POLSKI ZWIĄZEK ŁOWIECKI

ZARZĄD OKRĘGOWY
W POZNANIU

61-707 Poznań
ul. Libelta 37
tel. 61 852-42-18
tel/fax 61 852-30-12

e-mail: zo.poznan@pzlow.pl

    Koła Łowieckie

    Strzelectwo

    Kynologia

    Akty prawne

    Druki do pobrania

    Linki

    NEMROD

    DOSTĘPNOŚĆ STRZELNICY

    Skład ZO PZŁ w Poznaniu

STAŻYŚCI
Kierownik kursu: KRZYSZTOF LOMPERT, tel. 61 854 21 75, email:  k.lompert@pzlow.pl

Kierownik strzelnicy: JERZY ZIELIŃSKI, tel. kom. 667 940 457

Konto ZO PZŁ Poznań: Santander Bank Polska SA 10 1090 1359 0000 0000 3501 8449

 

Harmonogram II części kursu łowieckiego 2019/2020 dla kandydatów do PZŁ


Druga rata opłaty za kurs łowiecki wynosi 480 zł, płatne na konto ZO PZŁ Poznań (powyżej) do dnia 31.03.br.

Pierwsza grupa obejmuje nazwiska kandydatów rozpoczynające się na literę od A do L, druga grupa od Ł – Ż.


11.01.2020 r. godz. 900 gr. I     WDŁ ul. Libelta 37                biologia gat. zwierzyny grubej

12.01.2020 r. godz. 900 gr. II    WDŁ ul. Libelta 37                biologia gat. zwierzyny grubej

 

18.01.2020 r. godz. 9 00 gr. I     WDŁ ul. Libelta 37                biologia gat. zwierzyny drobnej


19.01.2020 r. godz. 900 gr. II    WDŁ ul. Libelta 37                biologia gat. zwierzyny drobnej


 

08.02.2020 r. godz. 900 gr. I     WDŁ ul. Libelta 37                kynologia myśliwska

09.02.2020 r. godz. 900 gr. II    WDŁ ul. Libelta 37                kynologia myśliwska

 

15.02.2020 r. godz. 900 gr. I     WDŁ ul. Libelta 37                zasady wykonywania polowania

16.02.2020 r. godz. 900 gr. II    WDŁ ul. Libelta 37                zasady wykonywania polowania

 

14.03.2020 r. godz. 900 gr. I     WDŁ ul. Libelta 37                broń i amunicja myśliwska

15.03.2020 r. godz. 900 gr. II    WDŁ ul. Libelta 37                broń i amunicja myśliwska

 

28.03.2020 r. godz. 900 gr. I     WDŁ ul. Libelta 37                prawo łowieckie

28.03.2019 r. godz. 900 gr. II    strzelnica myśliwska              IV trening strzelecki


 

29.03.2020 r. godz. 900 gr. I     strzelnica myśliwska              IV trening strzelecki

29.03.2020 r. godz. 900 gr. II    WDŁ ul. Libelta 37                prawo łowieckie

 

04.04.2020 r. godz. 900 gr. I     strzelnica myśliwska              V trening strzelecki

05.04.2020 r. godz. 900 gr. II    strzelnica myśliwska              V trening strzelecki

Egzamin I termin:

test                  20.04.2020      godz. 1200 PAN, ul. Wieniawskiego 17/19

ustny               25.04.2020      godz. 900 grupa I, WDŁ ul. Libelta 37

                       26.04.2020      godz. 900 grupa II, WDŁ ul. Libelta 37

strzelecki           28.04.2020      godz. 800-1300 grupa I, strzelnica

                                               godz. 1300-1800 grupa II, strzelnica

 

Egzamin poprawkowy:

test, ustny       08.05.2020      godz. 900 WDŁ ul. Libelta 37

strzelecki         12.05.2020      godz. 1200 - strzelnica

 

II Egzamin poprawkowy:

test, ustny       29.05.2020      godz. 900 WDŁ ul. Libelta 37

strzelecki         02.06.2020      godz. 1200 strzelnica

 

Szkolenie weterynaryjne - dokładny termin zostanie podany podczas egzaminów (V lub VI 2020r.)

 

 

Uroczyste zakończenie kursu 5 czerwca 2020                      godz. 16.00 PAN, ul. Wieniawskiego

17/19 w Poznaniu

 

 

Do egzaminu pisemnego (testu) mogą przystąpić osoby, które odbyły 5 treningów strzeleckich.


 

 

Wzór wniosku z uzasadnieniem dla osób ubiegających się o pozwolenie na posiadanie broni myśliwskiej.

wniosek_o_wydanie_pozwolenia_na_bron.pdf

 

 Informacje dla kandydatów do PZŁ dot. formalności związanych z uzyskaniem członkostwa w PZŁ.

Zgodnie ze Statutem Zrzeszenia, osoba ubiegająca się o przyjęcie do PZŁ składa deklarację członkowską, oraz wpłaca wpisowe i składkę do zarządu okręgowego właściwego dla miejsca stałego zamieszkania. Deklaracja zostanie wydrukowana na miejscu, w biurze ZO. Wysokość wpisowego i składki wynosi obecnie: 1323 zł w przypadku składki pełnej (960 zł wpisowe i 363 zł składka z ubezpieczeniem) lub 523 zł w przypadku składki ulgowej, która przysługuje młodzieży uczącej się do 25 roku życia (320 zł wpisowe i 203 zł składka ulgowa z ubezpieczeniem).

PZŁ wprowadza nowy wzór legitymacji (na wzór dowodu osobistego) w związku z tym do biura ZO należy dostarczyć zdjęcie dowodowe najlepiej w wersji elektronicznej, które zostanie wykorzystane do przygotowania nowych legitymacji. Opłata za wydanie takiej legitymacji wynosi 30 zł.

Opłata za wpisowe i składkę do PZŁ oraz nową legitymację wynosi razem 1353 zł (w przypadku składki normalnej) i 553 (w przypadku składki ulgowej).

Powyższą kwotę (1353 zł lub 553 zł) należy wpłacić przelewem na konto ZO PZŁ w Poznaniu przed przybyciem do biura Zarządu.

Ponadto należy dostarczyć zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego (dostępne w sądzie okręgowym).

Przynależność do PZŁ należy uzyskać w terminie 5 lat. Po upływie tego okresu, bez przynależności do PZŁ wygasają uprawnienia do wykonywania polowania.

    Kalendarz polowań

    Fazy księżyca

    Prognoza pogody

    Terminy zbioru upraw rolnych

    Wielkopolskie kryteria selekcji samców zwierzyny płowej obowiązuja od 2018 r

    Pogotowie postrzałkowe

    STAŻYŚCI

    Komisje oceny prawidłowości odstrzału samców zwierzyny płowej