POLSKI ZWIĄZEK ŁOWIECKI

ZARZĄD OKRĘGOWY
W POZNANIU

61-707 Poznań
ul. Libelta 37
tel. 61 852-42-18
tel/fax 61 852-30-12

e-mail: zo.poznan@pzlow.pl

    Koła Łowieckie

    Strzelectwo

    Kynologia

    Akty prawne

    Druki do pobrania

    Linki

    NEMROD

    DOSTĘPNOŚĆ STRZELNICY

STAŻYŚCI

Harmonogram kursu łowieckiego 2018/2019 dla kandydatów do PZŁ

Harmonogram_kursu_lowieckiego_2018-2019.doc

 

 

Informacje dla kandydatów do PZŁ dot. formalności związanych z uzyskaniem członkostwa w PZŁ.

Zgodnie ze Statutem Zrzeszenia, osoba ubiegająca się o przyjęcie do PZŁ składa deklarację członkowską, oraz wpłaca wpisowe i składkę (kwota wpisowego regulowana jest uchwałą Naczelnej Rady Łowieckiej) do zarządu okręgowego właściwego dla miejsca stałego zamieszkania. Deklaracja zostanie wydrukowana na miejscu, w biurze ZO. Wysokość wpisowego i składki wynosi obecnie: 1323 zł w przypadku składki pełnej (960 zł wpisowe i 363 zł składka z ubezpieczeniem) lub 1163 zł w przypadku składki ulgowej, która przysługuje młodzieży uczącej się do 25 roku życia (960 zł wpisowe i 203 zł składka ulgowa z ubezpieczeniem).

PZŁ wprowadza nowy wzór legitymacji (na wzór dowodu osobistego) w związku z tym do biura ZO należy dostarczyć zdjęcie dowodowe najlepiej w wersji elektronicznej, które zostanie wykorzystane do przygotowania nowych legitymacji. Opłata za wydanie takiej legitymacji wynosi 30 zł.

Opłata za wpisowe i składkę do PZŁ oraz nową legitymację wynosi razem 1353 zł (w przypadku składki normalnej) i 1193 (w przypadku składki ulgowej).

Powyższą kwotę (1353 zł lub 1193 zł) należy wpłacić przelewem na konto ZO PZŁ w Poznaniu przed przybyciem do biura Zarządu.

Ponadto należy dostarczyć zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego (dostępne w sądzie okręgowym).

Przynależność do PZŁ należy uzyskać w terminie 5 lat bowiem w przeciwnym wypadku po 5 latach wygasają uprawnienia do wykonywania polowania.

    Kalendarz polowań

    Fazy księżyca

    Prognoza pogody

    Terminy zbioru upraw rolnych

    Wielkopolskie kryteria selekcji samców zwierzyny płowej obowiązuja od 2018 r

    Pogotowie postrzałkowe

    STAŻYŚCI

    Komisje oceny prawidłowości odstrzału samców zwierzyny płowej