Grupy imprez/wystaw kynologicznych
     międzynarodowe
     krajowe
     regionalne

Zgłoszenie (z podaniem adresu poczty elektronicznej) i kserokopię rodowodu lub metryki prosimy przesłać za pośrednictwem strony internetowej lub faxem (061) 852 30 12 bądź pocztą tradycyjną na adres: Zarząd Okręgowy PZŁ ul. Libelta 37, 61-707 Poznań.

Termin przyjmowania zgłoszeń na konkursy międzynarodowe upływa na 10 dni przed konkursem, na konkursy regionalne i próby na 5 dni przed datą konkursu. Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc, organizator zastrzega, że o przyjęciu na listę uczestników decyduje kolejność zgłoszeń.

Co najmniej na 5 dni przed terminem konkursu organizator prześle na podany adres poczty elektronicznej potwierdzenie przyjęcia psa na konkurs. Na konkursie należy mieć obowiązkowo aktualne świadectwo szczepienia psa przeciwko wściekliźnie oraz oryginał rodowodu lub kopie metryki jeśli rodowód jest w przygotowaniu.

Uwaga

Konkurs posokowców odbędzie się w dwóch klasach:

KL I - farba położona między 16 - 24 godziny przed konkursem

KL II - farba położona między 40-48 godzin przed konkursem

Prosimy na zgłoszeniu zaznaczyć jedną z powyższych klas.Po otrzymaniu potwierdzenia przyjęcia psa na konkurs należy niezwłocznie dokonać wpłaty za udział psa w konkursie, na podany numer konta (10 1090 1359 0000 0000 3501 8449). Dowód wpłaty należy zachować i zabrać na konkurs. Zgłoszenie psa i nie powiadomienie o jego wycofaniu z konkursu z zachowaniem ww. terminów nie zwalnia właściciela psa od obowiązku uiszczenia opłaty za udział w konkursie. Organizator nie zwraca wpłaty po upływie terminu zgłoszeń wycofanego psa. Obcokrajowcy mogą dokonać wpłaty na miejscu przed konkursem.

 

Wysokość opłat za uczestnictwo 1 psa w próbach i konkursach:?


- międzynarodowy konkurs retrieverów : członkowie PZŁ - 120 zł, pozostali uczestnicy 200 zł z VAT-em

- konkursy regionalne: członkowie PZŁ - 80 zł (konkurs tropowców i posokowców), pozostali uczestnicy 140 zł z VAT-em

- próby pracy wyżłów: członkowie PZŁ - 80 zł, pozostali uczestnicy 140 zł z VAT-em« Powrót