POLSKI ZWIĄZEK ŁOWIECKI

ZARZĄD OKRĘGOWY
W POZNANIU

61-707 Poznań
ul. Libelta 37
tel. 61 852-42-18
tel/fax 61 852-30-12

e-mail: zo.poznan@pzlow.pl

    Koła Łowieckie

    Strzelectwo

    Kynologia

    Akty prawne

    Druki do pobrania

    Linki

    NEMROD

    DOSTĘPNOŚĆ STRZELNICY

    Skład ZO PZŁ w Poznaniu

Aktualności
Biuro ZO PZŁ nieczynne
W dniu 24.12.2019 r biuro ZO PZŁ będzie nieczynne
Posiedzenie Zarządu Okręgowego PZŁ w Poznaniu

W dniu 17.12.2019 r odbyło się posiedzenie ZO PZŁ w Poznaniu z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia i powitanie.
  2. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia.
  3. Informacja z bieżącej działalności biura.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie rejestracji nowych kół łowieckich.
  5. Skreślenie z listy członków Zrzeszenia.
  6. Zawieszenie w prawach i obowiązkach członka Zrzeszenia.
  7. Podjęcie decyzji w sprawie organizacji polowania komercyjnego w OHZ Bieganowo.
  8. Pisma i sprawy różne.
  9. Zakończenie posiedzenia.
Ambulans

Jednak mamy - udało się! Wspólnymi siłami damy radę wiecej!

Kupiliśmy także pompy infuzyjne dla szpitala dzięcięcego w Poznaniu.

Dziękujemy wszystkim myśliwym za wsparcie!!!

 

 

DSCN0267

 


20191203_120722
SPOTKANIE MYŚLIWYCH NIESTOWARZYSZONYCH

Koleżanki i Kolegów myśliwych okręgu poznańskiego – niestowarzyszonych z kołami łowieckimi, zapraszamy na kolejne spotkanie integracyjne, które odbędzie się 3 grudnia br. o godz. 17.00, w dużej sali Domu Łowieckiego w Poznaniu, przy ul. Libelta 37.

Program spotkania:

1. Wizerunek myśliwych w wybranych krajach? – prelekcja Kol. Michała Klimkiewicza (niestowarzyszony),

2. Powołanie Klubu myśliwych niestowarzyszonych okręgu poznańskiego – zgodnie z nowym Statutem PZŁ, oraz wybór Zarządu Klubu,

3. C. d. działań zmierzających do powołania koła łowieckiego zrzeszającego myśliwych niestowarzyszonych okręgu poznańskiego.

Koleżanki i Kolegów zainteresowanych udziałem w spotkaniu prosimy o wysłanie potwierdzenia drogą elektroniczną na adres: niestowarzyszeni.poznan@gmail.com

Darzbór,

Zarząd Okręgowy PZŁ w Poznaniu

Egzamin na uprawnienia selekcjonerskie do wykonywania polowania
Zarząd Okręgowy PZŁ w Poznaniu informuje, że w dniu 9 grudnia br. (poniedziałek) o godz. 9.00 w WDŁ odbędzie się egzamin pisemny (test) i ustny na uprawnienia selekcjonerskie do wykonywania polowania.

Osoby, które zaliczą egzamin testowy w tym samym dniu mogą przystąpić do egzaminu ustnego.

Warunkiem dopuszczenia do egzaminu poprawkowego osób, które nie zaliczyły egzaminu ( testowego lub ustnego) w poprzednich terminach jest uiszczenie (przelew) opłaty w wysokości 150 zł co najmniej na 5 dni przed egzaminem.

Składka

Zarząd Okręgowy PZŁ w Poznaniu informuje, że składki członkowskie od myśliwych ustalone przez Naczelną Radę Łowiecką na rok 2020 wynoszą:

- normalna 320 zł (plus ubezpieczenie 43 zł)     - razem 363 zł.

- ulgowa 160 (plus ubezpieczenie 43 zł)            - razem 203 zł.

Składka ulgowa, w wysokości 50 % składki normalnej przysługuje młodzieży uczącej się do 25 roku życia oraz członkom Zrzeszenia, którzy ukończyli 70 rok życia.

- ulgowa 80 zł (plus ubezpieczenie 43 zł)         - razem 123 zł.

Składka ulgowa w wysokości 25 % składki normalnej, przysługuje członkom Zrzeszenia którzy ukończyli 80 rok życia.

Jednocześnie przypominamy, że zgodnie z § 124 ust. 6 Statutu PZŁ składkę członkowską uiszcza się w terminie do 31 grudnia we właściwym ze względu na miejsce zamieszkania myśliwego zarządzie okręgowym.
KOMUNIKAT
W dniu 28 października br. (poniedziałek) biuro Zarządu Okręgowego będzie czynne do godz. 9.30 w związku ze szkoleniem RODO dla pracowników biura.
Polowanie OHZ Krzyżanowo
Zarząd Okręgowy PZŁ w Poznaniu oferuje na atrakcyjnych warunkach finansowych polowanie na dziki i kozy w OHZ Krzyżanowo. Zainteresowanych prosimy o bezpośredni kontakt z biurem Zarządu Okręgowego.
Posiedzenie Zarządu Okręgowego PZŁ w Poznaniu

W dniu 15.10.2019 r odbyło się posiedzenie ZO PZŁ w Poznaniu z następującem porządkiem obrad:

1. Otwarcie posiedzenia i powitanie.

2. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia.

3. Informacja z bieżącej działalności biura.

4. Podjęcie uchwały w sprawie nowej strony internetowej ZO.

5. Skreślenie z listy członków Zrzeszenia.

6. Rozpatrzenie uchwały nr 14/2019 NWZ KŁ 33 „Żbik" w sprawie ustalenia maksymalnej liczby członków koła.

7. Podjęcie uchwały w sprawie zasad współpracy z Przedsiębiorstwem Rolno-Łowieckim Janusz Paul w OHZ Bieganowo.

8. Podjęcie uchwały w sprawie wystąpienia o odznaczenie dla prof. Kazimierza Ilskiego.

9. Zmiana adresu Koła Łowieckiego nr 20 „Dąbrowa".

10. Pisma i sprawy różne.

11. Zakończenie posiedzenia.

ZAPROSZENIE


Zarząd Okręgowy Polskiego Związku Łowieckiego w Poznaniu

Muzeum Przyrodniczo – Łowieckie w Uzarzewie

Odział Muzeum Narodowego Rolnictwa w Szreniawie

wraz z Krzysztofem Kadlecem, Leszkiem Szewczykiem i Ryszardem Wagnerem,

serdecznie zapraszają

na Okręgową Mszę Św. Hubertowską

oraz wernisaż wystawy

Łowiectwo w różnych obszarach kultury i dziedzinach sztuki

od XIX wieku do czasów współczesnych

w dniu 20 października 2019 r

 

 

PROGRAM

 

1200 uroczysta Msza Św. Hubertowska – kościół p.w. Św. Michała Archanioła w Uzarzewie

1300 wernisaż wystawy – Muzeum Przyrodniczo – Łowieckie w Uzarzewie

    Kalendarz polowań

    Fazy księżyca

    Prognoza pogody

    Terminy zbioru upraw rolnych

    Wielkopolskie kryteria selekcji samców zwierzyny płowej obowiązuja od 2018 r

    Pogotowie postrzałkowe

    STAŻYŚCI

    Komisje oceny prawidłowości odstrzału samców zwierzyny płowej