POLSKI ZWIĄZEK ŁOWIECKI

ZARZĄD OKRĘGOWY
W POZNANIU

61-707 Poznań
ul. Libelta 37
tel. 61 852-42-18
tel/fax 61 852-30-12

e-mail: zo.poznan@pzlow.pl

    Koła Łowieckie

    Strzelectwo

Strzelnica
Wyniki Pucharu MTP 2012
Wyniki zawodów o Puchar Św. Huberta 6.04.2013
Wyniki Pucharu MTP 2013
Wymiki zawodów okręgowych 2013 indywidualne kl P
Wyniki zawodów okręgowych 2013 indywidualne kl M
Wyniki zawodó okręgowych 2013 drużynowo
Puchar Św. Huberta 13.04.2014 r
Wyniki Pucharu MTP 2014
Wyniki drużynowe z zawodów: Mistrzostwa PZŁ w Klasie Mistrzowskiej - 14.06.2014
Wyniki Indywidualne Mistrzostw Mistrzów 14.06.2014 r
Wyniki zawodów Okręgowych 2014 indywidualnie kl M
Wyniki zawodów Okregowych 2014 indywidualnie kl. P
Wyniki zawodów Okregowych 2014 drużynowo
Wyniki zawodów klasy C
Wyniki Pucharu MTP 2015
Wyniki indywidualne XX Mistrzostw Leśników RDLP w Poznaniu
Wyniki drużynowe XX Mistrzostw Leśników RDLP w Poznaniu
Wyniki zawodów Okręgowych 2015 drużynowo
Wyniki zawodów Okręgowych 2015 indywidualnie kl. P
Wyniki zawodów Okręgowych indywidualnie kl. M
II Mistrzostwa PZŁ Dian wyniki
Wyniki zawodów o Puchar Św. Huberta Poznań 22.08.2015
Wyniki zawodów Kl. C 5.09.2015 r
Wyniki Zawody Okręgowe 2016 r
Wyniki indywidualne Zawody Okręgowe 2016 r
I Memoriał Edwarda Woźnego - wyniki
Wyniki Puchar Św. Huberta 2016
Wyniki zawodów Klasa C 2016
Wyniki Pucharu MTP 2017
Wyniki Parcour 24.06.2017
II Memoriał E. Woźnego - wyniki
Wyniki indywidualne Zawody Okręgowe 2017 r
Wyniki drużynowe Zawody Okręgowe 2017 r
Wyniki drużynowe KKKŁ 23-24 IX 2017
Wyniki ind. KKKŁ 23-24 IX 2017
Wyniki Klasa C 2017
Wyniki MTP 2018
Wyniki drużynowe Puchar 95 lecia PZŁ
Wyniki ind. DIANY kl M Puchar 95 lecia PZŁ
Wyniki ind. DIANY kl P Puchar 95 lecia PZŁ
Wyniki ind. kl. P Puchar 95 lecia PZŁ
Wyniki ind. kl. M Puchar 95 lecia PZŁ
Wyniki drużynowe Okręgowe 2018
Wyniki indywidualne Okręgowe 2018
Wyniki zawodów Klasy "C" 1.09.2018
Myśliwski Parcour 18.05.19
Wyniki MTP 2019
Wyniki drużynowe Okręgowe 2019
Wyniki indywidualne Okręgowe 2019
Wyniki zawodów klasy "C" 7.09.2019 r

    Kynologia

    Akty prawne

    Druki do pobrania

    Linki

    NEMROD

    DOSTĘPNOŚĆ STRZELNICY

    Skład ZO PZŁ w Poznaniu

Strzelectwo

Zasady korzystania z osi „rogacza”

 

Zarząd Okręgowy  Polskiego Związku Łowieckiego w Poznaniu podjął decyzję, o zmianie zasad korzystania z osi "Rogacza" znajdującej się na Strzelnicy Myśliwskiej "Lizawka". Mając na względzie bezpieczeństwo użytkowników strzelnicy, rozwiązanie problemów z utrzymaniem porządku i właściwego stanu urządzeń oraz konieczność ograniczenia uciążliwości obiektu dla otoczenia zarządza się jak poniżej:

1. Oś "Rogacz" będzie zamykana od dnia 01.10.2020
2. Klucz będzie dostępny w godzinach otwarcia Strzelnicy "Lizawka" u kierownika Pana Jerzego Zielińskiego (tel. 667-940-457).
3.  Oś czynna będzie w godzinach otwarcia całego obiektu strzelnicy:

- poniedziałek - jak w p.4
- wtorek - piątek od 12.00 - 18.00
- sobota - 8.00 - 18.00.
- niedziela - 8.00 - 14.00
4.  Pod nieobecność Pana Jerzego Zielińskiego,  klucz dostępny będzie w sklepie myśliwskim (na terenie strzelnicy tel. 730-725-725):
- poniedziałek - 12.00 - 18.00.
- wtorek - piątek - 10.00 - 18.00.
- sobota - 10.00 - 14.00
5.  Klucz będzie wydawany na godzinę przed wyznaczonymi godzinami zamknięcia

osi (odpowiednio do godz. 13.00 lub 17.00).
6.  Koszt korzystania z osi "Rogacza" w celu przestrzelania broni dla członków PZŁ wyniesie

5,00 zł brutto (myśliwy otrzyma tarczę strzelecką), a pozostałe osoby 40 zł Opłatę należy uiścić gotówką przy

pobieraniu klucza.

7. Użytkownik osi "Rogacz" zobowiązany jest do zachowania porządku (usunięciu zużytych tarczy itp.) oraz właściwego stanu urządzeń i wyposażenia.
Pozostałe zasady korzystanie ze Strzelnicy Myśliwskiej "Lizawka" , dla członków PZŁ w ramach treningu  pozostają bez zmian.

    Kalendarz polowań

    Fazy księżyca

    Prognoza pogody

    Terminy zbioru upraw rolnych

    Wielkopolskie kryteria selekcji samców zwierzyny płowej obowiązuja od 2018 r

    Pogotowie postrzałkowe

    STAŻYŚCI

    Komisje oceny prawidłowości odstrzału samców zwierzyny płowej