POLSKI ZWIĄZEK ŁOWIECKI

ZARZĄD OKRĘGOWY
W POZNANIU

61-707 Poznań
ul. Libelta 37
tel. 61 852-42-18
tel/fax 61 852-30-12

e-mail: zo.poznan@pzlow.pl

    Koła Łowieckie

    Strzelectwo

    Kynologia

    Akty prawne

    Druki do pobrania

    Linki

    NEMROD

    DOSTĘPNOŚĆ STRZELNICY

    Skład ZO PZŁ w Poznaniu

STAŻYŚCI

 

Wzór wniosku z uzasadnieniem dla osób ubiegających się o pozwolenie na posiadanie broni myśliwskiej.

wniosek_o_wydanie_pozwolenia_na_bron.pdf

 

 Informacje dla kandydatów do PZŁ dot. formalności związanych z uzyskaniem członkostwa w PZŁ.

Zgodnie ze Statutem Zrzeszenia, osoba ubiegająca się o przyjęcie do PZŁ składa deklarację członkowską, oraz wpłaca wpisowe i składkę do zarządu okręgowego właściwego dla miejsca stałego zamieszkania. Deklaracja zostanie wydrukowana na miejscu, w biurze ZO. Wysokość wpisowego i składki wynosi obecnie: 1483 zł w przypadku składki pełnej (1080 zł wpisowe i 403 zł składka z ubezpieczeniem) lub 583 zł w przypadku składki ulgowej, która przysługuje młodzieży uczącej się do 25 roku życia (360 zł wpisowe i 223 zł składka ulgowa z ubezpieczeniem).

PZŁ wprowadza nowy wzór legitymacji (na wzór dowodu osobistego) w związku z tym do biura ZO należy dostarczyć zdjęcie dowodowe najlepiej w wersji elektronicznej, które zostanie wykorzystane do przygotowania nowych legitymacji. Opłata za wydanie takiej legitymacji wynosi 30 zł.

Opłata za wpisowe i składkę do PZŁ oraz nową legitymację wynosi razem 1513 zł (w przypadku składki normalnej) i 613 (w przypadku składki ulgowej).

Powyższą kwotę należy wpłacić przelewem na konto ZO PZŁ w Poznaniu przed przybyciem do biura Zarządu.

Ponadto należy dostarczyć zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego (dostępne w sądzie okręgowym).

Przynależność do PZŁ należy uzyskać w terminie 5 lat. Po upływie tego okresu, bez przynależności do PZŁ wygasają uprawnienia do wykonywania polowania.

    Kalendarz polowań

    Fazy księżyca

    Prognoza pogody

    Terminy zbioru upraw rolnych

    Wielkopolskie kryteria selekcji samców zwierzyny płowej obowiązuja od 2018 r

    Pogotowie postrzałkowe

    STAŻYŚCI

    Komisje oceny prawidłowości odstrzału samców zwierzyny płowej