POLSKI ZWIĄZEK ŁOWIECKI

ZARZĄD OKRĘGOWY
W POZNANIU

61-707 Poznań
ul. Libelta 37
tel. 61 852-42-18
tel/fax 61 852-30-12

e-mail: zo.poznan@pzlow.pl

    Koła Łowieckie

    Strzelectwo

    Kynologia

    Akty prawne

    Druki do pobrania

    Linki

    NEMROD

    DOSTĘPNOŚĆ STRZELNICY

    Skład ZO PZŁ w Poznaniu

STAŻYŚCI

ZO PZŁ w Poznaniu informuje, że w dniu  20.10.br. (II trening strzelecki) w Poznaniu odbędzie się 20. PKO Poznań Maraton im. Macieja Frankiewicza. Prosimy o  uwzględnienie ograniczeń w ruchu pojazdów podczas dojazdu na strzelnicę w Antoninku. Poniżej trasa maratonu.

maraton_20.10.2020.jpg

 

 

Kierownik kursu: KRZYSZTOF LOMPERT, tel. 061 854 21 75, email:  k.lompert@pzlow.pl

Kierownik strzelnicy: JERZY ZIELIŃSKI, tel. kom. 667 940 457

Konto ZO PZŁ Poznań: Santander Bank Polska SA 10 1090 1359 0000 0000 3501 8449

 

Harmonogram I części kursu łowieckiego 2019/2020 dla kandydatów do PZŁ


Pierwsza rata opłaty za kurs łowiecki wynosi 1000 zł, płatne na konto ZO PZŁ Poznań (powyżej) do dnia 25.10.br.


Pierwsza grupa obejmuje nazwiska kandydatów rozpoczynające się na literę od A do L, druga grupa od Ł – Ż.


 

12.10.2019 r. godz. 8.00 gr. I strzelnica myśliwska, postępowanie z tuszą zwierzyny, I trening

strzelecki

13.10.2019 r. godz. 8.00 gr. II strzelnica myśliwska , postępowanie z tuszą zwierzyny, I trening

strzelecki

 

19.10.2019 r. godz. 9.00 gr. I strzelnica myśliwska, II trening strzelecki

20.10.2019 r. godz. 9.00 gr. II strzelnica myśliwska, II trening strzelecki

 

26.10.2019 r. godz. 8.30 gr. I WDŁ ul. Libelta 37, pierwsza pomoc przedmedyczna, tradycje i zwyczaje łowieckie

26.10.2019 r. godz. 9.00 gr. II strzelnica myśliwska, III trening strzelecki

27.10.2019 r. godz. 9.00 gr. I strzelnica myśliwska, III trening strzelecki

27.10.2019 r. godz. 8.30 gr. II WDŁ ul. Libelta 37, pierwsza pomoc przedmedyczna, tradycje i zwyczaje łowieckie

 

 

Wzór wniosku z uzasadnieniem dla osób ubiegających się o pozwolenie na posiadanie broni myśliwskiej.

wniosek_o_wydanie_pozwolenia_na_bron.pdf

 

 Informacje dla kandydatów do PZŁ dot. formalności związanych z uzyskaniem członkostwa w PZŁ.

Zgodnie ze Statutem Zrzeszenia, osoba ubiegająca się o przyjęcie do PZŁ składa deklarację członkowską, oraz wpłaca wpisowe i składkę do zarządu okręgowego właściwego dla miejsca stałego zamieszkania. Deklaracja zostanie wydrukowana na miejscu, w biurze ZO. Wysokość wpisowego i składki wynosi obecnie: 1323 zł w przypadku składki pełnej (960 zł wpisowe i 363 zł składka z ubezpieczeniem) lub 523 zł w przypadku składki ulgowej, która przysługuje młodzieży uczącej się do 25 roku życia (320 zł wpisowe i 203 zł składka ulgowa z ubezpieczeniem).

PZŁ wprowadza nowy wzór legitymacji (na wzór dowodu osobistego) w związku z tym do biura ZO należy dostarczyć zdjęcie dowodowe najlepiej w wersji elektronicznej, które zostanie wykorzystane do przygotowania nowych legitymacji. Opłata za wydanie takiej legitymacji wynosi 30 zł.

Opłata za wpisowe i składkę do PZŁ oraz nową legitymację wynosi razem 1353 zł (w przypadku składki normalnej) i 553 (w przypadku składki ulgowej).

Powyższą kwotę (1353 zł lub 553 zł) należy wpłacić przelewem na konto ZO PZŁ w Poznaniu przed przybyciem do biura Zarządu.

Ponadto należy dostarczyć zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego (dostępne w sądzie okręgowym).

Przynależność do PZŁ należy uzyskać w terminie 5 lat. Po upływie tego okresu, bez przynależności do PZŁ wygasają uprawnienia do wykonywania polowania.

    Kalendarz polowań

    Fazy księżyca

    Prognoza pogody

    Terminy zbioru upraw rolnych

    Wielkopolskie kryteria selekcji samców zwierzyny płowej obowiązuja od 2018 r

    Pogotowie postrzałkowe

    STAŻYŚCI

    Komisje oceny prawidłowości odstrzału samców zwierzyny płowej