POLSKI ZWIĄZEK ŁOWIECKI

ZARZĄD OKRĘGOWY
W POZNANIU

61-707 Poznań
ul. Libelta 37
tel. 61 852-42-18
tel/fax 61 852-30-12

e-mail: zo.poznan@pzlow.pl

    Koła Łowieckie

    Strzelectwo

    Kynologia

    Akty prawne

    Druki do pobrania

    Linki

    NEMROD

    DOSTĘPNOŚĆ STRZELNICY

    Skład ZO PZŁ w Poznaniu

Wyniki zawodów Okregowych 2014 drużynowo
Wyniki drużynowe z zawodów: Okręgowe 2014 - 28.06.2014
Klasa Open
Lokata Nr startowy Nazwisko Imię Kl. Koło Konkurencje Śrutowe Konkurencje Śrutowe Konkurencje Kulowe Konkurencje Kulowe RAZEM RAZEM - DRUŻYNA
Krąg Zając Przeloty RAZEM Dzik Rogacz/Lis RAZEM
43 Słonka
1 43 Fiszer Marcin M 43 Słonka 100 90 50 45 285 78 97 175 460 1314
45 Węgrzyn Jarosław P 43 Słonka 85 80 50 45 260 76 93 169 429
44 Klawe Hubert P 43 Słonka 70 70 50 45 235 94 96 190 425
9 Diana
2 31 Kramer Tadeusz M 9 Diana 90 100 50 45 285 72 83 155 440 1297
32 Mackiewicz Jan M 9 Diana 95 85 50 50 280 69 81 150 430
33 Nowak Piotr P 9 Diana 80 80 50 35 245 88 94 182 427
13 Lis
3 7 Franczak Leszek M 13-lis 100 90 45 50 285 80 93 173 458 1253
9 Franczak Tomasz M 13-lis 75 95 50 45 265 87 86 173 438
8 Franczak Mikołaj P 13-lis 65 60 45 30 200 74 83 157 357
74 Ostoja
4 14 Weiss Jacek M Ostoja 80 90 50 45 265 93 93 186 451 1222
13 Weiss Dariusz M Ostoja 75 85 50 35 245 82 97 179 424
15 Wyrzykiewicz Ireneusz P Ostoja 70 55 45 40 210 58 79 137 347
59 Szarak
5 20 Dobrzykowski Rafał M 59 Szarak 80 90 50 45 265 67 92 159 424 1219
19 Dobrzykowski Daniel M 59 Szarak 70 85 45 45 245 66 100 166 411
21 Narowski Tomasz P 59 Szarak 75 75 40 40 230 67 87 154 384
39 Wycinek
6 25 Daniec Andrzej P 39 Wycinek 80 75 40 45 240 78 93 171 411 1207
26 Daniec Jan M 39 Wycinek 75 80 45 45 245 81 79 160 405
27 Piwowarski Maciej P 39 Wycinek 80 75 50 45 250 49 92 141 391
99 Krzyżówka
7 47 Reszelewski Przemysław M Krzyżówka 95 70 40 45 250 71 91 162 412 1175
46 Tomczak Jakub P Krzyżówka 90 85 35 40 250 71 76 147 397
48 Zamiara Sebastian P Krzyżówka 70 90 45 50 255 74 37 111 366
65 Wataha
8 82 Rączka Roman M Wataha 65 85 45 50 245 72 97 169 414 1169
81 Nowak Piotr M Wataha 75 80 45 45 245 66 69 135 380
35 Michalak Jacek P niestowarzyszony 65 70 40 40 215 73 87 160 375
41 Jeleń
9 89 Dutka Grzegorz M 41 Jeleń 85 75 50 45 255 57 83 140 395 1143
80 Piwowarski Zbigniew P 41 Jeleń 80 80 45 40 245 61 82 143 388
79 Nowak Marian M 41 Jeleń 60 70 30 45 205 75 80 155 360
55 Bóbr
10 17 Winkowski Piotr M 55 Bóbr 85 90 50 50 275 85 85 170 445 1133
16 Winkowski Leszek M 55 Bóbr 85 80 50 50 265 83 85 168 433
18 Witt Adam P 55 Bóbr 45 50 35 25 155 26 74 100 255
97 Lis
11 23 Kadziszewski Jacek M Lis 75 80 40 40 235 80 74 154 389 1128
24 Kadziszewski Maciej P Lis 70 80 35 45 230 61 79 140 370
22 Fiszer Tomasz P Lis 75 75 40 30 220 61 88 149 369
Klasa Powszechna
Lokata Nr startowy Nazwisko Imię Kl. Koło Konkurencje Śrutowe Konkurencje Śrutowe Konkurencje Kulowe Konkurencje Kulowe RAZEM RAZEM - DRUŻYNA
Krąg Zając Przeloty RAZEM Dzik Rogacz/Lis RAZEM
12 Jaźwiec
1 12 Kaliński Hubert P 12 Jaźwiec 80 85 50 50 265 88 94 182 447 1282
11 Kala Tomasz P 12 Jaźwiec 65 85 50 45 245 82 92 174 419
10 Banaszak Robert P 12 Jaźwiec 70 85 50 30 235 90 91 181 416
4 Słonka
2 68 Śnieguła Krzysztof P 4 Słonka 85 75 50 50 260 88 93 181 441 1204
67 Napierała Hubert P 4 Słonka 80 95 35 40 250 55 82 137 387
69 Śnieguła Paweł P 4 Słonka 80 60 45 50 235 45 96 141 376
72 Zdrój
3 50 Filipiński Cezary P Zdrój 70 90 50 45 255 70 98 168 423 1149
51 Górski Przemysław P Zdrój 60 80 45 35 220 72 89 161 381
49 Baczyński Krzysztof P Zdrój 50 55 45 25 175 72 98 170 345
17 Drop
4 1 Pilc Marek P 17 Drop 80 85 50 40 255 77 90 167 422 1146
3 Szczotka Grzegorz P 17 Drop 65 90 30 50 235 76 98 174 409
2 Makowski Michał P niestowarzyszony 50 85 45 25 205 43 67 110 315
77 Jeleń
5 28 Janicki Mateusz P Jeleń 65 80 30 40 215 85 92 177 392 1117
29 Matuszak Grzegorz P Jeleń 75 75 45 30 225 75 86 161 386
30 Matuszak Ryszard P Jeleń 80 70 50 45 245 36 58 94 339
14 Leśnik
6 55 Szczepanik Bartosz P 14 Leśnik 85 100 35 50 270 82 88 170 440 1102
57 Szczepanik Mariusz P 14 Leśnik 55 80 45 40 220 54 61 115 335
56 Szczepanik Jędrzej P 14 Leśnik 70 60 15 50 195 67 65 132 327
8 Szarak
7 6 Szukała Tomasz P 8 Szarak 70 85 40 40 235 52 85 137 372 1099
4 Bródka Mateusz P 8 Szarak 75 60 40 35 210 71 84 155 365
5 Kazimierski Tomasz P 8 Szarak 75 65 45 40 225 59 78 137 362
68 Szarak
8 53 Maćkowiak jr Piotr P Szarak 65 75 45 30 215 66 92 158 373 1092
54 Maćkowiak Łukasz P Szarak 60 80 45 40 225 77 65 142 367
52 Fimiak Michał P Szarak 80 80 50 35 245 45 62 107 352
53 Jeleń
9 62 Kaiser Waldemar P 53 Jeleń 80 70 40 45 235 73 77 150 385 1087
63 Kasperek Adam P 53 Jeleń 75 60 40 45 220 52 81 133 353
61 Grabowski Przemysław P 53 Jeleń 60 70 30 35 195 61 93 154 349
71 Szarak
10 59 Stępień Arkadiusz P Szarak 85 90 50 50 275 70 77 147 422 1086
58 Małek Waldemar P Szarak 55 75 35 45 210 63 74 137 347
60 Stępień Hubert P Szarak 50 35 40 30 155 80 82 162 317
79 Orzeł
11 40 Konowalski Maciej P Orzeł 70 95 35 40 240 83 62 145 385 1051
38 Hultajski Szymon P Orzeł 60 80 40 40 220 55 88 143 363
42 Twaróg Jakub P Orzeł 40 35 40 35 150 58 95 153 303
56 Rogacz
12 65 Nowak Bartosz P 56 Rogacz 60 60 45 40 205 65 86 151 356 1007
64 Horłoza Michał P 56 Rogacz 65 70 50 35 220 64 68 132 352
66 Stoiński Jacek P 56 Rogacz 65 55 30 40 190 33 76 109 299
26 Leśnik
13 77 Kubiaczyk Mikołaj P 26 Leśnik 60 65 40 45 210 65 89 154 364 1006
78 Lisiak Edmund P 26 Leśnik 75 80 35 40 230 59 75 134 364
76 Borowski Jacek P 26 Leśnik 50 55 45 35 185 35 58 93 278
38 Przelatek
14 74 Maciński Maciej P 38 Przelatek 70 85 45 40 240 77 46 123 363 994
75 Maciński Szymon P 38 Przelatek 65 65 25 30 185 56 86 142 327
73 Maciński Łukasz P 38 Przelatek 70 65 40 30 205 25 74 99 304
44 Daniel
15 70 Nowak Piotr P 44 Daniel 75 80 45 50 250 72 72 144 394 707
72 Taberski Jarosław P 44 Daniel 55 70 45 35 205 18 90 108 313
    Kalendarz polowań

    Fazy księżyca

    Prognoza pogody

    Terminy zbioru upraw rolnych

    Wielkopolskie kryteria selekcji samców zwierzyny płowej obowiązuja od 2018 r

    Pogotowie postrzałkowe

    STAŻYŚCI

    Komisje oceny prawidłowości odstrzału samców zwierzyny płowej