POLSKI ZWIĄZEK ŁOWIECKI

ZARZĄD OKRĘGOWY
W POZNANIU

61-707 Poznań
ul. Libelta 37
tel. 61 852-42-18
tel/fax 61 852-30-12

e-mail: zo.poznan@pzlow.pl

    Władze i Organy

    Koła Łowieckie

    Strzelectwo

    Kynologia

    Akty prawne

    Druki do pobrania

    Linki

    NEMROD

Aktualności
Skup skór drapieżników łownych
Zarząd Okręgowy PZŁ w Poznaniu wspólnie z Gospodarstwem Rolno-Hodowlanym Gąsiorek Sp. J. ogłasza skup skór drapieżników łownych w sezonie łowieckim 2014/2015. Skup będzie prowadzony do końca miesiąca lutego 2015 roku.

Tuszę drapieżnika łownego należy dostarczyć do jednego z trzech niżej wymienionych punków skupu:

1. Skórownia w Czerniejewie, ul. Szkolna 15. Tuszki drapieżników są przyjmowane w godzinach 9.00-10.00 i 15.00-16.00, 7 dni w tygodniu. Osoba odpowiedzialna za skup: Pan Sebastian Twardowski tel. 697 825 201.

2. Punkt skupu - Pałac Cykowo k. Ptaszkowa. Tuszki drapieżników są przyjmowane 7 dni w tygodniu, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym przyjazdu do punktu skupu. Osoba odpowiedzialna za skup: Kolega Romuald Dziechciarek tel. 723 776 700.

3. Punkt skupu – Niemierzewo 10. Tuszki drapieżników są przyjmowane całodobowo, 7 dni w tygodniu. Osoba odpowiedzialna za skup: Kolega Wojciech Fiksa tel. 604 258 419.

Przed przekazaniem tuszy drapieżnika do punktu skupu, okrywę włosową należy właściwie przygotować tj. usunąć zabrudzenia, ewentualnie wyczesać.

Po dostarczeniu tuszy drapieżnika do punktu skupu, myśliwy wypełnia i podpisuje umowę kupna sprzedaży skóry drapieżnika ze skupującym: Gospodarstwem Rolno - Hodowlanym Gąsiorek Sp. J.

W umowie należy podać następujące dane dot. właściciela skóry:

1. Imię i nazwisko

2. NIP lub PESEL

3. Data urodzenia

4. Adres zameldowania

5. Urząd Skarbowy właściwy dla właściciela skóry

Skupujący na podstawie podpisanej umowy wystawi i prześle do myśliwego PIT-8C, w terminie do końca lutego następnego roku podatkowego.

Myśliwy jest zobowiązany dokonać rozliczenia PIT-u 8C z właściwym Urzędem Skarbowym (podatek 19%).

Koszty związane z wyposażeniem chłodni w Cykowie i Niemierzewie w urządzenia mroźne oraz koszty biura rachunkowego, które rozliczy umowy kupna-sprzedaży skór i wystawi PIT 8C pokrywa Zarząd Okręgowy PZŁ w Poznaniu.

Koszty wynagrodzenia osób prowadzących punkty skupu w Cykowie i Niemierzewie, koszty energii elektrycznej oraz transportu tusz drapieżników do Skórowni w Czerniejewie sfinansują koła łowieckie, których członkowie dostarczą tusze drapieżników do punktów skupu w Czerniejewie, Cykowie i Niemierzewie.

Gospodarstwo Rolno-Hodowlane Gąsiorek Sp. J. ufunduje cenną nagrodę dla myśliwego, który sprzeda najwięcej skór w punktach skupu w Czerniejewie, Cykowie i Niemierzewie w sezonie łowieckim 2014/2015 (do końca lutego 2015 roku).

Ponadto Zarząd Okręgowy PZŁ w Poznaniu wzorem lat ubiegłych ogłasza konkurs o tytuł „Najlepszy Łowca Lisów w sezonie 2014/15". Dla myśliwych, którzy w bieżącym sezonie pozyskają największą liczbę lisów i jenotów przewidziano cenne nagrody i okolicznościowe dyplomy.

Seminarium

S E M I N A R I U M

Las i zdrowie

w 90 rocznicę Lasów Państwowych

21.11.2014 Poznań

 

 

 

Z

A

P

R

O

S

Z

E

N

I

E


Wykonywanie obowiązków służbowych jakie spoczywają na barkach leśników, zmuszają do niemal codziennego przebywania w środowisku leśnym. Niestety, praca w lesie generuje szereg zagrożeń zdrowotnych, których nie zawsze jesteśmy świadomi. Jeśli do tego dodamy trudności w diagnozowaniu wielu chorób, to konsekwencją może być spóźnione leczenie, mogące być mniej skuteczne.

O tym jak reagować na ukąszenia szerszenia, walczyć z alergią na pyłki drzew, jak unikać chorób przenoszonych przez kleszcze, jak wystrzegać się pasożytów wewnętrznych, a także o wielu innych ważnych zagadnieniach dotyczących zdrowia, można dowiedzieć się na szkoleniu organizowanym przez Oddział Wielkopolski Polskiego Towarzystwa Leśnego, Wydział Leśny Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu oraz Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Poznaniu. Referaty przygotowało grono wybitnych specjalistów z zakresu medycyny, weterynarii i nauk przyrodniczych, z kilkunastu ośrodków naukowych.

Warto być świadomym wielu zagrożeń czyhających w lesie na nasze zdrowie, by temu skutecznie zapobiegać.

 

 

Zgłoszenia do 17 listopada br. pod adresem:

http://ptl.pl/seminarium

Hasło: seminariumPTL

Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

 

PROGRAM SEMINARIUM „LAS I ZDROWIE”

21.11.2014 Poznań, Ośrodek Nauki PAN, ul. Wieniawskiego 17/19; czas: godz. 11.00-16.00

Sesja I Las jako źródło zagrożeń dla zdrowia

Prof. dr hab. n. med. Jerzy KruszewskiAlergia na jady owadów praktyczne problemy

Prof. dr hab. n. med. Magdalena Czarnecka-OperaczPyłek roślinny jako przyczyna chorób alergicznych problem znany i nadal nierozwiązany

Dr hab. Anna Bajer prof. UW – Zagrożenia stwarzane przez ektopasożyty w środowisku leśnym

Dr hab. Paweł Antosik, dr Dorota Bukowska, dr Bartosz Kempisty, prof. dr hab. Kornel RatajczakChoroby dzikich zwierząt i ich wpływ na zdrowie człowieka czyli czym nas mogą zarazić zwierzęta

Dr n. med. Maria KlawitterProfilaktyka zatruć grzybami

Sesja II Las jako dobrodziejstwo dla zdrowia

Prof. dr hab. n. med. Piotr Dylewicz, dr n. med. Monika Krzywicka-Michałowska, dr n. med. Sławomira Borowicz-BieńkowskaLas a zdrowe serce

Dr Ewa M. Zaraś-Januszewicz Rola lasu w leczeniu stresu i profilaktyki chorób cywilizacyjnych

Dr Adam Borowicz Psychologiczne aspekty środowiska leśnego

Dr inż. Rafał Kurczewski Las jako środowisko wypoczynku

Dr hab. Waldemar Buchwald prof. nadzw., mgr Anna Forycka Leśne rośliny zielarskie

Prof. dr hab. Edward Pospiech, dr Dariusz Lisiak Czy dziczyzna jest zdrowa?

 

 

SEMINARIUM „LAS I ZDROWIE”


      ORGANIZATOR                                                                            

   Polskie Towarzystwo Leśne Oddział Wielkopolskiw Poznaniu

 

         PARTNERZY                                                                          

  Wydział Leśny   Uniwersytetu Przyrodniczego                                                   

 Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Poznaniu

 

Seminarium
seminanrium-lesne.docx
Harmonogram kursu na uprawmnienia podstawowe

Harmonogram kursu 2014/2015

na uprawnienia podstawowe do wykonywania polowania

 


WPA KWP

Wydział Postępowań Administracyjnych Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu informuje, że od 1 lutego 2014 r Biuro Podawcze przy ul. Taborowej 22 będzie czynne :

poniedziałek               12.00 - 17.00

wtorek - czwartek       10.00 - 14.00

piątek                            nieczynne

Opinia DP MŚ
Opinia_DP_MS_o_czynszu_dzierzawnym.pdf
    Kalendarz polowań

    Fazy księżyca

    Prognoza pogody

    Terminy zbioru upraw rolnych

    Kryteria selekcji samców zwierzyny płowej

    Pogotowie postrzałkowe