POLSKI ZWIĄZEK ŁOWIECKI

ZARZĄD OKRĘGOWY
W POZNANIU

61-707 Poznań
ul. Libelta 37
tel. 61 852-42-18
tel/fax 61 852-30-12

e-mail: zo.poznan@pzlow.pl

    Koła Łowieckie

    Strzelectwo

    Kynologia

    Akty prawne

    Druki do pobrania

    Linki

    NEMROD

    DOSTĘPNOŚĆ STRZELNICY

    Skład ZO PZŁ w Poznaniu

Aktualności
UWAGA

Zarząd Okręgowy PZŁ w Poznaniu informuje, że w związku z sytuacją epidemiczną w kraju biuro Zarządu będzie pracować w trybie zarządzania kryzysowego.

Biuro nie przyjmuje interesantów (z wyjątkiem osób, które chcą złożyć deklarację do PZŁ)  – wszelkie sprawy należy załatwiać drogą mailową lub telefonicznie nr tel. 061 852 42 18. Od poniedziałku do środy biuro jest czynne do godz. 15.15 w czwartki i piątki biuro jest nieczynne.


Kurs na uprawnienia podstawowe do wykonywania polowania
Zarząd Okręgowy PZŁ w Poznaniu informuje, że kolejny kurs na uprawnienia podstawowe do wykonywania polowania zostanie przerowadzony w I kwartale 2021 roku. Szczegółowy harmonogram zajęć zostanie zamieszczony na stronie internetowej ZO PZŁ Poznań w miesiącu grudniu br.
Polowanie w OHZ Krzyżanowo
Zarząd Okręgowy PZŁ w Poznaniu oferuje do sprzedaży polowanie na jelenia byka w obwodzie łowieckim nr 322 (OHZ Krzyżanowo). Szczegółowe informacje pod numerem telefonu 889 159747
Ocena prawidłowości odstrzału sarn kozłów

Harmonogram oceny prawidłowości pozyskania sarn kozłów

w sezonie łowieckim 2020/2021 – ZO PZŁ Poznań

Lp.

Nadleśnictwo

Data oceny

godzina

miejsce

1

Babki

17.10.2020 r.

900-1400

siedziba n-ctwa

2

Czerniejewo

24.10.2020 r.

900-1200

siedziba n-ctwa

3

Gniezno

10.10.2020 r.

900-1300

Wiata „Gajówka” przy siedzibie n-ctwa

4

Grodzisk

04.10.2020 r.

900-1300

pałac Porażyn

5

Jarocin

25.10.2020 r.

900-1200

szkółka Jarocin

6

Konstantynowo

18.10.2020 r.

900-1400

siedziba n-ctwa

7

Kościan

07.10.2020 r.

900- 1200

siedziba n-ctwa

8

Łopuchówko

16.10.2020 r.

1400-1700

siedziba n-ctwa

9

Oborniki

17.10.2020 r.

900-1300

Strzelnica Dąbrówka

10

Piaski

09.10.2020 r.

1200-1500

siedziba n-ctwa

11

Pniewy

11.10.2020 r.

900-1300

siedziba n-ctwa

12

Sieraków

04.10.2020 r.

1000-1300

siedziba n-ctwa

13

Wronki

09.10.2020 r.

1100-1500

siedziba n-ctwa

14

Wolsztyn

12.10.2020 r.

900-1200

siedziba n-ctwa

15

Durowo

W miejscu i terminie wyznaczonym przez ZO PZŁ Piła

 

 

 

W związku z sytuacją epidemiczną w kraju, Zarząd rekomenduje, aby wszystkie parostki pozyskane w kole łowieckim (ewentualnie w danym obwodzie łowieckim) zostały dostarczone do oceny prawidłowości odstrzału przez jednego myśliwego z koła łowieckiego, zaopatrzonego w maseczkę.

Zasady korzystania z osi "Rogacza"

Zarząd Okręgowy  Polskiego Związku Łowieckiego w Poznaniu podjął decyzję, o zmianie zasad korzystania z osi "Rogacza" znajdującej się na Strzelnicy Myśliwskiej "Lizawka". Mając na względzie bezpieczeństwo użytkowników strzelnicy, rozwiązanie problemów z utrzymaniem porządku i właściwego stanu urządzeń oraz konieczność ograniczenia uciążliwości obiektu dla otoczenia zarządza się jak poniżej:

1. Oś "Rogacz" będzie zamykana od dnia 01.10.2020
2. Klucz będzie dostępny w godzinach otwarcia Strzelnicy "Lizawka" u kierownika Pana Jerzego Zielińskiego (tel. 667-940-457).
3.  Oś czynna będzie w godzinach otwarcia całego obiektu strzelnicy:

- poniedziałek - jak w p.4
- wtorek - piątek od 12.00 - 18.00
- sobota - 8.00 - 18.00.
- niedziela - 8.00 - 14.00
4.  Pod nieobecność Pana Jerzego Zielińskiego,  klucz dostępny będzie w sklepie myśliwskim (na terenie strzelnicy tel. 730-725-725):
- poniedziałek - 12.00 - 18.00.
- wtorek - piątek - 10.00 - 18.00.
- sobota - 10.00 - 14.00
5.  Klucz będzie wydawany na godzinę przed wyznaczonymi godzinami zamknięcia

osi (odpowiednio do godz. 13.00 lub 17.00).
6.  Koszt korzystania z osi "Rogacza" w celu przestrzelania broni dla członków PZŁ wyniesie

5,00 zł brutto (myśliwy otrzyma tarczę strzelecką), a pozostałe osoby 40 zł. Opłatę należy uiścić gotówką przy

pobieraniu klucza.

7. Użytkownik osi "Rogacz" zobowiązany jest do zachowania porządku (usunięciu zużytych tarczy itp.) oraz właściwego stanu urządzeń i wyposażenia.
Pozostałe zasady korzystanie ze Strzelnicy Myśliwskiej "Lizawka" , dla członków PZŁ w ramach treningu  pozostają bez zmian.

Monografie przyrodniczo-łowieckie dla praktyków

Wydanie dofinansowane zostało przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.
Obejmują one zagadnienia omawiane na Studiach Podyplomowych pn. „Łowiectwo i aktywne formy zarządzania populacjami dzikich zwierząt”.

Monografie

Kurs na uprawnienia selekcjonerskie do wykonywania polowania

Zarząd Okręgowy PZŁ w Poznaniu informuję, że w dniach 5 i 6 listopada br. (czwartek, piątek) odbędzie się kurs na uprawnienia selekcjonerskie do wykonywania polowania. Szkolenie zostanie przeprowadzone w sali konferencyjnej Wielkopolskiego Domu Łowieckiego w Poznaniu ul. Libelta 37, początek godz. 9.00.

Koszt kursu i egzaminu wynosi 470 zł. - wpłata wyłącznie przelewem na konto ZO PZŁ Poznań co najmniej na 5 dni przed szkoleniem. Wpłata jest jednocześnie potwierdzeniem zgłoszenia na kurs (nr konta 10 1090 1359 0000 0000 3501 8449). W tytule przelewu należy wpisać: „kurs selekcjonerski".

Do egzaminu na uprawnienia selekcjonerskie do wykonywania polowania mogą przystąpić wyłącznie myśliwi, którzy posiadają uprawnienia podstawowe do wykonywania polowania co najmniej 3 lata.

Myśliwi zamieszkali na stałe na terenie innych Okręgów są zobowiązani dostarczyć zgodę macierzystego ZO PZŁ na odbycie szkolenia i zdawanie egzaminu w ZO PZŁ Poznań (uwzględniamy skierowanie drogą elektroniczną w systemie informatycznym PZŁ).

Na kursie należy używać maseczki ochronne.

Konkurs odwołany
W związku z sytuacja epidemiczną Regionalna Ocena Pracy Wyżłów Weimarskich w dniach 5 i 6 IX nieodbędzie się
Uwaga - strzelnica zajęta
W związku zawodami sportowymi w dniach 27-30 VIII osie śrutowe na strzelnicy myśliwskiej w Poznaniu będą niedostępne. W sobotę 29 VIII niedostępne będą także osie kulowe.
Uwaga
W sobotę 15 sierpnia 2020 r strzelnica Lizawka będzie nieczynna.
    Kalendarz polowań

    Fazy księżyca

    Prognoza pogody

    Terminy zbioru upraw rolnych

    Wielkopolskie kryteria selekcji samców zwierzyny płowej obowiązuja od 2018 r

    Pogotowie postrzałkowe

    STAŻYŚCI

    Komisje oceny prawidłowości odstrzału samców zwierzyny płowej