POLSKI ZWIĄZEK ŁOWIECKI

ZARZĄD OKRĘGOWY
W POZNANIU

61-707 Poznań
ul. Libelta 37
tel. 61 852-42-18
tel/fax 61 852-30-12

e-mail: zo.poznan@pzlow.pl

    Koła Łowieckie

    Strzelectwo

    Kynologia

    Akty prawne

    Druki do pobrania

    Linki

    NEMROD

    DOSTĘPNOŚĆ STRZELNICY

Aktualności
Szkolenie

Zarząd Okręgowy Polskiego Związku Łowieckiego w Poznaniu, w ślad za okólnikiem ZG PZŁ nr 6/WL-I/2019 przesłanym do kół w dniu 11.03.2019 r,  zwraca uwagę, że uległy zmianie przepisy dotyczące składania sprawozdań finansowych. Zgodnie z art. 45 pkt 1f ustawy o rachunkowości sprawozdanie finansowe sporządza się w postaci elektronicznej oraz opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP. Sprawozdanie musi być podpisane przez wszystkich członków zarządu oraz osobę sporządzającą.

W związku z powyższym każdy członek zarządu musi posiadać taki podpis. Najłatwiej postarać się o podpis zaufany za pośrednictwem banku.

Zarząd Okręgowy zaprasza skarbników i księgowych na szkolenie dotyczące składania sprawozdań finansowych w dniu 16.05.2019 r o godz. 1600 do sali konferencyjnej WDŁ w Poznaniu ul. Libelta 37.

Proponujemy aby skarbnicy Kół Łowieckich na szkolenie przygotowali wstępne wersje sprawozdań celem omówienia zgodności jego wykonania.

Więcej informacji można znaleźć na stronie: www.podatki.gov.pl/e-sprawozdania-finansowe

 

Jednocześnie przypominamy o obowiązku składania sprawozdania ŁOW – 1 wraz z załącznikami. Sprawozdanie można sporządzić w systemiekl lub przesłać w formie papierowej.
Egzamin poprawkowy na uprawnienia podstawowe do wykonywania polowania
Zarząd Okręgowy PZŁ w Poznaniu informuje, że w dniu 10 maja br. (piątek) w WDŁ ul. Libelta 37 odbędzie się egzamin poprawkowy pisemny (godz. 9.00) i ustny (godz. 11.00) na uprawnienia podstawowe do wykonywania polowania. Egzamin poprawkowy pisemny w dniu 06.05.br. został odwołany. Za egzamin poprawkowy należy wnieść opłatę w wysokości 150 zł, na konto ZO PZŁ w Poznaniu.
Szkolenie weterynaryjne dla osób, które zdały egzaminy łowieckie w 2019 r.

Szkolenie weterynaryjne odbędzie się w dniu 01.06.2019 r. (sobota) o godz. 9.00 w WDŁ, ul. Libelta 37 w Poznaniu. Koszt kursu wynosi 150 zł za osobę, płatne przelewem na konto ZO PZŁ Poznań najpóźniej na 3 dni przed kursem (tytuł wpłaty: kurs weterynaryjny).

Lista osób, które zaliczyły egzamin pisemny na uprawnienia podstawowe do wykonywania polowania w dniu 08.04.2019 r.

Testy niezaliczone będą do wglądu w czwartek 11.04.br. w biurze ZO PZŁ w godz. 7.15-15.15. Koszt poprawki wynosi 150 zł.

1 Andrzejewski Marcin
2 Balcerowiak Jarosław
3 Biegała Damian
4 Błądek Dominik
5 Buczak Piotr
6 Burdyński Aleksander
7 Cecuła Grzegorz
8 Człapa Dominik
9 Ćwiertnia Jakub
10 Dajerling Marcin
11 Dominiak Bartosz
12 Drążek Konrad
13 Duszyński Marcin Adam
14 Dybizbański Przemysław
15 Flieger Rafał
16 Frąckowiak Marcin
17 Gendera Piotr
18 Głowacki Maciej
19 Gomółka Piotr Grzegorz
20 Goździk Przemysław Damian
21 Gwiazdowicz Józefina
22 Hofman Zbigniew
23 Jach Paweł
24 Jankowiak Dawid
25 Judek Robert
26 Kala Maksymilian
27 Kapela Artur
28 Kędziora Wojciech
29 Kierczyński Tomasz Karol
30 Kinol Bogusław
31 Klimaniec Dawid
32 Knop Hubert
33 Kolasiński Ignacy
34 Kontowski Łukasz
35 Kordylewski Łukasz
36 Kowalski Martin
37 Krajewski Krzysztof
38 Krawczyk Wojciech
39 Kromolicki Maciej
40 Kulka Andrzej
41 Kupś Patryk
42 Kuta Łukasz
43 Lewandowski Waldemar
44 Linkowski Tomasz
45 Lubik Przemysław
46 Łączyński Euzebiusz
47 Machalski Jędrzej
48 Maciejewicz Tomasz
49 Maciejewski Mateusz
50 Maćkowiak Mateusz
51 Malicki Artur
52 Matuszak Artur
53 Matuszak Jan
54 Matuszewska Bogna
55 Modrzyńska Martyna
56 Mrozek Paweł
57 Niedbalski Piotr Mateusz
58 Nowak Michał
59 Nowak Radosław
60 Nowak Sebastian
61 Okupniak Sylwester
62 Orłowski Marek
63 Osiński Szymon
64 Paszke Hubert Paweł
65 Piechocki Igor
66 Przybyła Jakub
67 Przygórska Joanna
68 Ptak Piotr
69 Robakowski Bronisław
70 Roesler Dominika
71 Rogalka Grzegorz
72 Rosik Sebastian
73 Runowski Dawid
74 Rzemykowski Remigiusz
75 Rzepa Krzysztof
76 Sałaciński Robert
77 Siwczak Waldemar Krzysztof
78 Skrzypek Marcin
79 Słaby Tomasz
80 Stachowiak Marek
81 Stanek Michał
82 Stolarski Artur
83 Szafer Przemysław
84 Szymański Piotr Jan
85 Szymczak Oliwia
86 Śledź Artur
87 Śliwiński Rafał
88 Świt Paweł
89 Tylman Bartłomiej
90 Walczak Adam
91 Walter Łukasz Jakub
92 Wiśniewska Zuzanna
93 Witczak Mateusz
94 Wojciechowski Patryk
95 Wojtyś Sławomir
96 Wroński Roman Marcin
97 Wrycza-Rekowski Kamil
98 Zachciał Jakub
99 Zachmyc Dawid
100 Zysk Miłosz
101 Żdan Mateusz
Puchar MTP

Zarząd Okręgowy PZŁ w Poznaniu zaprasza myśliwych na zawody centralne w Strzelaniach Myśliwskich o „Puchar Międzynarodowych Targów Poznańskich”.

Zawody odbędą się w dn. 25.05.2019 r., na strzelnicy myśliwskiej w Poznaniu - Antoninku w pełnym wieloboju myśliwskim, zgodnie z Prawidłami Strzelań. Zawody zaliczają się do Wawrzynu Strzeleckiego.

Warunkiem uczestnictwa w zawodach jest wpłacenie wpisowego do dnia 20.05.2019r. na konto Zarządu Okręgowego PZŁ w Poznaniu nr 10 1090 1359 0000 0000 3501 8449. Wpisowe wynosi 150 zł od zawodnika. W tytule przelewu należy wpisać „wpisowe MTP imię i nazwisko zawodnika oraz okręg”. Liczba zawodników ograniczona jest do 132 osób – decyduje kolejność dokonanych wpłat. Osoby, które przyjadą bez wcześniejszej wpłaty nie będą dopuszczone do zawodów. Osobom, które dokonały zgłoszenia poprzez wpłatę wpisowego, a na zawody nie przyjadą wpisowe nie będzie zwracane (za wyjątkiem osób, które do dnia 20.05.2019 r zgłoszą nieobecność na zawodach).

Osoby z listy oczekujących będą dopisywane kolejno w miarę zwalniania się miejsc na liście startowej. Lista zawodników (oraz osób oczekujących) będzie widoczna na naszej stronie internetowej.

Kurs na uprawnienia selekcjonerskie do wykonywania polowania
Zarząd Okręgowy PZŁ w Poznaniu informuje, że w dniach 25 i 26 kwietnia br. (czwartek, piątek) odbędzie się kurs na uprawnienia selekcjonerskie do wykonywania polowania. Szkolenie zostanie przeprowadzone w sali konferencyjnej Wielkopolskiego Domu Łowieckiego w Poznaniu ul. Libelta 37, początek godz. 9.00.

Koszt kursu i egzaminu wynosi 470 zł. - wpłata wyłącznie przelewem na konto ZO PZŁ Poznań co najmniej na 5 dni przed szkoleniem. Wpłata jest jednocześnie potwierdzeniem zgłoszenia na kurs (nr konta 10 1090 1359 0000 0000 3501 8449). W tytule przelewu należy wpisać: „kurs selekcjonerski".

Do egzaminu na uprawnienia selekcjonerskie do wykonywania polowania mogą przystąpić wyłącznie myśliwi, którzy posiadają uprawnienia podstawowe do wykonywania polowania co najmniej 3 lata.

Myśliwi zamieszkali na stałe na terenie innych Okręgów są zobowiązani dostarczyć zgodę macierzystego ZO PZŁ na odbycie szkolenia i zdawanie egzaminu w ZO PZŁ Poznań (uwzględniamy skierowanie w systemie informatycznym PZŁ).

Ocena prawidłowości pozyskania byków

Zarząd Okręgowy PZŁ w Poznaniu informuje, że ocena prawidłowości pozyskania jeleni i danieli byków oraz muflonów odbędzie się w dniu 9 marca 2019 r (sobota) na strzelnicy w Poznaniu – Antoninku ul. Bałtycka 79.

Ze względów organizacyjnych w celu skrócenia czasu oczekiwania na wyniki oceny prosimy aby myśliwi z kół łowieckich o numerach 1-52 przybyli w godzinach 900 – 1300, natomiast myśliwych z kół o numerach 53 – 104 zapraszamy w godzinach 1300 – 1700.

Trofea przekazywane do oceny należy właściwie opisać na metryczce uwzględniając imię i nazwisko myśliwego, numer obwodu łowieckiego, datę pozyskania.

Inwentaryzacja

W dniach 2-3 marca 2019 r w obwodach łowieckich na terenie RDLP w Poznaniu zostanie przeprowadzona inwentaryzacja zwierzyny. Zarząd Okręgowy prosi o bezpośredni kontakt z nadleśnictwami w tej sprawie. Zwracamy uwagę na zapis art. 8a ust 3 ustawy Prawo łowieckie, zgodnie z którym dzierżawca albo zarządca obwodu łowieckiego zawiadamia właściwą izbę rolniczą o miejscu i terminie sporządzenia inwentaryzacji zwierzyny. Niestawiennictwo przedstawiciela właściwej izby rolniczej nie wstrzymuje sporządzenia inwentaryzacji.

Polowanie zbiorowe dla myśliwych niestowarzyszonych Okręgu poznańskiego
Koleżanki i Koledzy, w kończącym się sezonie łowieckim proponujemy udział w łowach na dziki i drapieżniki, które zaplanowano na 30 stycznia br. (środa), w OHZ Bieganowo koło Wrześni, zbiórka w Bieganowie o godz. 8.00. Dokładne miejsce spotkania podamy zainteresowanym w terminie późniejszym.

Koszt udziału w polowaniu, wraz z posiłkiem w połowie dnia, to 100 zł.

Zgłoszenia przyjmuje biuro ZO pod numerem telefonu 061 852 30 12 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres zo.poznan@pzlow.pl

Liczba miejsc ograniczona, stąd o możliwości uczestnictwa decydowała będzie kolejność zgłoszeń.

W przypadku większego zainteresowania tą propozycją, zorganizujemy podobne polowanie w przyszłym roku łowieckim, w pierwszej kolejności dla Koleżanek i Kolegów, którzy nie mogli uczestniczyć w tegorocznych łowach.

 

Zarząd Okręgowy PZŁ w Poznaniu

 

Lista myśliwych na ww. polowanie została zamknięta.

Pismo Ministerstwa Środowiska i oświadczenie ZG PZŁ w sprawie odstrzału dzików

Pismo_M_do_PZ_i_DGLP_skan.pdf

Owiadczenie_Zarzdu_Gwnego_Polskiego_Zwizku_owieckiego.pdf

    Kalendarz polowań

    Fazy księżyca

    Prognoza pogody

    Terminy zbioru upraw rolnych

    Wielkopolskie kryteria selekcji samców zwierzyny płowej obowiązuja od 2018 r

    Pogotowie postrzałkowe

    STAŻYŚCI

    Komisje oceny prawidłowości odstrzału samców zwierzyny płowej