POLSKI ZWIĄZEK ŁOWIECKI

ZARZĄD OKRĘGOWY
W POZNANIU

61-707 Poznań
ul. Libelta 37
tel. 61 852-42-18
tel/fax 61 852-30-12

e-mail: zo.poznan@pzlow.pl

    Organy i komisje

    Koła Łowieckie

    Strzelectwo

    Kynologia

    Akty prawne

    Druki do pobrania

    Linki

    NEMROD

Aktualności
Egzamin na uprawnienia selekcjonerskie do wykonywania polowania

Zarząd Okręgowy PZŁ w Poznaniu informuje, że w dniu 9 maja br. (środa) o godz. 9.00 w WDŁ ul. Libelta 37 w Poznaniu odbędzie się egzamin pisemny (test) na uprawnienia selekcjonerskie do wykonywania polowania.

Osoby, które zaliczą egzamin testowy w tym samym dniu przystąpią do egzaminu ustnego.

Warunkiem dopuszczenia do egzaminu poprawkowego w ww. terminie (dot. osób, które nie zaliczyły egzaminu w 2017 roku) jest uiszczenie (przelew) opłaty w wysokości 150 zł co najmniej na 3 dni przez egzaminem.

Puchar Międzynarodowych Targów Poznańskich

Zarząd Okręgowy Polskiego Związku Łowieckiego w Poznaniu zaprasza do udziału w XXX Zawodach w Strzelaniach Myśliwskich o Puchar Międzynarodowych Targów Poznańskich. Zgodnie z kalendarzem centralnych imprez strzeleckich PZŁ zawody odbędą się na strzelnicy w Poznaniu – Antoninku w dniu 26.05.2018 r, początek o godz. 8.00. Warunkiem udziału w zawodach jest opłacenie wpisowego w wysokości 140 zł na konto ZO PZŁ w Poznaniu (nr: 10 1090 1359 0000 0000 3501 8449). Wpłata jest jednocześnie zgłoszeniem udziału w zawodach, dlatego należy w tytule przelewu podać imię i nazwisko zawodnika oraz nr legitymacji PZŁ. W zawodach może uczestniczyć 132 zawodników – o wpisaniu na listę startową decyduje kolejność wpłat wpisowego. W miejsce zawodnika, który zrezygnował z udziału w zawodach wchodzi kolejny z listy rezerwowej. Wpisowe nie będzie zwracane osobom, które nie poinformowały organizatorów o wycofaniu się z uczestnictwa w zawodach co najmniej na 3 dni przed imprezą.

W załączeniu regulamin zawodów.

Kurs na uprawnienia selekcjonerskie do wykonywania polowania

Zarząd Okręgowy PZŁ w Poznaniu informuję, że w dniach 18 i 19 kwietnia br. (środa, czwartek) odbędzie się kurs na uprawnienia selekcjonerskie do wykonywania polowania. Szkolenie zostanie przeprowadzone w sali konferencyjnej Wielkopolskiego Domu Łowieckiego w Poznaniu ul. Libelta 37, początek godz. 9.00.

Koszt kursu i egzaminu wynosi 470 zł. - wpłata wyłącznie przelewem na konto ZO PZŁ Poznań, która jest jednocześnie potwierdzeniem zgłoszenia na kurs (nr konta 10 1090 1359 0000 0000 3501 8449). W tytule przelewu należy wpisać: „kurs selekcjonerski".

Do egzaminu na uprawnienia selekcjonerskie do wykonywania polowania mogą przystąpić wyłącznie myśliwi, którzy posiadają uprawnienia podstawowe do wykonywania polowania co najmniej 3 lata.

Myśliwi zamieszkali na stałe na terenie innych Okręgów są zobowiązani dostarczyć zgodę macierzystego ZO PZŁ na odbycie szkolenia i zdawanie egzaminu w ZO PZŁ Poznań (uwzględniamy skierowanie drogą elektroniczną w systemie informatycznym PZŁ).

KOMUNIKAT
Szanowni Państwo,

 

W związku z komunikatem pojawiającym sie po zalogowaniu do systemu dla kół łowieckich Polski Związek Łowiecki informuje, że działania firmy TORN służą wymuszeniu należności za prace, które w naszej ocenie nie spełniają oczekiwań oraz założonych standardów. Trwający od jakiegoś czasu spór pomiędzy Polskim Związkiem Łowieckim, a firmą Torn nie powinien w żadnym wypadku przekładać się na funkcjonowanie kół łowieckich, a dzisiejsze działanie firmy Torn jest skandaliczne i świadczy o braku profesjonalizmu. Wyłączenie systemu w piątek popołudniu świadczy również o celowym działaniu zmierzającym do paraliżu funkcjonowania organizacji, na co nie wyrażamy zgody i stanowczo się temu sprzeciwiamy. Polski Związek Łowiecki niezwłocznie podejmie rozmowy z firmą Torn zmierzające do przywrócenia prawidłowego funkcjonowania systemu dla kół łowieckich - o terminie przywrócenia prawidłowego funkcjonowania systemu poinformujemy najszybciej jak to będzie możliwe.

Z myśliwskim pozdrowieniem,

Diana Piotrowska

Uchwała nr 43/2018 NRŁ
43-2018-do_ZO.pdf
Polisy ubezpieczeniowe NNW i OC myśliwego/stażysty na 2018 rok

Zarząd Okręgowy Polskiego Związku Łowieckiego w Poznaniu zamieszcza polisy ubezpieczeniowe NNW i OC myśliwego/stażysty na 2018 rok, wraz z informacjami dotyczącymi możliwości skorzystania z doubezpieczeń:

 

1/doubezpieczenie NNW myśliwego - termin przystępowania do końca 1go kwartału 2018 r.

 2/doubezpieczenie NNW stażysty - termin przystępowania cały rok.

 3/doubezpieczenie OC myśliwego - termin przystępowania do końca 1go kwartału 2018 r.

polisa_OC_2018.pdf    polisa_NNW_2018.pdf

Doubezpieczenie_OC_myliwych_2018.docx     Doubezpieczenie_NNW_myliwych_2018.docx

Doubezpieczenie_NNW_staystw_2018.docx

PASJE

http://www.wroclaw.pzlow.pl/magazyn-pasje
Bogusz