POLSKI ZWIĄZEK ŁOWIECKI

ZARZĄD OKRĘGOWY
W POZNANIU

61-707 Poznań
ul. Libelta 37
tel. 61 852-42-18
tel/fax 61 852-30-12

e-mail: zo.poznan@pzlow.pl

    Organy i komisje

    Koła Łowieckie

    Strzelectwo

    Kynologia

    Akty prawne

    Druki do pobrania

    Linki

    NEMROD

    DOSTĘPNOŚĆ STRZELNICY

Aktualności
Składka PZŁ 2019

Zarząd Okręgowy PZŁ w Poznaniu informuje, że Zgodnie z uchwałą nr 52/2014 r NRŁ z dnia 24 kwietnia 2014 oraz 23/2016 z 14 września 2016 r wysokość składki członkowskiej na rok 2019 pozostaje bez zmian i wynosi 320 zł. Z kolei zwiększeniu o 6 zł ulega kwota składki ubezpieczenia. Uwarunkowane jest to faktem zwiększenia zakresu odpowiedzialności NNW w zakresie uszkodzeń ciała wynikających z niekontrolowanego lotu pocisku tzw. rykoszetu oraz kosztów leczenia z tytułu boreliozy, gdzie gwarantowana kwota odpowiedzialności ustalona została na 10 tys. zł. Zatem łączna kwota składki na 2019 r wynosi

  1. składka normalna 320 zł plus ubezpieczenie 43 zł – razem 363 zł
  2. składka ulgowa 160 zł plus ubezpieczenie 43 zł – razem 203 zł

Składka ulgowa przysługuje członkom PZŁ, którzy ukończyli 70 lat do dnia 31 grudnia 2018 r oraz uczącej się młodzieży, która nie ukończyła 25 lat do dnia 31 grudnia 2018 r.

Jednocześnie przypominamy, że zgodnie z § 181 Statutu PZŁ składkę członkowską uiszcza się w terminie do 31 grudnia we właściwym ze względu na miejsce zamieszkania myśliwego zarządzie okręgowym. Składkę należy wpłacić na konto Zarządu Okręgowego:

Bank Zachodni WBK S.A. III O/P-ń         10 1090 1359 0000 0000 3501 8449

Członkowie kół opłacaja składkę za pośrednictwem koła.

KURS NA UPRAWNIENIA SELEKCJONERSKIE DO WYKONYWANIA POLOWANIA
Zarząd Okręgowy PZŁ w Poznaniu informuję, że w dniach 8 i 9 listopada br. (czwartek, piątek) odbędzie się kurs na uprawnienia selekcjonerskie do wykonywania polowania. Szkolenie zostanie przeprowadzone w sali konferencyjnej Wielkopolskiego Domu Łowieckiego w Poznaniu ul. Libelta 37, początek godz. 9.00.

Koszt kursu i egzaminu wynosi 470 zł. - wpłata wyłącznie przelewem na konto ZO PZŁ Poznań co najmniej na 3 dni przed szkoleniem. Wpłata jest jednocześnie potwierdzeniem zgłoszenia na kurs (nr konta 10 1090 1359 0000 0000 3501 8449). W tytule przelewu należy wpisać: „kurs selekcjonerski".

Do egzaminu na uprawnienia selekcjonerskie do wykonywania polowania mogą przystąpić wyłącznie myśliwi, którzy posiadają uprawnienia podstawowe do wykonywania polowania co najmniej 3 lata.

Myśliwi zamieszkali na stałe na terenie innych Okręgów są zobowiązani dostarczyć zgodę macierzystego ZO PZŁ na odbycie szkolenia i zdawanie egzaminu w ZO PZŁ Poznań (uwzględniamy skierowanie drogą elektroniczną w systemie informatycznym PZŁ).

Ocena kozłów

Harmonogram oceny prawidłowości pozyskania sarn kozłów

w sezonie łowieckim 2018/2019 – ZO PZŁ Poznań

Lp.

Nadleśnictwo

Data oceny

godzina

miejsce

1

Babki

20.10.2018 (sobota)

900-1300

siedziba n-ctwa

2

Czerniejewo

6.10.2018 (sobota)

900-1200

siedziba n-ctwa

3

Gniezno

13.10.2018 (sobota)

900-1200

siedziba n-ctwa

4

Grodzisk

7.10.2018 (niedziela)

900-1400

pałac Porażyn

5

Jarocin

7.10.2018 (niedziela)

900-1200

szkółka Jarocin

6

Konstantynowo

13.10.2018 (sobota)

800-1400

siedziba n-ctwa

7

Kościan

5.10.2018 (piątek)

1000- 1200

siedziba n-ctwa

8

Łopuchówko

12.10.2018 (piątek)

1300-1700

siedziba n-ctwa

9

Oborniki

6.10.2018 (sobota)

900-1300

Strzelnica Dąbrówka

10

Piaski

19.10.2018 (piątek)

od 1400

siedziba n-ctwa

11

Pniewy

6.10.2018 (sobota)

900-1300

siedziba n-ctwa

12

Sieraków

7.10.2018 (niedziela)

900-1300

siedziba n-ctwa

13

Wronki

20.10.2018 (sobota)

900-1200

siedziba n-ctwa

14

Wolsztyn

15.10.2018 (poniedziałek)

900-1200

siedziba n-ctwa

15

Durowo

12.10.2018 (piątek)

1300 - 1600

siedziba n-ctwa

Kurs łowiecki 2018/2019 dla kandydatów do PZŁ

Zarząd Okręgowy PZŁ w Poznaniu informuje, że w dniach 6 i 7 października br. (sobota – pierwsza grupa, niedziela – druga grupa) odbędą się obowiązkowe treningi strzeleckie dla kandydatów do PZŁ, inaugurujące kurs na uprawnienia podstawowe do wykonywania polowania w sezonie łowieckim 2018/2019. Pierwsza grupa obejmuje nazwiska kandydatów rozpoczynające się na literę od A do L, druga grupa od Ł – Ż.

Na treningach strzeleckich kandydaci strzelają z amunicji i broni obiektowej (amunicja, broń kulowa i śrutowa z ZO PZŁ) zatem obecność opiekunów na treningach nie jest obowiązkowa.

Szkolenia rozpoczną się o godz. 800 (sobota, niedziela) na strzelnicy myśliwskiej w Poznaniu-Antoninku ul. Bałtycka 79 (plac apelowy). W tych dniach kandydaci zapoznają się również z zasadami postępowania z tuszą upolowanej zwierzyny oraz otrzymają szczegółowe informacje nt. organizacji kursu łowieckiego.

Na szkolenie zapraszamy kandydatów, których rejestracja rozpoczęcia stażu przez Zarząd Okręgowy PZŁ nastąpiła do dnia 5 kwietnia 2018 roku (obowiązuje data rejestracji z dzienniczka stażysty).

Zawody kl C

Zarząd Okręgowy Polskiego Związku Łowieckiego w Poznaniu zaprasza do udziału w zawodach w strzelaniach myśliwskich klasy C (dla myśliwych ze stażem łowieckim do 5 lat), które odbędą sie na strzelnicy w Poznaniu w dniu 1.09.2018 r

Zawody te są częścią cyklu szkolenia strzeleckiego realizowanego w PZŁ. Zgodnie z załączonym regulaminem udział w zawodach jest bezpłatny, a myśliwi ponoszą jedynie koszt amunicji. Zawody zostaną rozegrane w wymiarze 50% wieloboju myśliwskiego.

Potrzebna amunicja:

kula - 10 szt.

śrut nr 2 – maksymalnie 10 szt.

śrut TRAP – maksymalnie 18 szt.

śrut SKEET – maksymalnie 24 szt.

 

Prosimy o zgłoszenia uczestnictwa w biurze ZO PZŁ w Poznaniu do czwartku 30 sierpnia.

 

W załączeniu regulamin:

Nowe zasady szacowania szkód łowieckich

Zarząd Okręgowy PZŁ w Poznaniu informuję, że w dniu 8 sierpnia 2018 roku, w Dzienniku Ustaw pod poz. 1507, ukazał się tekst ustawy o zmianie ustawy prawo łowieckie oraz niektórych innych ustaw, z dnia 15 czerwca 2018 roku.

 Zmiany dotyczą nowego podejścia do problematyki szacowania szkód w uprawach i płodach rolnych.

Nowe przepisy zgodnie z art. 5 tejże ustawy będą obowiązywać od dnia 23 sierpnia 2018 roku.

Tekst ustawy poniżej.

 Ustawa_-_Prawo_owieckie_nowelizacja_z_15_czerwca_2018_roku.pdf

KOMUNIKAT
Zarząd Okręgowy PZŁ w Poznaniu informuje, że w dniu 14.08.br. (wtorek) biuro Zarządu będzie nieczynne.
Druk załacznika do ŁOW-1

Zal_do_LOW_2018.doc

Darz Bór - Dasz Krew
Zarząd Okręgowy Polskiego Związku Łowieckiego w Poznaniu serdecznie zaprasza do udziału w akcji HONOROWEGO ODDANIA KRWI. Jako członkowie tak dużej organizacji jaką jest PZŁ, zdajemy sobie sprawę z potrzeby ratowania zdrowia i życia potrzebującym.

Akcja realizowana jest przy współpracy wszystkich Regionalnych Centrów Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa (RCKiK).

Poniżej zamieszczamy link, pod którym znajdują się wszystkie szczegóły (pod artykułem).

https://www.pzlow.pl/index.php/aktualnosci/446-darz-bor-dasz-krew-2