POLSKI ZWIĄZEK ŁOWIECKI

ZARZĄD OKRĘGOWY
W POZNANIU

61-707 Poznań
ul. Libelta 37
tel. 61 852-42-18
tel/fax 61 852-30-12

e-mail: zo.poznan@pzlow.pl

    Koła Łowieckie

    Strzelectwo

    Kynologia

    Akty prawne

    Druki do pobrania

    Linki

    NEMROD

    DOSTĘPNOŚĆ STRZELNICY

    Skład ZO PZŁ w Poznaniu

Wielkopolskie kryteria selekcji samców zwierzyny płowej obowiązuja od 2018 r

Za selekcyjne uznaje się wszystkie szydlarze i myłkusy bez względu na wiek

Jeleń

Za odnogę przyjmuje się odrost o długości powyżej:

- 2 cm w pierwszym porożu

- 5 cm w drugim porożu i starszych

Jeleń byk łowny to osobnik obustronnie koronny w 10 porożu i starszy

Rodzaj odstrzału

Poroże

Odstrzał prawidłowy „o”

Odstrzał nieprawidłowy „x”

opis form poroża

selekcyjny

– do 85 % ogólnej liczby byków zaplanowanych do odstrzału

1

szpicaki o średniej długości tyk do 30 cm

szpicaki o średniej długości tyk powyżej 30 cm, rozwidlone, koronne i formy wyższe

2-4

byki niekoronne

byki koronne

5-9

Wszystkie formy niekoronne i jednostronnie koronne

formy wyższe

łowny

– min 15 % ogólnej liczby byków zaplanowanych do odstrzału

10 i starsze

bez względu na formę poroża

brak

 

Daniel

Rodzaj odstrzału

Poroże

Odstrzał prawidłowy „o”

Odstrzał nieprawidłowy „x”

opis form poroża

selekcyjny

– do 85 % ogólnej liczby byków zaplanowanych do odstrzału

1

szpicaki o średniej długości tyk do 15 cm

szpicaki o średniej długości tyk powyżej 15 cm

2

wszystkie szydlarze i łyżkarze o średniej długości tyk do 40 cm

formy wyższe

3-6

wszystkie formy poniżej łopatacza, łopatacze o długości łopat do 1/3 długości poroża oraz łopatacze o zatokach rozcinających płaszczyznę łopaty co najmniej do połowy jej długości lub szerokości

formy wyższe

łowny

– min 15 % ogólnej liczby byków zaplanowanych do odstrzału

7 i starsze

bez względu na formę poroża

brak

Daniel byk łowny to osobnik w 7 porożu i starszy z porożem w formie pełnego łopatacza

 

Sarna

Rodzaj odstrzału

Poroże

Odstrzał prawidłowy „o”

Odstrzał nieprawidłowy „x”

opis form poroża

selekcyjny

– do 70 % ogólnej liczby kozłów zaplanowanych do odstrzału

1

guzikarze, szpicaki

formy wyższe

2- 4

do nieregularnego szóstaka włącznie

formy wyższe

łowny

– min 30 % ogólnej liczby kozłów zaplanowanych do odstrzału

5 i starsze

bez względu na formę poroża

brak

 

Za odnogę przyjmuje się odrost o długości:

- powyżej 2 cm w pierwszym porożu

- powyżej 3 cm w drugim i starszych

Sarna kozioł łowny to osobnik w 5 porożu i starszy  z porożem w formie regularnego szóstaka

Za selekcyjne uznaje się wszystkie szydlarze i myłkusy bez względu na wiek

    Kalendarz polowań

    Fazy księżyca

    Prognoza pogody

    Terminy zbioru upraw rolnych

    Wielkopolskie kryteria selekcji samców zwierzyny płowej obowiązuja od 2018 r

    Pogotowie postrzałkowe

    STAŻYŚCI

    Komisje oceny prawidłowości odstrzału samców zwierzyny płowej