POLSKI ZWIĄZEK ŁOWIECKI

ZARZĄD OKRĘGOWY
W POZNANIU

61-707 Poznań
ul. Libelta 37
tel. 61 852-42-18
tel/fax 61 852-30-12

e-mail: zo.poznan@pzlow.pl

    Organy i komisje

    Koła Łowieckie

    Strzelectwo

    Kynologia

    Akty prawne

    Druki do pobrania

    Linki

    NEMROD

Aktualności
XIV Międzynarodowe Targi Łowiectwa Strzelectwa i Rekreacji Hubertus Expo 2017
targi_2017
Kurs na uprawnienia selekcjonerskie do wykonywania polowania

Zarząd Okręgowy PZŁ w Poznaniu informuję, że w dniach 27 i 28 kwietnia br. (czwartek, piątek) odbędzie się kurs na uprawnienia selekcjonerskie do wykonywania polowania. Szkolenie zostanie przeprowadzone w sali konferencyjnej Wielkopolskiego Domu Łowieckiego w Poznaniu ul. Libelta 37, początek godz. 9.00.

Koszt kursu i egzaminu wynosi 470 zł. - wpłata wyłącznie przelewem na konto ZO PZŁ Poznań, która jest jednocześnie potwierdzeniem zgłoszenia na kurs (nr konta 10 1090 1359 0000 0000 3501 8449). W tytule przelewu należy wpisać: „kurs selekcjonerski".

Do egzaminu na uprawnienia selekcjonerskie do wykonywania polowania mogą przystąpić wyłącznie myśliwi, którzy posiadają uprawnienia podstawowe do wykonywania polowania co najmniej 3 lata.

Myśliwi zamieszkali na stałe na terenie innych Okręgów są zobowiązani dostarczyć zgodę macierzystego ZO PZŁ na odbycie szkolenia i zdawanie egzaminu w ZO PZŁ Poznań (uwzględniamy skierowanie drogą elektroniczną w systemie informatycznym PZŁ).
Ocena

Ocena prawidłowości pozyskania byków jeleni i danieli oraz muflonów odbędzie się w dniu 11 marca 2017 r (sobota) na strzelnicy w Poznaniu - Antoninku ul. Bałtycka 79. Ze względów organizacyjnych, aby uniknąć dużych kolejek, prosimy aby myśliwi z kół o numerach od 1 do 50 przybyli w godzinach 900 -1300 natomiast Kolegów z kół o numerach wyższych niż 50 zapraszamy w godzinach 1300 – 1700.

Kalendarz imprez strzeleckich 2017
Zobacz - strzelectwo
Okres polowań na dziki lochy
Zarząd Okręgowy PZŁ w Poznaniu zamieszcza informację w sprawie aktualnego okresu polowań na dziki lochy (w załaczeniu) Pismo_Ministra_rodowiska_w_sprawie_okresu_ochronnego_na_lochy.pdf
Konsultacje społeczne w sprawie wniosku o derogację na użycie środka ochrony roslin Dimilin 480 SC
Skan_20170117_2.png Skan_20170117.png Skan_20170117_3.png Skan_20170117_4.png Skan_20170117_5.png
Doubezpieczenie

Doubezpieczenie dla stażystów

w ryzyku

Następstw Nieszczęśliwych Wypadków

W 2017 roku stażyści PZŁ mają możliwość dobrowolnego zwiększenia obecnej sumy ubezpieczenia z 40 000 PLN na 105 000 PLN

Zwiększenie kwoty ubezpieczenia o 65 000 zł

za dodatkową, roczną składkę od stażysty - 85 zł

 

Okres obowiązywania: okres odbywania stażu (12 miesięcy).

 

Każdy stażysta podejmuje indywidualnie decyzję czy chce podnieść sumę ubezpieczenia.

 

Stażyści chcący skorzystać z tej możliwości powinny zgłosić i opłacić zadeklarowaną składkę w macierzystym zarządzie okręgowym PZŁ.

Jest to produkt ubezpieczeniowy stworzony specjalnie dla stażystów Polskiego Związku Łowieckiego zainteresowanych podniesieniem kwoty ochrony podczas odbywania stażu w łowisku.

Umożliwia on za niską składkę doubezpieczenie w takim samym zakresie jak podstawowe ubezpieczenie NNW.

 

Wszystkie pytania odnośnie ubezpieczeń mogą Państwo kierować na adres e-mail: l.plaza@pzlow.pl
Gęsi
Zapraszamy do odwiedzania strony-bloga dot. gęsi ale nie tylko. Strona powstała przy współpracy z Fundacją Ochrony Głuszca.

http://answers4ansers.pl
Bal
Bal_Mysliwski_w_Paacu_Wsowo
Wytyczne Głównego Lekarza Weterynarii dla myśliwych
wytyczne_dla_myliwych_-_polowanie_na_ptactwo_owne.pdf
    Kalendarz polowań

    Fazy księżyca

    Prognoza pogody

    Terminy zbioru upraw rolnych

    Kryteria selekcji samców zwierzyny płowej

    Pogotowie postrzałkowe

    STAŻYŚCI

    Komisje oceny prawidłowości odstrzału samców zwierzyny płowej