieckich (załącznik). Prosimy o zadeklarowanie do dnia 8 września br., w ZO PZŁ Poznań (kontakt telefoniczny, mailowy), który wariant ubezpieczenia został wybrany przez koło łowieckie.

Wzorem ubiegłego roku jeśli koło nie określi żadnego wariantu, Zarząd Okręgowy przyjmie, że został wybrany wariant ubezpieczenia jak w roku 2015. Komunikat_2_z2016.pdf    ulotka_OC_k_dla_zo_2017.docx

ASF

W związku z niepokojącą sytuacją związaną z afrykańskim pomorem świń (ASF) u dzików i świń poniżej zamieszczamy adres, pod którym są do pobrania materiały w tej sprawie.

https://www.wetgiw.gov.pl/700---712---asf-w-polsce

Zaświadczenia weterynaryjne
W biurze ZO PZŁ można odbierać zaświadczenia o odbytym "kursie weterynaryjnym"
Memoriał Edwarda Woźnego
Wyniki - zobacz strzelectwo
Parkurowy Puchar Pyrlandii

REGULAMIN

ZAWODÓW „MYŚLIWSKIE STRZELANIE PARKUROWE”

 

 

  1. Zawody odbędą się na strzelnicy w Poznaniu - Antoninku w dniu 3.07.2016 r. Początek zawodów godz. 1300.
  2. Strzelania odbędą się:
  • w dwóch seriach parkurowych:

- pierwsza do 25 rzutek pojedynczych z pięciu stanowisk,

- druga do 25 rzutek – trzy pojedyncze i jeden dublet z pięciu stanowisk.

3.   Pojedyncze rzutki i dublety są pokazywane strzelcom tylko raz pierwszej grupie strzelającej.

4.   W skład grupy wchodzi 6 strzelców.

5.   Strzelcy w grupie podchodzą do stanowiska w kolejności ustalonej na tablicy wyników.

6.   Wszelkie zmiany broni lub jej części (czoki, lufy) są zabronione w trakcie trwania serii.

7.   Naważka śrutu w amunicji nie może być większa niż 28 gram.

8.   Punktacja:

rzutek trafiony            – 1 pkt,

rzutek nietrafiony       – 0 pkt.

  1. Prowadzona będzie wyłącznie klasyfikacja indywidualna. W przypadku uzyskania równej liczby punktów o zajętym miejscu decydować będzie dogrywka do pięciu dubletów, takich samych dla każdego zawodnika, z pięciu stanowisk. Jeżeli pierwsza seria nie wyłoni zwycięzcy w następnej serii zawodnicy strzelają „do pierwszego pudła”.
  2. Nagrody: 50 % wpłaty zawodników przeznaczona zostanie na nagrody za trzy pierwsze miejsca w następującej proporcji:

Za zajęcie miejsca

I               50 %

II              30%

II              20 %.

11. Koszt uczestnictwa w zawodach wynosi 60 zł – płatne bezpośrednio przed zawodami.

Wyniki Zawodów Okręgowych
Zobacz - strzelectwo
    Kalendarz polowań

    Fazy księżyca

    Prognoza pogody

    Terminy zbioru upraw rolnych

    Kryteria selekcji samców zwierzyny płowej

    Pogotowie postrzałkowe

    STAŻYŚCI

    Komisje oceny prawidłowości odstrzału samców zwierzyny płowej