POLSKI ZWIĄZEK ŁOWIECKI

ZARZĄD OKRĘGOWY
W POZNANIU

61-707 Poznań
ul. Libelta 37
tel. 61 852-42-18
tel/fax 61 852-30-12

e-mail: zo.poznan@pzlow.pl

    Koła Łowieckie

    Strzelectwo

    Kynologia

    Akty prawne

    Druki do pobrania

    Linki

    NEMROD

    DOSTĘPNOŚĆ STRZELNICY

    Skład ZO PZŁ w Poznaniu

Akty prawne
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI w sprawie przechowywania, noszenia oraz ewidencjonowania broni i amunicji
USTAWA o broni i amunicji
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI w sprawie przeprowadzania szkolenia myśliwych
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA w sprawie sposobu postępowania przy szacowaniu szkód oraz wypłaty odszkodowań za szkody w uprawach i płodach rolnych
ROZPORZĄDZENIE MISNISTRA ŚRODOWISKA w sprawie stosowania pułapek żywołownych
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA w sprawie warunków i trybu wydawania zezwoleń na łowienie zwierzyny przy użyciu ptaków łowczych
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA w sprawie zwierzyny bezprawnie pozyskanej
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA w sprawie sposobu wyceny oraz ewidencji trofeów łowieckich
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA w sprawie szczegółowych warunków wykonywania polowania i znakowania tusz
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA sprawie szczegółowych wymogów kwalifikacji zawodowych, wzorów legitymacji, umundurowania, oznak i odznak służbowych strażników Państwowej Straży Łowieckiej oraz szczegółowych kwalifikacji zawodowych, wzorów oznaki i leg
    Kalendarz polowań

    Fazy księżyca

    Prognoza pogody

    Terminy zbioru upraw rolnych

    Wielkopolskie kryteria selekcji samców zwierzyny płowej obowiązuja od 2018 r

    Pogotowie postrzałkowe

    STAŻYŚCI

    Komisje oceny prawidłowości odstrzału samców zwierzyny płowej